Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'rumunia'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Portal "historia.org.pl"
  • Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny
  • Historia.org.pl - aktualnie trwające konkursy
  • Blogi historyczne
  • Kalendarz wydarzeń historycznych 2018
 • Historia Powszechna
  • Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)
  • Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)
  • Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)
  • Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)
  • Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)
  • Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)
  • I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)
  • Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)
  • Historia najnowsza (1945 r. -)
  • Historia ogólnie
  • Historia alternatywna
 • Historia Polski
  • Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)
  • Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)
  • Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)
  • Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)
  • II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945 r. - 1989 r.)
  • Polska po 1989 r. (1989 r. -)
  • Historia Polski ogólnie
  • Historia Polski alternatywna
 • Nauki historyczne i specjalizacje
  • Nauki pomocnicze historii
  • Nauki historyczne
  • Historia sztuki wojennej i broni
 • Zainteresowania i hobby historyczne
  • Historia lokalna i turystyka historyczna
  • Eksploracja i rekonstrukcja historyczna
  • Kolekcjonowanie i modelarstwo
  • Identyfikacja znalezisk
 • Katalog historyka
  • Katalog artykułów historycznych użytkowników
  • Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów
  • Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych
  • Katalog filmów i seriali historycznych
  • Katalog stron, for i blogów historycznych
  • Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych
  • Katalog wydarzeń historycznych
 • Koła Naukowe
  • Koła Naukowe Historyków
 • Kultura i sztuka
  • Akademie im. Jana Czochralskiego
  • Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego
  • Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Teatr im. Juliusza Słowackiego
  • Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego
  • Dysputy filozoficzno-społeczne
 • Pozostałe subfora
  • Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)
  • Matura z historii, olimpiady i studia historyczne
  • Hyde park
 • Portal i forum "historia.org.pl"
  • Portal "historia.org.pl"
  • Forum "historia.org.pl"
 • Partnerzy forum
  • FREHA
  • Sztab VVeteranów

Calendars

There are no results to display.


Found 2 results

 1. Są już dwa wątki obracające się wokół ropy: Karpacka nafta w służbie III Rzeszy oraz Brytyjsko-francuskie plany ataku na ZSRR Ja jednak chciałbym, żebyśmy spróbowali przekrojowo spojrzeć na zagadnienie ropy nafotwej, szczególnie na potwierdzone przykłady działań (ekonomicznych, militarnych, służb specjalnych, sabotażowych) w celu pozyskania lub zniszczenia obiektów wydobywczych ropy naftowej w czasie drugiej wojny światowej. Jakie bylibyśmy w stanie zebrać i po krótce przedstawić? W drugim z wymienionych powyżej wątków, z którego właściwie przenoszę dyskusję wokół jednej z akcji w Rumunii, Secesjonista nawiązał już do planów francusko-brytyjskich dotyczących rafinerii na Kaukazie. Faktem jest też przejęcie przez Niemców instlacji na złożach w Polsce czy też w Kotlinie Wiedeńskiej. Jak przebiegały te przejęcia? Jakie gry toczyły się wokół złóż w Rumunii? Jakie były plany i ruchy wobec złóż na Kaukazie? Gdzie jeszcze toczono grę o ropę? W dostępnym online naukowym oporacowaniu "Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on History and archeology," Volume 1, Number 2/2009, można znaleźć opracowanie prof. Gheoghe Buzatu: „Oil and War in Romanian History During the XX-th Century”. W nim dotarłem do fragmentu poświęconego tzw. planowi Wengera. We fragmencie tym prof. Buzatu nawiązuje do dokumentów przechwyconych najpierw przez Niemców na skutek inwazji na Francję w maju/czerwcu 1940 roku a następnie przejętych przez Armię Czerwoną po wkroczeniu na teren III Rzeszy i wysłanych do Moskwy, gdzie spoczęły w tamtejszych archiwach. Dokumenty te przeanalizowali rumuńscy naukowcy w 1992 roku w Moskwie. Tzw. plan Leona Wengera (byłego szefa francusko-belgijskiego konsorcjum Petrofina) z 1 października 1939 roku i przedstawiony rządowi francuskiemu przez generała Gemelin 18 października 1939 roku, zakładał dwa warianty: szybki (do przeprowadzenia w 24 h) oraz metodyczny (do zrealizowania w przeciągu 10 do 30 dni) zniszczenia przemysłu naftowego w Rumunii mające sparaliżować 90 % produkcji oraz jego środki transportu. Celem sabotażu miały być szyby wiertnicze oraz blokada Dunaju w celu przerwania połączenia Rumunia-Niemcy. Ze strony francuskiej stworzony został sztab koordynujący (Roger Sarret, Pierre Angot, Jacques Pierre Coulon, etc.) który nawiązał kontakt z grupą oficerów brytyjskiego Intelligence Service w Rumunii (Colonel Colin Gubbins, Major Garfit Watson oraz Ted Masterson). Francusko-brytyjski plan przedstawiony został dwództwu armii rumuńskiej, które podjęło intensywne przygotowania. Jednakże wobec nacisku na Bukareszt ze strony Berlina oraz wobec współpracy szefa rumuńskich tajnych służb (RSS) Mihaila Moruzova z szefem Abwehry Wilhelmem Canarisem szczególnie wokół zagadnień ropy, plan ten nigdy nie został zrealizowany, ale też nie został ujawniony. Dopiero w czerwcu 1940 roku Niemcy przechwycili w La-Charite-sur-Loire francuskie tajne archiwa polityczno-dyploatyczne oraz wojskowe, a wraz z nimi dowód na podwójną grę Moruzova, który, współpracując zimą 1939/1940 roku z Abwehrą dążącą do udaremnienia jakichkolwiek akcji sabotażowych wymierzonych w rumuński przemysł naftowy, jednocześnie nie przerwał swej współpracy z Deuxieme Bureau i z Intelligence Service. Jednakże do momentu fatalnego dla Moruzova w skutkach przechwycenia przez Niemców francuskich dokumentów, jego służby przyczyniały się do demaskowania i zapobiegania aktom sabotażu na Dunaju czy też przymykały oko na niemiecki przemyt broni dla straży strzegącej terenów roponośnych na wypadek francusko-brytyjskiego ataku. Zaangażowanie Moruzova we współpracę z Abwehrą było chwalone i przez Wilhelma Keitela, szefa OKW (Berlin, marzec 1940), i przez Canarisa (29 maja 1940 roku) przekazującego osobiste wyrazy wdzięczności samego Hitlera oraz „całego narodu niemieckiego”. Nie uratowało to jednak jego głowy. Po przejęciu rządu przez Antonescu został aresztowany i w listopadzie 1940 roku stracony w Jilavie. Jak widać z powyższej skrótowo przedstawionej treści części opracowania prof. Buzatu, przebieg działań wokół planu Wengera jest nieco odmienny od tego przedstawionego w 1973 roku w artykule na łamach „Der Spiegel” przytoczonym wczoraj przeze mnie w wątku Brytyjsko-francuskie plany ataku na ZSRR. Być może jest to też przykład „dziesięciu postaci wybiórczości”, jak je zdefiniował swego czasu Norman Davies.
 2. Ion Antonescu

