Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Kwartalnik Historyczny nr 4 (2012)

Recommended Posts

Semper   

Kwartalnik Historyczny

nr 4/2012 Rocznik CXIX

format B5, s. od 645 do 844

SPIS TREŚCI

Wiesław Długokęcki, Uwagi o życiu i działalności politycznej burmistrza gdańskiego Henryka Suchtena (zm. 1501)

Jerzy Gaul, Rywalizacja austriacko-niemiecka o Kościół katolicki w Królestwie Polskim w raportach przedstawicieli monarchii habsburskiej w Warszawie (sierpień 1915 — październik 1916 r.)

Piotr Majewski, Z frontu walki cywilnej. Przyczynek do dziejów Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki Podziemnej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1945

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — PROPOZYCJE

Wokół t. 45–47 Polskiego Słownika Biograficznego

- - Tomasz Kizwalter, Profesorowie warszawskich wyższych uczelni

- - Teresa Kostkiewiczowa, Hasła dotyczące pisarzy

- - Mirosław Nagielski, Wojskowi epoki nowożytnej

Mikołaj Getka-Kenig, W odpowiedzi Profesorowi Jerzemu Szczepańskiemu

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Kirył Aleksandrowicz Koczegarow, Car Piotr I a król August II. Nowa rozprawa o stosunkach polsko-rosyjskich u schyłku XVII i na początku XVIII w.

* * *

Li Tang, East Syriac Christianity in Mongol-Yuan China — Jerzy Strzelczyk

K. Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru — Piotr Urbański

R. Budziak, Deutsch als Fremdsprache in Polen. Sprachlehrbücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert — Dorota Żołądź-Strzelczyk

A. Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego — Łukasz Wroniszewski

Sejm Czterech Ziem. Źródła, oprac. J. Goldberg, A. Kaźmierczyk — Anna Michałowska-Mycielska

Christianias Handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge, red. J.  P. Collett, B. Frydenlund — Mikołaj Getka-Kenig

J. Żyndul, Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku — Theodore R. Weeks

R. Kowalczyk, Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812 — Piotr M. Pilarczyk

I. Sakowicz-Tebinka, Imperium barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych — Krzysztof Marchlewicz

K. J. Zamorski, Dzienniki (1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma — Janusz Szczepański

ZAWARTOŚĆ ROCZNIKA CXIX

Spis treści rocznika

Spis autorów

Spis recenzentów 

CONTENTS

Wiesław Długokęcki, Remarks on the Life and Political Activity of Henryk Suchten (d. 1501), the Mayor of Gdańsk

Jerzy Gaul, Austrian-German Rivalry Concerning the Catholic Church in the Kingdom of Poland in Reports by Representatives of the Habsburg Monarchy in Warsaw (August 1915–October 1916)

Piotr Majewski, The Civil Resistance Front. A Contribution to the History of the Directorate of Civil Resistance and the Directorate of Underground Struggle in the General Government in 1939–1945

REVIEWS — POLEMICS — PROPOSITIONS

CRITICAL ARTICLES — REVIEWS

Kirill Alexandrovich Kochegarov, Tsar Peter I and King Augustus II. A New Dissertation on Polish-Russian Relations at the End of Seventeenth Century — Early Eighteenth Century

Reviews

TABLE OF CONTENTS FOR YEAR CXIX

kh_4_2012.jpg

link z opisem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.