Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
magistra_vitae

Emigracja Polaków do Meksyku/Ameryki Łacińskiej

Recommended Posts

Witam serdecznie.

Poszukuję źródeł na temat emigracji Polaków za ocean w okresie poprzedzającym rewolucje w Rosji jak i po. Chciałabym się dowiedzieć, co wpłynęło na decyzję wyjazdu Polaków z terenów dzisiejszej Polski/Litwy do Mezoameryki. Mam bardzo małe pojęcie o emigracji właśnie w tamtą część świata , a do tego dochodzi fakt, że emigracja miała mieć związek z sytuacją wewnętrzną w Rosji. Dlatego uprzejmie proszę Was o jakiekolwiek informacje: linki, tytuły opracowań, choćby najmniejsze wskazówki, żebym mogła kontynuować poszukiwania. Dziękuję i pozdrawiam!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mniej więcej tyczące się tego okresu i obszaru:

S. Zaborski (A. Krajewski) "Cukier, złoto i kawa. Dzieje Brazylii"

L. Caro "Emigracyja i polityka emigracyjna ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskich"

W. Czerwińska "Syndykat Emigracyjny jako narzędzie interwencjonizmu państwowego w latach 1930-1939", "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" Seria Pomorzoznawcza, 1969, nr 18

W. Breowicz "Ślady Piasta pod Piniorami"

A. Gucka "Obraz emigracji polskiej na łamach "Dziennika Poznańskiego" (1859-1939) i Kuriera Poznańskiego (1872-1939"

F. Woytkowski "Peru moja ziemia obiecana"

"Polacy w Ameryce łacińskiej" red. Z. Dobosiewicz, W. Rómmel

M. Pankiewicz "Zagadnienia kolonizacji zamorskiej w dobie obecnej", "Polacy Zagranicą" 1933, nr 6-7

K. Groniowski "Polska emigracja zarobkowa w Brazylii"

"Z życia Polaków", "Polacy Zagranicą" 1931, nr 10

E. Dzikowska "Tropem złota" (m.in. o kpt. Stanisławie Pawlikowskim)

M. Pankiewicz "Pionier znad Amazonki", "Polska na Morzu" 1937, nr 4

W. Wójcik "Moje życie w Brazylii"

H. Sukiennicki "Problem osadnictwa w Południowej Ameryce w rozwiązaniach międzynarodowych"

"Pamiętnik I Zjazdu Polaków z Zagranicy 14-21 lipca 1939", Warszawa-Poznań-Kraków

K. Warchałowski "Polska polityka kolonialna", "Rzeczypospolita" nr 181 z 1923 r.

K. Wrzos "Yerba Mate"

"Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych"

J. Mazurek "Kraj a emigracja: ruch ludowy wobec wychodźstwa polskiego do Ameryki Południowej"

"Ameryka Łacińska w relacjach Polaków" Antologia, wybór, wstęp, komentarze i przypisy M. Kula

E. Kołodziej "Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityką emigracyjna II Rzeczypospolitej"

T. Białas "Kształtowanie się programu emigracyjno-kolonialnego Ligi Morskiej i Kolonialnej w latach 1924-1930", "Dzieje Najnowsze" 1977, nr 2

E. Ciuruś "Polacy w Brazylii"

M. Kula "Polonia brazylijska"

P. Kraszewski "Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939 - praktyka i refleksja"

M. Paradowska "Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej"

M. Paradowska "Polacy w Ameryce Południowej"

M. Lepecki "Parana i Polacy"

Można zajrzeć do:

S. Zieliński "Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich"

W poszukiwaniu bibliografii warto zajrzeć tu:

klik

Edited by secesjonista

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mniej więcej tyczące się tego okresu i obszaru:

S. Zaborski (A. Krajewski) "Cukier, złoto i kawa. Dzieje Brazylii"
L. Caro "Emigracyja i polityka emigracyjna ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskich"
W. Czerwińska "Syndykat Emigracyjny jako narzędzie interwencjonizmu państwowego w latach 1930-1939", "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" Seria Pomorzoznawcza, 1969, nr 18
... ...


Dzięki! Nawet za te "brazylijskie" akcenty. Chodzi mi przede wszystkim o MEzoaemryke, Meksyk w szczegolnosci. Zatem, jesli ktos moze zajrzy tu i będzie umiał pomóc, to proszę i dziękuję.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie ma szczególnych prac poświęconych samemu Meksykowi, fragmenty są w różnych podanych przeze mnie pracach.