  Skoro ta postać zaczęła się ostatnio przewijać w niektórych wątkach warto by miała własne miejsce na forum. W swym artykule Waldemar Paruch stwierdził: "W Portugalii i w Rumunii dyktatorzy (Antonio de Oliveira Salazar, Karol II, generał Ion Antonescu) walczyli głównie z zagrożeniem faszystowskim". /tegoż, "Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. XVI, 1, Sectio K, Lublin - Polonia 2009, s. 136/ Czy jednak rzeczywiście Antonescu walczył z faszyzmem? Grzegorz M. Kowalski w swym artykule "Konstytucjonalizm rumuński w dwudziestoleciu międzywojennym (1923–1940)" zauważa: "Państwo przeobraziło się w kraj o ustroju totalitarnym. Pomimo prześladowań mniejszości narodowych i przeciwników politycznych był to wszakże totalitaryzm bliższy faszyzmowi niż narodowemu socjalizmowi". /w: "Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", T. XXIII, 2015, s. 27/ Tak gwoli ścisłości to euklides sobie wymyślił tę formę tytulatury tej postaci, prawidłowa to: "Conducător" (czy: Conducătorul Statului). Tak gwoli ścisłości to wedle większości opracowań nie został "powołany przez króla", tak stoi np. w akademickim wydaniu "Istoria Românilor" (Vol. 9 "România în anii 1940-1947" Dinu C. Giurescu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 2008). I trochę innych głosów: Przywołany powyżej G.M. Kowalski podaje: "Podstawą prawną dalszych zmian w kierunku jedynowładztwa w państwie były kolejne dekrety z 6 i 7 września. Rumunia została przekształcona w tzw. „Narodowe Państwo Legionowe” (Statul Naţional Legionar) pod przewodnictwem jednostki – wodza państwa (conducător al statului), którym ogłosił się I. Antonescu". Andrzej Koryn "Powstanie sierpniowe 1944 R. w Rumunii" (w: "Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej", T. XXI, 1985): "I. Antonescu po objęciu dyktatorskiej władzy we wrześniu 1940 r. zawiesił ustawę konstytucyjną z 1938 r., ogłosił się wodzem (conducãtor) Rumunii...". Piţiche Andreea "Administraţia din România în perioada 6 septembrie 1940- 23 august 1944": "Dispunând de puteri depline, generalul Antonescu a preluat majoritatea prerogativelor fostului suveran, Carol al II-lea, și s-a autoproclamat „Conducătorul statului”". Ioan Botiș "Mari personalități din istoria românilor. Ion Antonescu", "Gazeta de Maramureș", (25 Mai 2018): "Dispunând de puteri depline, generalul Antonescu a preluat majoritatea prerogativelor fostului suveran, Carol al II-lea, și s-a autoproclamat „Conducătorul statului”. Petre Otu ( director-adjunct la Institutul de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară) "150 de ani de la Naşterea Mareşalului Constantin Prezan": "... mareşalului Antonescu (auto) proclamat „conducător al statului român". Livia Dandara "Victimele genocidului: Governanrţi, deminitari (1918-1945)": "... se autoproclamă "Conducător al Statului". Grec Marius-Ioan, Boia Stelean-Ioan "O istorie a holocaustului European: cazul României": "Puterea este acaparată de generalul Ion Antonescu, autoproclamat Conducător...". Ion C. Butnaru, R. Spodheim "The Silent Holocaust: Romania and Its Jews": "Ion Antonescu took for himself the titles of Leader (Conducator) of the of the the State and Chief of the Legionary party". A może coś z ulubionego języka euklidesa? René Ristelhueber "A History of the Balkan Peoples" (oryg. "Histoire des peuples balkaniques", S. Les grandes études historiques, Paris 1950): "... he adorned himself with the title of Conducator". Wedle francuskojęzycznej Wiki Antonescu: "Conducător à partir du 15 septembre 1940", jeśli to sobie