Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej t. 48

Recommended Posts

Semper   

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

tom XLVIII

Pod red. Andrzeja Nowaka i Daniela Boćkowskiego

Rocznik poświęcony historii XIX i XX wieku Rosji, państw bałtyckich, Ukrainy, Białorusi, Bałkanów, Państw Bałtyckich, Węgier, Czech i Słowacji. Autorzy polscy i zagraniczni.

ISSN 1230-5057

Format B5, s. 419. ilustr., fot., mapy, streszczenia ang. i ros.

SzDR48_m.jpg

Spis treści

Studia

Aleksandra Julia Leinwand, Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768-1864. Wybrane zagadnienia

Hanna Marczewska‑Zagdańska, Stosunki amerykańsko‑rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861‑1865)

Łukasz Chimiak, Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów

Joanna Gierowska‑Kałłaur, „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego

Bartłomiej Rusin, Lewis Namier a kwestia ,,linii Curzona’’ i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej

Macej Górny, „Futurystyczna geografia”. Rola geografów w kształtowaniu granic Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowo‑Wschodniej w latach 1914‑1920

Andrzej M. Brzeziński, Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1925)

Renata Zawistowska, Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej

Przemysław Adamczewski, Zapis testamentowy Witolda Zglenickiego dla Kasy im. Józefa Mianowskiego

Ewa Cytowska, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, sierpień/wrzesień 1939 – czerwiec 1941 roku. Amerykański bilans zysków i strat współpracy ze Związkiem Sowieckim

Ernest Komoński, Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu

Michał Jerzy Zacharias, Antystalinowska „herezja” w jugosłowiańskiej ortodoksji. Stalin, ZSRS i system sowiecki w poglądach politycznych Milovana Đilasa w latach 1950‑1952

Maciej Skorczewski, Kosowo, mit kosowski i jego recepcja

Renata Król‑Mazur, GU(U)AM – od deklaracji po rzeczywistość

Paweł Libera, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932‑1939)

Krzysztof Langowski, Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943‑1956). Część 2 (1951‑1956)

Recenzje

Barbara Szordykowska, Maria Leskinen, Polaki i finny w rossijskoij naukie wtoroj połowiny XIX wieka, Moskwa: Indrik, 2010, ss 368

Jan Surman, Börries Kuzmany, Brody: Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert, Böhlau, Wien – Köln – Weimar, 2012, ss. 406.

Tadeusz Epsztein, Zanim przyszła «Pożoga». Dokumenty i materiały dotyczące działalności polityczno‑społecznej Polaków na Podolu w latach 1905‑1910, wstęp, wybór i opracowanie R. Jurkowski, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, ss. 776.

Hubert Kuberski, Mark Sołonin, 25 czerwca. Głupota czy agresja?, Dom wydawniczy Rebis, Warszawa 2011, s. 606.

Hubert Kuberski, Christian Ingrao, Czarni myśliwi – Brygada Dirlewangera, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2011, s. 301.

Ewa Cytowska, Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, Świat Książki, Warszawa 2011, ss. 544.

Audris Žulys, Šarūnas Liekis, 1939: The Year That Changed Everything in Lithuania’s History, Rodopi, Amsterdam‑Nowy Jork 2010, ss. 386.

Daniel Boćkowski, Małgorzata Ruchniewicz, Wieś zachodniobiałoruska 1944‑1953. Wybrane aspekty, Wrocław 2011, ss. 480

Witold Gieszczyński, Jan Sobczak, Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna. Mój znikający świat… (z „Dziennika moskiewskiego” 1990‑1992), Warszawa 2012, Oficyna Wydawnicza ASPRA‑JR, ss. 845 + 4 karty z fotografiami.

In Memoriam

Dariusz Matelski, Józef Morzy (10 VIII 1921‑16 X 2011) – badaczowi dziejów EuropyWschodniej

Tadeusz Epsztein, Wspomnienie o Janinie Leskiewiczowej (1917‑2012)

opis on line

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.