Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Furiusz

Mazowieckie groby w obstawach kamiennych

Recommended Posts

Furiusz   

Każdy kto interesował się wczesnym średniowieczem, dziejami Mazowsza, czy archeologią tego regionu, trafił zapewne na informacje o dziwnych i nie do końca dla nas jasnych cmentarzyskach z pochówkami w obudowach kamiennych. Na tym forum wspomniałem już o cmentarzysku w Pokrzywnicy Wielkiej (temat o uzbrojeniu i składzie wojsk Mieszka I), tego typu obiektów jest jednak zdecydowanie więcej, a od czasu inicjujących 9chyba) dyskusję na ich temat tekstów M.Miskiewicz i krytykującego ja L.Rauhuta, powstały nowe liczne teorie, czy to wiążące ich użytkowników z reakcją pogańska, czy to przybyszami zza przysłowiowego Buga, czy to z samoidentyfikacją nieco zapóźnionej ludności Mazowsza etc etc etc. Interpretacji i prób odpowiedzi na pytanie co tak naprawdę sprawiło, że stosowano taki a nie inny obrządek pogrzebowy i towarzyszący mu rytuał było wiele, która jest waszym zdaniem prawdziwa, albo prawdzie najbliższa?

Zapraszam do dyskusji.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

E. Kowalczyk, Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styju historii i archeologii, "Kwartalnik Historyczny", t. 107 z.2 (2000) s. 50 uważa, że groby w obstawie kamiennej nie są związane z praktykami poganskimi. Co więcej według niej jest to nierozpoznany efekt przemian już po przyjęciu chrześcijaństwa powstały po zlikwidowaniu cesji Miecława.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

M. Miśkiewiczowa, Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1981, s. 91-103 potwierdzałaby te spostrzeżenia - wskazuje bowiem, że odkryto tu m.in. brązowe enkolpiony pochowane wraz ze zmarłymi na trzech cmentarzyskach. Groby tego typu na wschodnim Mazowszu nieco różnią się od tych odkrywanych w okolicach Płocka i Płońska - m.in. kwestią wielkości bruków, występowania na całej powierzchni cmentarzyska bruku czy tym, że dłuższa ściana jednego z grobów często stanowiła ścianę następnego. Ciekawe są też żelazne gwoździe występujące wewnątrz obstawy kamiennej - najpewniej ślad trumny.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

L. Rauhut, L. Długopolska, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica, "Wiadomości Archeologiczne" t.36 (1971) - mamy tu 22 pochówki i 4 cenotafy. Stanowisko nad małą rzeczką. Układ rzędowy, groby orientowane po osi wschód zachód z wyjątkiem trzech grobów zorientowanych po osi północ południe. Mamy tu groby typu Ia wg Rauhuta czyli podbrukowe, gdzie granice bruku wyznaczają duże kamienie a kształt bruku zbliżony jest do kwadratu, mamy też groby typu IIb a więc o bruku w kształcie prostokąta, z obstawą kamienną zmarłego i brukiem nad nim oraz groby typu IIa (groby 12, 13, 14 i 17) a więc z dwiema warstwami bruku.

Mężczyźni mają generalnie głowy skierowane na wschód a kobiety na zachód choć są wyjątki np mężczyzna z grobu 6 miał głowę południe. Z 12 pochówków męskich 9 miało broń w postaci 5 mieczy, strzał z zadziorami (ułożonymi obok stóp lub głowy). Jeden miecz był cały reszta nosiła ślady celowego niszczenia, do tego pochwy mieczy, noże, groty oszczepów i włóczni i w grobie 16 ostrogi.

W grobach męskich mamy też misy brązowe a w cześci grobów zachowały się drewniane naczynia złożone u stóp zmarłego (fragmenty). Wszystkie groby są jednostkowe, datowanie koniec XI - 1 poł XII wieku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.