Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
secesjonista

Misja Brunona do Prus

Recommended Posts

By nie zaśmiecać wątku "Początki państwa polskiego w legendzie" dyskurs o misji Brunona można kontynuować tutaj.

(...)

Wybor na cele misji dla Wojciecha Sambii i Brunona Jacwiezy. Mozna przypuszczac, ze owczesne stosunki Polski z Sambia i Jacwieza byly przynajmniej poprawne.

(...)

Tylko dlaczego planowanie misji na jakąś ziemię, jest oznaką przyjaźni dla tejże ziemi? Dla mnie jest co najwyżej oznaką, że państwo planujące chce zdobyć wpływy w obiekcie misji :wink:

(...)

Ja napisalem, ze wybor Jacwiezy za cel misji moze byc dowodem na dobre stosunki z tym plemieniem. Wyslanie Wojciecha czy Brunona do Pogezanii byloby szalenstwem.

Cóż zdarzało się wysyłać misjonarzy do krajów z którymi nie miało się poprawnych stosunków, co istotniejsze: konstrukcja ta upada z dość istotnego powodu.

Otóż nie ma dowodu by celem Brunona... była Jaćwież.

Ostatecznym celem i miejscem śmierci Brunona była Litwa. Tyle że na Litwę można było dotrzeć przez Jaćwież.

Skąd wiemy, że celem była Litwa?

Wg źródeł, pierwszym etapem misji Brunona był niejaki Nethimer i jego ludzie. Wiemy o lokalizacji tegoż ludu 5 rzeczy:

1. Byli Bałtami.

2. Sąsiadowali z Polską.

3. Sąsiadowali z Litwą (bo to był kolejny etap misji Brunona, patrz niżej).

4. Nethimer to zapewne imię słowiańskie, czyli najprawdopodobniej byli Bałtami z pogranicza.

Wniosek: lud Nethimera to Jaćwięgowie.

Miejsce śmierci Brunona, to wg różnych źródeł pogranicze prusko-ruskie lub litewsko-ruskie.

Najpierw "Prusy". Otóż to określenie w wiekach X-XI w Polsce, a stąd i na Zachodzie miało zapewne pięć znaczeń:

1. Prusowie właściwi, czyli wschodni sąsiedzi Pomorza, którzy w XII w. w wyniku ekspansji na ziemie polskie i pomorskie podzielili się na dwa plemiona: Pomezanów i Pogezanów.

2. Prusowie w szerszym znaczeniu, czyli ziemie znanych z XIII w. Pomezanów, Pogezanów, Warmów, Sambów, Natangów, Nadrowów i Skalowów.

3. Jeszcze szersze znaczenie, odpowiadajace dzisiejszemu rozumieniu terminu "Prusowie" - plemiona wymienione w pkt. 2 + plemiona galindzkie (Galindowie, Sasinowie i Bartowie).

4. Jeszcze szersze, odpowiadające dzisiejszemu terminowi "Bałtowie Zachodni" - czyli plemiona z pkt. 2 i pkt. 3 + plemiona jaćwieskie (zapewne było ich 4: Dainowowie, Polekszanie, Sudowowie i Jaćwięgowie).

5. Najszersze, w którym pod terminem "Prusowie" rozumiano nie tylko Bałtów Zachodnich, lecz także co najmniej Litwinów i Żmudzinów, a może i plemiona łotewskie, czyli ogólnie Bałtów.

Mamy tu typowe rozciąganie nazwy plemienia najbliższego na plemiona mu pokrewne mieszkające dalej. Dlatego przekazy, że Bruno zginął w Prusach i na Litwie nie są sprzeczne. W pierwszym przypadku mamy oczywiście "Prusy" z pkt. 5.

Jako lekturę polecam:

J. Bieniak, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963.

J. Powierski, Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965-1995, t. 1, Malbork 2004 (zwłaszcza hasła "Pogezania", "Pomezania" i "Prusowie, Prusy" przedrukowane ze Słownika Starożytności Słowiańskich).

G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999 (zwlaszcza rozdział o śmierci Brunona).

(...)

Miejsce śmierci Brunona określano też inaczej.

Samo miejsce śmierci nie wskazuje by Litwa była jego celem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
juzef   

Miejsce śmierci Brunona określano też inaczej.

Samo miejsce śmierci nie wskazuje by Litwa była jego celem.

Ależ proszę, przytocz te przekazy źródłowe.

Ze swej strony napiszę, że owe przekazy dzielą się na trzy niezależne wersje.

1. Pochodząca z relacji Wiperta, towarzysza Brunona. Jako miejsce śmierci wskazuje Prusy.

2. Saska, zachowana w Rocznikach kwedlinburskich, Czynach arcybiskupów magdeburskich i kronice Thietmara. Dwa pierwsze wskazują pogranicze litewsko-ruskie, ostatnie pogranicze prusko-ruskie.

3. Piotr Damiani wymienia Ruś.

Nazwa Litwa pojawia się przy tej okazji po raz pierwszy w źródłach, co już przemawia za wiarygodnością (pomyłka raczej byłaby odwrotna - nazwanie kraju nieznanego nazwą znaną). Pamiętając, że w tamtym okresie nazwa "Prusy" miała zasięg szerszy niż dziś i mogła obejmować Litwę, nie ma wątpliwości, że Bruno zginął na pograniczu litewsko-ruskim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.