porówna euklides z datą abdykacji Karola II, to uzmysłowi sobie, że ów władca raczej nie mógł go powołać na takie "stanowisko". Chyba nie trzeba euklidesowi tłumaczyć słów: "autoproclamat", "took for himself", "adorned himself" itp.? Zacznę od takiego drobiazgu biograficznego, który mnie nieco męczy, jeśli by poszukać w sieci biogramu Antonescu to w większości na trafi na informację, iż ukończył on uczelnię Saint-Cyr (na którą wstąpił w 1911 r.), a na wielu dodatkowo, iż uzyskał tam stopień kapitana. Na anglojęzycznej Wiki w jego biogramie możemy wyczytać: "Antonescu was promoted to Lieutenant, and, between 1911 and 1913, he attended the Advanced War School, receiving the rank of Captain upon graduation". Z powołaniem się na pracę Dennisa Deletanta "Hitler's Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944". Na rumuńskiej Wiki podano: "apoi un stagiu la Marele Stat Major (1911-1912) si Școala de observatori aerieni (1912-1913). După Primul Război Mondial a urmat un stagiu de pregătire la Academia militară Saint-Cyr din Franța". Co początkowo zostało opatrzone uwagą, że potrzebne jest źródło (a dokładniej: "sursa nu confirmă"), jako przypisy do tego fragmentu podano trzy pozycje książkowe: wymienioną już powyżej pracę brytyjskiego historyka, oraz: Jipa Rotaru "Românii în istoria universală" (s. 109) i Gheorghe Buzatu "Antonescu, Hitler, Stalin" (s. 7). Dla autora notatki na angielskiej Wiki wspomniana "Advanced War School" nie jest tożsama z École spéciale militaire de Saint-Cyr, nazwa jest wyróżniona na czerwono zatem nie ma swego hasła w tejże Wiki, a Saint-Cyr - ma. Zaś co do rumuńskiej Wiki, jeśli zajrzeć do przywołanej tam pracy prof. Buzatu "Antonescu, Hitler, Stalin" (wersja: III Un report nefinal; Colecţia "Românii în istoria universală", Vol. 132, Iași 2008) to autor podaje: "Următoarea perioadă a vieţii lui Ion Antonescu a coincis adolescenţei şi studiilor. După cum singur avea să consemneze, într-un raport din 17 octombrie 1927, „am urmat următoarele studii: a)Clasele primare; b) Patru clase de liceu; c) Patru clase Şcoala Militară Craiova; d) Şcoala Militară Infanterie şi Cavalerie (2 ani); e) Şcoala Specială de Cavalerie (1 an); f) Şcoala Superioară de Război (2 ani), g) Anul complimentar la MStM (1 an); h) Şcoala Observatori Aerieni (brevet nr. 13)”. Eşalonate pe ani treptele enumerate, acestea au inclus, în: 1890-1894 = clasele primare; 1894-1898 = primele patru clase de liceu; 1898-1902 = Şcoala fiilor de militari din Craiova; 1902-1904 = Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie; 1905-1906 = Şcoala Specială de Cavalerie; 1909-1911 = Şcoala Superioară de Război; 1911-1912 = studii de stat major; 1912-1913 = Şcoala de observatori aerieni. - 1 iulie 1904 – sublocotenent - 10 mai 1908 – locotenent - 1 aprilie 1913 – căpitan - 1 noiembrie 1916 – maior - 1 septembrie 1917 – locotenent-colonel - 1 aprilie 1920 – colonel - 10 mai 1931 – General de brigadă - 25 decembrie 1937 – General de divizie - 12 iulie 1940 – demisia din armată, acceptată de Carol al II-lea - 16 septembrie 1940 – anularea, prin Înalt Decret, a demisiei din armată şi avansarea la gradul de General de corp de armată - 5 februarie 1941 – General de armată - 22 august 1941 – Mareşal al României, avansat prin Înalt Decret Regal din 21 august 1941". /tamże, s. 7/ Jak dla mnie to nie do końca wynika z tego fragmentu by mogła być ona potwierdzeniem szkolenia na tej uczelni. Zna ktoś bliższe szczegóły co do tej nauki na tej uczelni?
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.