Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
secesjonista

Struktura administracyjna GG

Recommended Posts

O gubernatorze Franku wiemy wiele, o prezydentach niektórych miast - mniej,

o działaniach starostów i innych urzędników prawie wcale.

Jak wyglądała zatem organizacja Generalnego Gubernatorstwa?

Za co odpowiadali dani urzędnicy?

Jak w tym systemie odnajdywali się Polacy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jak w tym systemie odnajdywali się Polacy?

Całkiem dobrze , co prawda Kreisleiter to zawsze był Niemiec ale stanowiska burmistrzów i wójtów piastowali bez przeszkód .

Edited by lancaster

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dla roku 1940 (czerwiec) przedstawiała się struktura administracyjna mniej więcej tak:

Der Chef des Distrikts

pod nim:

Der Chef des Amtes des Distrikts

któremu podlegały:

1. Präsidialbüro

2. Personalamt

3. Bauamt

Abt. I

Innere Verwaltung

Abt. II

Finanzen

Abt. III

Wirschaft

Abt. IV

Treuhandstelle

Abt. V

Preisüberwachung

Abt. VI

Ernährung u. Landwirtschaft

Abt. VII

Forsten

Abt. VIII

Arbeit

Abt. IX

Justiz

Abt. X

Schulwesen

Abt. XI

Volksaufklärung u. Propoaganda

Abt. XII

Desundheit u. ärztliche Volkspflege

Abt. XIV

Raumordnung und Planung

Verbindung zur Wehrmacht und Sonderverwaltungen:

1. Verbindungoffizier zum Höheren Kommando

2. Verbindungsführer des Reichsarbeitsführer

3. Zollgrenschutz

4. Postwesen

5. Fernmeldewassen

6. Deutschen Post Osten

7. Eisenbahnbetriebsdirektion

Sonderverwaltungen:

1. Dienstatellen der Abt. Finanzen

Aentenkammer (in Warschau)

Hauptzollämter

Zollfahndungstelle (in Warschau und Krakau)

Finanzinspektionen

2. Dienstellen der Abt. Ernährung u. Landwirschaft

Zweigstellen der Landbewirtschaftungsstellen

Distriktsst. d. landwirtschaftl. Zentralstelle

Polnische Landwirtschaftskammer

3. Forstinspektionen

4. Dienstellen der Abt. Arbeit

Dienstelle für Kriegsbeschädigten - fürsorge in Warschau zuständing für die Distrikte:

Warschau

Lublin

Radom

5. Justizbehörden

Deutsches Obergericht

Deutsches Gericht

Sondergericht

Anklagebehörde

Gerichtsgefängnis (in Kraku)

6. Bauämter

Hochbauamt

Strassen-und Brückenbauamt

Wasserstrassenbauamt

7. Wasserwirtschaftinspektionen

8. Kammern (in Krakau)

Industrie und Handelskammer

Handwerkskammer

Landwirtschaftskammer

9. Sonderbeauftagte (nur in Warschau)

Der Beauftragte für das Geld-Bank

Der Kohlenbeauftragte

Der Beauftragte für Versichrungsgesellschafte

Der Schiffahrtsbeauftagte

Aussenstl. für den Beauft.

 

Oczywiście jest to jedynie próba ujęcia schematu struktury urzędu dystryktu dla całego obszaru Generalnej Guberni bez uwzględnienia pewnych różnic dla poszczególnych dystryktów. Wiadomym jest, że w poszczególnych dystryktach istniały różnice co do kolejności poszczególnych wydziałów, jak i ich ilości (np. Abteilung Raumordnung ud Planung w 1940 r. nie występuje we wszystkich dystryktach). Spotykamy się też z różnymi nazwami, choćby: Präsidialbüro w Krakowie i w Präsidialabteilung w Warszawie.

Szczególną specyfikę miał dystrykt warszawski, do 1940 r. istniał w nim wydział do spraw przesiedleń (: Umsiedlung), który z czasem został zniesiony, a w jego miejsce powstał urząd: "Komisarza do spraw żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej".

Warto pamiętać, że do 1942 r. w Warszawie nie było Stadthauptmanna'a, gubernator dystryktu był jednocześnie Stadthauptmann'em dla miasta Warszawy, pełniąc swe funkcje przy pomocy pełnomocnika (: Beauftragte des Gouverneurs für die Stadt Warschau), na prawach kierownika wydziału w urzędzie dystryktu.

Również tylko w Warszawie istniały niektóre placówki jak np. Sonderbeauftragte für das Geld-Bank und Börsenwesen (o innych - później).

Dienststelle für Kriegsbeschädigtenfürsorge der Abtl. Arbeit spełniało swe funkcje równocześnie i dla dystryktu radomskiego i lubelskiego.

Rozporządzeniami z okresu 1940-1944 wydzielono niektóre placówki w samodzielne wydziały, inne połączono czy zmieniono podporządkowanie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans Jürgen Bömelburg w rozdziale "Niemiecka okupacja w pamięci Polaków" pisząc o ograniczonej kooperacji z niemieckim okupantem odnotował:

"Ów znany fachowcom problem tak zilustrował Włodzimierz Borodziej: w dystrykcie radomskim mieszkało w 1943 roku 2,3 miliona nie-Niemców, którymi zarządzało nieco ponad 400 niemieckich urzędników cywilnych. Wedle niemieckich szacunków jeden niemiecki urzędnik przypadał na 56 tysięcy osób i 45 kilometrów kwadratowych. Oznacza to, że administracja lokalna w ponad dziewięćdziesięciu procentach, przede wszystkim na poziomie średnim i niższym, obsadzona była głównie Polakami".

/"Polska - Niemcy. Wojna i pamięć" red. J. Kochanowski, B. Kosmala, Warszawa/Poczdam 2009, s. 101/

 

Jakie najwyższe stanowisko w administracji cywilnej mógł objąć Polak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

W myśl dekretu Hitlera (z 12 października 1939 r.) organami stanowiącymi prawo; poza sferą przypisaną dowódcom policji i bezpieczeństwa; na obszarze GG były:  Rada Ministrów dla Obrony Rzeszy (Ministerrat für die Reichsverteidigung), pełnomocnik dla planu czteroletniego (Beauftragter für den Vierjahresplan) i generalny gubernator. Dlaczego Hermann Göring przeniósł tak łatwo swe uprawnienia na Franka?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.