Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
mauri

ORMO - czy to tajemnica

Recommended Posts

mauri   

Chciałbym się dowiedzieć czegoś o strukturze ORMO w mieście powiatowym, dowódcach itp. Czy to są informacje tajne? Podobnie z MO: czy wiedza o działaniach MO np. w latach 1980-90 to ciągle tajemnica?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tomasz N   

W ORMO nie byłem, więc nie wiem, ale viki podaje, że miało strukturę taką jak PZPR, więc ją sprawdź.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiedza o jakiej działalności?

Wiedza o dowódcach: jak szczegółowa?

O jakich strukturach mowa i w jakim zakresie?

Jak wiedza o komendantach miałaby być tajną... skoro byli wybierani przez członków danej jednostki w jawnym głosowaniu, po zaopiniowaniu odpowiedniego administracyjnie organu MO, a sam wybór musiał być zatwierdzony przez właściwy społeczny komitet ORMO.

Informacje o tym kto został komendantem danej jednostki administracyjnej pojawiały się częstokroć w lokalnej prasie, że o resortowym dwutygodniku "Ormowiec" nie wspomnę, podobne publikacje powstawały po rocznicowych sympozjach ORMO, jak np. materiały sympozjum ORMO'86 Społecznego Komitetu ORMO w Katowicach

Dowódcy pododdziałów byli mianowani przez komendantów.

Członkostwo innych też nie jest kwestią tajną, różne jednostki terytorialne, na przykład rejonowe sztaby ORMO wydawały często księgi pamiątkowe gdzie są wyszczególnieni funkcjonariusze z danego terenu.

Informacje o przynależności i funkcjach w MO - nie są tajne.

IPN w ramach swych obowiązków wynikających z art. 52a pkt 6, Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 (z późniejszymi zmianami) - ma obowiązek tworzenia publicznie dostępnego katalogu pracowników i funkcjonariuszy odpowiednich służb.

"publikowanie na podstawie dokumentów (...) katalogów funkcjonariuszy i żołnierzy służb bezpieczeństwa..."

Służby te zostały wyszczególnione w art.5 tejże ustawy.

Zatem co konkretnie leży w zakresie twych zainteresowań i z jakiego powodu - bo to ma znaczenie?

Listy ewidencyjne i tego typu akta co do MO i ORMO rozrzucone są po wielu archiwach, głównie: Archiwum Główne Policji w Warszawie, AIPN w Warszawie (i oddziałach), Archiwum Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, poszczególnych AP.

Ogólnie o organizacji i strukturach są przecież publikacje:

P. Majer "Milicja Obywatelska 1944-957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy" - daje obraz w zakresie opisanym w podtytule, w ujęciu funkcjonalnym

tenże: "Milicja Obywatelska i Policja w latach 1944-1994. Geneza i podstawowe przeobrażenia", "Przegląd Policyjny" 1994, nr 4 (36)

tegoż: "Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL (zarys problematyki i źródła)"

tenże: "Model Milicji Obywatelskiej realizowany w latach 1944-1990", w: "Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy" T. 1 red. A. Szymaniak, W. Ciepiela

K. Persak "Podstawy prawne działania organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1989" - daje opis normatywny co do organów MSW

"Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w Polsce 1944-1990" red. T. Walichnowski - pamiętając o charakterze propagandowym tej publikacji: wydana przez Akademię Spraw Wewnętrznych

J. Pytel "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 1946-1948"

Share this post


Link to post
Share on other sites
mauri   

Z jakiego powodu? Dla czystej ciekawości. Idzie mi o informację czy pan X był członkiem ORMO, na jakim stanowisku itp. X to przed 1989 wysoki urzędnik jednej z wielkich firm a inny X to bardzo obecnie pobożny a wtedy nauczyciel liceum. Czy to można gdzieś wyczytać bez składania podania i bez przesłuchania przez służby?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wystarczy udać się do odpowiedniego archiwum, a te: "przesłuchania przez służby" - to z własnego doświadczenia czy z internetowych for?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zestawienie publikacji z okresu PRL znaleźć można w:

W. Frazik, B. Kopka, G. Majchrzak "Dzieje aparatu represji w PRL (1944-1989). Stan badań".

Z literatury dodać można:

Z. Zblewski "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej na terenie województwa krakowskiego w latach 1946-1947", "Przegląd Historyczny" 1996, nr 1

A. Jaremek "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w województwie lubelskim w latach 1846-1956", "Przegląd Policyjny" 2004, nr 1

K. Sychowicz "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej i MO na ziemi łomżyńskiej wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r.", "Ziemia Łomżyńska" 2004, nr 8

T. Pączek "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 1946-1989. Rozwój organizacyjny i rola w aparacie represji PRL", w: "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989" 1/10, 2012

E. Ura "Udział czynnika społecznego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego"

J. Pytel "Organizacja i działalność Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w latach 1946-1983" (Studia z dziejów organów resortu spraw wewnętrznych, z. 6)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.