Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Odnowiona Jednota Braterska w XVIII-XX wieku

Recommended Posts

Semper   

Badania archiwaliów europejskich w Niemczech, w Czechach oraz w Polsce, a także ogląd działaności misyjnej braci na Śląsku, w Rosji i w krajach zamorskich od XIX wieku do czasów najnowszych - doprowadziły do powstania książki:

Helena Karczyńska

Odnowiona Jednota Braterska w XVIII-XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012

ISBN 978-83-7507-0114-6, format B5, s. 468, mapy, tabele, wielobarwne ilustracje, reprodukcje dokumentów, bibliografia, indeks osobowy, spis treści i streszczenie w języku niemieckim

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Tytułem wprowadzenia

Wstęp

Rozdział 1. Geneza historycznych korzeni odnowionego kościoła „morawskiego” braci czeskich – Jednoty Braterskiej 2. połowy XV do początków XVIII w.

1.1. Bracia czescy jako spadkobiercy tradycji prereformacji husyckiej. Proces organizacji i pierwsze struktury nowego związku religijnego na Morawach (1457)

1.2. Sytuacja i rozwój wewnętrzny Jednoty Braterskiej w czasach panowania Jagiellonów (1490-1526)

1.3. Losy Jednoty braci czeskich do jej rozwiązania (1627) na tle protestantów pod berłem katolickiej monarchii habsburskiej. Rzeczpospolita miejscem schronienia braci czeskich

1.4. Nowy rozdział dramatów w historii śląskich protestantów po pokoju westfalskim (1648)

1.5. Schyłek świetności Jednoty braci czeskich w Rzeczypospolitej do jej rozwiązania (1670) – rola Jabłońskiego jako obrońcy polskich protestantów

Rozdział 2. Pietyzm jako nowy obszar doświadczeń zmysłowych w protestantyzmie – podłożem ideowym nowego wyznania

2.1. Narodziny nowego ruchu religijnego i jego prekursorzy

2.2. Mistyka źródłem inspiracji

2.3. Drugie wielkie przebudzenie

Rozdział 3. Saksonia/Górne Łużyce – nowe centrum myśli pietystycznej w środkowej Europie XVIII w. – czas prób i poszukiwań

3.1. Górne Łużyce – nową ojczyzną emigrantów morawskich i czeskich

3.2. Mikołaj Ludwik Zinzendorf – luterański pietysta (1700-1760)

3.3. Teologia „serca”

3.4. Zwrot ku naukom Lutra

Rozdział 4. Odnowiona Jednota Braterska jako duchowa spadkobierczyni kościoła „morawskiego” braci czeskich – droga do usamodzielnienia XVIII-XX w.

4.1. Narodziny wspólnoty braterskiej w Herrnhut – pierwsze struktury 1722-1727, 1734

4.2. Kościół braci morawskich czasów Zinzendorfa a tendencje Morawian i znaczenie polskiej Jednoty w jego odrodzeniu (1735-1748)

4.3. Jednota Braterska jako zorganizowana wspólnota religijna (1748-1755)

4.4. Ewangelicka Jednota Braterska – nowy porządek kościoła w świetle trzech synodów 1764-1775, 1957

Rozdział 5. Chrześcijańska wspólnota gmin – cechy charakterystyczne organizacji życia i zasad

5.1. Kościół i Liturgia; znaki woli Bożej

5.2. Losowanie – Losungen und Lehrtexte

5.3. Idea tropowa – diversos modos concipiendi

5.4. Życie społeczne (struktury, życie rodzinne, edukacja, kultura wychowania, związek małżeński, pozycja kobiety)

5.5. Obchody uroczystości i świętowanie rocznic; śpiew i muzyka

5.6. Budownictwo, architektura i sztuka

5.7. Obrzędy i zwyczaje związane z pochówkiem

Rozdział 6. Misje i diaspora w XVIII XX w. Charakter i zasięg terytorialny

6.1. Misje zamorskie – pierwsza generacja

6.2. Praca w diasporze – istotnym elementem ekumenizmu

6.3. Druga połowa XVIII w. – początkiem nowego kierunku misji

6.4. Nowy zasięg oddziaływań Ewangelickiej Jednoty Braterskiej od 2. połowy XIX w.

6.5. Sytuacja Ewangelickiej Jednoty Braterskiej w okresie międzywojennym – nowe czasy, nowe wyzwania

Rozdział 7. Przejście Śląska pod rządy pruskie i proces organizacji Jednoty Braterskiej (kościoła braci morawskich) na Śląsku XVIII-XX w.

7.1. Wpływy i oddziaływania halleńskiego pietyzmu – jego znaczenie w polityce pruskiej – próba charakterystyki

7.2. Prowincja śląska Ewangelickiej Jednoty Braterskiej – pierwsze akty prawne dla morawskich osadników

7.3. Osady fryderycjańskie – Filie gmin macierzystych

Rozdział 8. Rola i znaczenie Jednoty Braterskiej na Śląsku, w Europie i w świecie XVIII-XX w. – przyczyny upadku

8.1. Aktywność braci morawskich – kościół czy diaspora

8.2. Kościelna wspólnota i stowarzyszenie osób o wspólnym majątku – „Streitergemeine für Jesus”

8.3. U schyłku świetności Ewangelickiej Jednoty Braterskiej końca XIX i XX w. – nowe czasy – nowe wyzwania

Zakończenie

Bibliografia

Słownik ważniejszych pojęć

Aneks

Tabele

Mapy

Dokumenty

Ilustracje

Spis pozycji z Aneksu

Spis tabel

Spis map

Spis dokumentów

Spis ilustracji

Der Anhang im Deutsch

Indeks

karczynska.jpg

szczegółowy opis on line

Share this post


Link to post
Share on other sites
Semper   

Książka będzie prezentowana na stoisku 44 w Arkadach Kubickiego w Warszawie w dn. od 29 listopada do 2 grudnia 2012 r. (Targi Książki Historycznej)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.