Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
voldek

Wypoczynek, zapomogi, emerytury... w PRL

Recommended Posts

voldek   

Witam - jeśli napisałem w złym dziale, przepraszam.

Mianowicie pilnie potrzebuję paru informacji o PRL-u, więc postanowiłem się zwrócić do jakiegoś dobrego forum.

Gdzie mogę znaleźć informacje o:

- zapomogach dla biednych/wielodzietnych w czasach PRL-u

- dodatkach do wczasów

- systemie emerytalnym/rentowym

- przestępczości (wykresy etc.)

- ośrodki wypoczynkowe

Byłbym wdzięczny za szybką i jakąkolwiek pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Może coś z tych tytulów:

Jędrasik-Janowska I. Ubezpieczenia społeczne (chorobowe, rentowe i emrytalne)

Jerzy Sierpiński Wczasy pracownicze w Polsce Ludowej : problematyka ekonomiczna i społeczna

Stanisław Wawrzyniak Zmiany w strukturze przestrzennej turystycznej bazy noclegowej w Polsce w latach 1960-1970

Teresa Skalska, Jacek Pustoła Metody oceny prawidłowości funkcjonowania zakładowych obiektów wypoczynkowych (skrypt)

Jarosz Dariusz Państwowe organizowanie wypoczynku. : Fundusz wczasów pracowniczych w latach 1945-1956

Jończyk J. Prawo zabezpieczenia społecznego: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; bezrobocie i pomoc społeczna

Wypoczynek urlopowy Główny Komitet Turystyki . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych , 1983

Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin oprac. red. Izabella Dzierżanowska, Henryk Rakoczy

Model wypoczynku i turystyki w PRL (sprawozdanie) : III Zielonogórska Konferencja Naukowa (24-26 września 1973 r.) / red. Zbigniew Mikołajczak

koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego. Materiąły IV Kolokwium Ubezp. Społ. red. J. Jończyk

Podhorikke M Spożycie społeczne i świadczenia społeczne

Prawne problemy inwalidztwa materiały III Kolokwium Ubezp. Społ. red. J. Jończyk

Zaopatrzenie emerytalne red. K. Niemantowski

Problemy emerytur, rent i opieki zdrowotnej red. T. Nawrocka-Szczerbik

Przepisy o zaopatrzeniach emerytalnych oprac. T. Wasylecki

Paweł Sowiński Wakacje w Polsce Ludowej : polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989) w W Krainie PRL

Bądź w tej bibliografii:

http://gbpizs.home.pl/pliki/beiszp2003t2.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do wczasów, może ktoś jeszcze będzie potrzebował:

Dariusz Jarosz Masy pracujące przede wszystkim. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956

Uwagi NIK o działalności FWP (1961) Archiwum OPZZ Centralna Rada Związków Zawodowych, Wydział Prezydialny, sygn. 1018, k. 5

Andrzej Paczkowski Centrum władzy w Polsce 1948-1970

Władysław Białkowski Łańsk bez kurtyny

Władysław Białkowski Arłamów bez kurtyny

Elżbieta Tarkowska Nierówna dystrybucja czasu - nowy wymiar zróżnicowania społeczeństwa polskiego. w: Henryk Domański, Andrzej Rychard (red) Elementy nowego ładu

Władysław Pepera Wśród lasów i zwierząt Bieszczad

Jarosław Matul "Wszystkie barwy codzienności", "Słupska Solidarność", 25 IX 1981

"Bieszczadnik" nr 2-4

"Kontrola legalności daczy zbudowanych na Podkarpaciu" "Trybuna Ludu", 12 VIII 1980

"Sankcje za naruszenie norm życia partyjnego" "Trybuna Ludu", 28 VIII 1980

Henryk Domański Prestiż

Etaty personalne domów wypoczynkowych MBP 1946-1954 AIPN MBP sygn. 2370

Informacja o stanie zabezpieczenia wypoczynku pracownikom resortu w ośrodkach wczasowych i ich dzieciom na koloniach w roku 1966 AIPN, MSW II, sygn. 45, k. 151 - 152

Paweł Sowiński Socjalistyczna stabilizacja. Dwie dekady wypoczynku w PRL, w: PRL - ciągłość i trwanie.