Brazylia jak najbardziej należy do kręgu Ameryki Łacińskiej, jak i tematu (vide: nazwa tematu "Emigracja Polaków do Meksyku/Ameryki Łacińskiej"), proponuję przeszukać pamiętniki pod kątem nazwisk danych kolonizatorów i emigrantów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do Meksyku wyemigrowało:

(w liczbach bezwzględnych / procentowo)

1923 - 3315 / 6,0

1924 - 1973 / 8,8

1925 - 134 / 0,4

1926 - 279 / 0,6

1927 - 327 / 0,6

1928 - 284 / 0,4

1929 - 285 / 0,4

1930 - 358 / 0,8

/za: E. Kołodziej "Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939", Warszawa 1982, s. 88-89, s. 144/

 

 

Warto zajrzeć do:

T. Łepkowski "Historia Meksyku"

tegoż, "Z dziejów kontaktów polsko-meksykańskich w XIX i XX wieku", "Etnografia Polska", 1970, nr 2

M. Paradowska "Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej"

tejże, "Wkład Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki Łacińskiej"

M. Krasicki "Polska akcja kolonialna w Ameryce Łacińskiej w latach 1929-1939", "Dzieje Najnowsze", 1977, nr 4

"Polonia w Ameryce Łacińskiej" red. Z. Dobosiewicz, W. Rómmel

"W sprawie wychodźstwa do Meksyku", "Wychodźca", 1926, nr 17

I. Drohojewski "Polacy w Meksyku, Ameryce Środkowej i krajach andyjskich z XIX i XX wieku", "Dzieje Najnowsze", 1972, nr 2

J. Zakrzewski "O Polakach i śladach polskości w Meksyku", "Wychodźca", 1939, nr 15

"Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej" red. M. Kula

"Ameryka Łacińska w relacjach Polaków" red., tenże

A. Bukiet "Materiały do bibliografii. Polonica Ameryki Łacińskiej"

"Emigracja, Polonia, Ameryka Łacińska. Procesy emigracji i osadnictwa polaków w Ameryce Łacińskiej w świadomości społecznej" red. T. Paleczny

Bądź też poszukać artykułów Wojciecha Szukiewicza (był m.in. delegatem Urzędu Emigracyjnego) który był orędownikiem emigracji - właśnie do Meksyku.

Choćby:

"Widoki wychodźstwa do Meksyku", "Wychodźca", 1926, nr 2

"Zagadnienia rolne w Meksyku", "KNIE", t. 4, 1927

"Nieco o społecznych stosunkach w Meksyku", "Praca i Opieka Społeczna", 1925, z. 1-2

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku" red. A. Pilch, I. Paczyńska

Share this post


Link to post
Share on other sites

Można poszukać informacji o pierwszym odnotowanym Polaku w Meksyku - Karolu Beneskim związanym z otoczeniem cesarza Augustina Iturbide, potem trafił do Gwatemali jako przedstawiciel Aaron H. Palmer and Associates.

/szerzej: M. Kałuski "Polacy w Ameryce Centralnej", dostępne na: przeglad.australink.pl/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do Brazylii:

S. Kossobudzki "Tu i tam. Odgłosy parańskie", Curitiba 1927

"Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa" red. A. Kaczmarek

"Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891" red. W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula

J. Stańczewski "Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii. Studium Porównawcze"

J. Łapaj "Polacy w Brazylii – aspekty historyczne i współczesność", "Pisma Humanistyczne", z. X, 2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Michalina Isaakowa (z d. Hochbaum) nie była emigrantką, do Parany wybrała się na wyprawę (1926-1928) głównie w poszukiwaniu motyli. W jej relacji z tej podróży "Polka w puszczach Parany" (Poznań 1937 ) można odnaleźć okruchy jej obserwacji o zasiedziałych tam polskich emigrantach.

 

 

Szerzej o samej postaci:
N. Badiyan-Siekierzycka "Podróżniczki i pisarki – Michalina Isaakowa, Jadwiga Toeplitz-Mrozowska, Edith Durham", w: "Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939", pod red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej, K. Cierzan, P. Biczkowskiej
M. Golicka-Jabłońska "Michalina Isaakowa i jej podróże", "Tygiel Kultury", 2012, nr 7/9
A. Lipiec "Polka w puszczach Parany Michaliny Isaakowej – wprowadzenie do edycji krytycznej", "Artes Humanae", Vol. 3, 2018.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.