Romuald Okrasa Stan i perspektywy rozwojowe działalności Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ

/praca magisterska w Studium Administracji UW, pod kierunkiem prof. Mariana Franka/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do zapomóg na dziecko w początkach PRL-u, rozporządzeniem ministra pracy i opieki społecznej, wydanym na mocy art 9 Dekretu z dnia 28 października 1947 r. postanawiano:

1. Wysokość zasiłków rodzinnych

a) na jedno dziecko uprawnione - zł 650

b) na dwoje dzieci uprawnionych - zł 1450 (650+800)

c) na każde dziecko uprawnione, poczynając od trzeciego - zł 1000

d) na żonę dzietną tj.jeżeli są dzieci uprawnione do zasiłku - zł 500

e) na żonę uprawnioną, bezdzietną, tj. jeżeli nie ma dzieci uprawnionych do zasiłku - zł 300

/"Dolnośląski Biuletyn Gospodarczy" 1947, nr 3/

Do listy lektur dorzucić można:

D. Jarosz "Kolonie letnie - ideologizacja dzieci i młodzieży w latach 1948-1955", "Wiadomości Historyczne" 1999

P. Sroka "Wypoczynek dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956", w: "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej" red. W. Kucharski, G. Strauchold

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodać można:

"Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce XX wieku", red. D. Jarosz, w środku zawarte są teksty:

E. Mazur "W Drugiej Rzeczypospolitej: wspólnymi siłami społeczników, prywatnych darczyńców i państwa"

A. Juźwika "Lata 1945–1947: pod znakiem ratownictwa społecznego i pluralizmu organizacyjno-programowego"

D. Jarosza "Lata 1948–1956: centralizacja, indoktrynacja i kontrola; Lata siedemdziesiąte: pod znakiem masowości i propagandy sukcesu"

W. Królikowskiej "Lata 1957–1970: między obowiązkiem i dyscypliną a swobodą i rekreacją"

G. Miernika "Lata osiemdziesiąte: wypoczynek zorganizowany w kryzysie"

M. Pasztor i W. Królikowskiej "Kolonie dla dzieci polonijnych w latach 1947–1989"

A. Nisiobęckiej "Na froncie walki z Kościołem katolickim i... Żydami. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w latach 1948–1989 w świetle materiałów źródłowych z zasobu aktowego IPN"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodajmy literaturę dostępną w Archiwum Ośrodka Badania Opinii Publicznej:

M. Zürn "Wyjazdy weekendowe w Polsce", 1977

H. Bugaj "Jak warszawiacy spędzali wolne dni w lipcu", 1974

S. Szostkiewicz "Wyjazdy wypoczynkowe w roku 1984" (i inne tego autora opracowania dla kolejnych lat)

tegoż, "Wyjazdy wypoczynkowe w roku 1983"

tegoż, "Rzeczywiste i upragnione wyjazdy wypoczynkowe (Raport z badań w roku 1986)"

L. Kaczmarek "Problemy wypoczynku mieszkańców wsi", 1961

T. Koprowska "Wzory dorocznego wypoczynku", 1978

tejże, "Formy korzystania z czasu wolnego (satysfakcje i potrzeby)", 1981

M. Strzeszewski "Wypoczynek wakacyjny mieszkańców miast", 1978

tegoż, "Wypoczynek warszawiaków", 1965

tegoż, "Ekonomiczne oddziaływanie turystyki na rozwój wybranych mikroregionów", 1966

tegoż, "Jak dzieci szkół podstawowych spędziły tegoroczne wakacje", 1978

J. Pakuła "Wakacyjny wypoczynek Polaków. Letnia stolica Polski - ranking miast", lipiec 2001

U. Stanowska "Telewizja na wczasach", 1981

A. Pawełczyńska "Czas wolny mieszkańców miast (informacje wstępne)", 1960

Z. Safin, A. Marchlewski "Kierowcy o autostopie", 1961

Z. Safin, B. Ofierski "Co sądzisz o autostopie?", 1961

D. Prokop "Strukturalne wyznaczniki tożsamości warstw robotniczych w sferze czasu wolnego", 1980

A. Siciński "Czas wolny i kultura masowa w środowisku ludności miejskiej", 1966

"Wypoczynek wakacyjny dzieci szkół podstawowych. Komunikat z badań", 1978

"Rozmiary korzystania z dorocznego wypoczynku w 1974 r."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z prasy i innych periodyków:

B. Rogalewska "Tendencje lokalizacyjne zakładowych ośrodków wczasowych w Polsce do 1971 roku", "Prace Geograficzne" 1978, nr 129

E. Wilk "Byliśmy na wakacjach", "Polityka", 22 sierpnia 1998

Z. Skórzyński "Wakacje pracownicze w świetle badań nad czasem wolnym w Polsce", "Kultura i Społeczeństwo" 1964, nr 3

W. Wnuk-Lipiński "Weekend w świetle opinii publicznej", "Wiadomości Statystyczne" 1969, nr 11

K. Rogoziński "Wpływ popytu turystycznego na funkcjonowanie handlu", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1972, z. 3

W. Staszewski "Wakacje za jeden uśmiech", "Gazeta Wyborcza", 7 sierpnia 2000

S. Ustupski, S. Wiśniewski "Sezonowość a turystyka w Zakopanem", "Ruch Turystyczny" 1961, nr 2

A. Kamiński "Kultura mas a wczasy", "Kultura i Społeczeństwo" 1964, nr 3

A. Kłosowska "Czas wolny – czas pusty", "Życie i Nowoczesność" 1978, nr 43

G. Sieczkowski "Jesteśmy na wczasach, opalamy się", "Rzeczpospolita", 5 czerwca 1997

tegoż, "Pożegnanie z konsumentem", tamże, 10 września 1994

M. Skrzeszewski "Urlopy ludności miejskiej", "Kultura i Społeczeństwo" 1966, nr 3

T. Kerc "Badania ruchu turystycznego w Tatrach, Beskidach i Górach Świętokrzyskich w 1952 r." , "Wierchy" 1953, t. 22

W. Krygowski "Badania ruchu turystycznego w górach", tamże, 1950/1951, t. 20

L. Szymański "Rola Parlamentu Polski Ludowej w kształtowaniu polityki w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w latach 1944-1980", "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1993, nr 4

"Statystyka turystyki 1950-1966", "Studia i Prace Statystyczne GUS" 1967, nr 7

S. Bosiacki, K. Rogoziński "Stan i kierunek badań wydatków indywidualnych ludności na turystykę", "Rocznik Instytutu Handlu Wewnętrznego 1975", z. 1

M. Kula "Wakacje", "Master of Businnes Administration" 2003, nr 5

tegoż, "Bo mnie jest szkoda lata", "Tygodnik Powszechny", 6 października 2002

W. Morawska "Wczasy w świetle badań socjograficznych", "Praca i Opieka Społeczna" 1951, nr 2

M. Ostrowska, Z. Skórzyński, A. Ziemilski "Badania socjologiczne nad zinstytucjonalizowanymi formami spędzania wakacji w Polsce", "Wychowanie Fizyczne i Sport" 1964, nr 1

J. Brzozowski "Ruch turystyczny w schroniskach tatrzańskich w 1958 r.", "Ruch Turystyczny" 1960, nr 1

B. Modrzejewska "Wakacje, "Rzeczpospolita", 5 lipca 1997

J. Janicki "Jak robotnicy wykorzystują urlopy?", "Przegląd Związkowy" 1964, nr 6

J. Kałek "Wykorzystywanie prywatnych samochodów osobowych w turystyce i rekreacji", "Biuletyn Instytutu Techniki" 1975, nr 16-17

R. Łazarek "Nowe kategorie turystów a turystyka indywidualna lub zorganizowana", "Ruch Turystyczny" 1970, nr 1

tegoż, "Ruch turystyczny w 40 miejscowościach turystycznych w Polsce w okresie od 14 V do 16 IX 1962", tamże, 1963, nr 1

tegoż, "Ruch turystyczny w 10 zimowych ośrodkach turystycznych w okresie od 5 II do 31 III", tamże, 1962, nr 2

A. Marchlewski, A. Ziemilski "Zwiad socjologiczny w Tatrach. Badania nad ruchem turystycznym w rejonie Hali Gąsienicowej", "Wierchy" 1964, t. 33

I.M. Milewska "Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwojowe", "Prace Geograficzne" 1963, nr 43

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.