Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'conducător'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Portal "historia.org.pl"
  • Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny
  • Historia.org.pl - aktualnie trwające konkursy
  • Blogi historyczne
  • Kalendarz wydarzeń historycznych 2018
 • Historia Powszechna
  • Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)
  • Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)
  • Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)
  • Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)
  • Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)
  • Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)
  • I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)
  • Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)
  • Historia najnowsza (1945 r. -)
  • Historia ogólnie
  • Historia alternatywna
 • Historia Polski
  • Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)
  • Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)
  • Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)
  • Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)
  • II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945 r. - 1989 r.)
  • Polska po 1989 r. (1989 r. -)
  • Historia Polski ogólnie
  • Historia Polski alternatywna
 • Nauki historyczne i specjalizacje
  • Nauki pomocnicze historii
  • Nauki historyczne
  • Historia sztuki wojennej i broni
 • Zainteresowania i hobby historyczne
  • Historia lokalna i turystyka historyczna
  • Eksploracja i rekonstrukcja historyczna
  • Kolekcjonowanie i modelarstwo
  • Identyfikacja znalezisk
 • Katalog historyka
  • Katalog artykułów historycznych użytkowników
  • Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów
  • Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych
  • Katalog filmów i seriali historycznych
  • Katalog stron, for i blogów historycznych
  • Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych
  • Katalog wydarzeń historycznych
 • Koła Naukowe
  • Koła Naukowe Historyków
 • Kultura i sztuka
  • Akademie im. Jana Czochralskiego
  • Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego
  • Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Teatr im. Juliusza Słowackiego
  • Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego
  • Dysputy filozoficzno-społeczne
 • Pozostałe subfora
  • Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)
  • Matura z historii, olimpiady i studia historyczne
  • Hyde park
 • Portal i forum "historia.org.pl"
  • Portal "historia.org.pl"
  • Forum "historia.org.pl"
 • Partnerzy forum
  • FREHA
  • Sztab VVeteranów

Calendars

There are no results to display.


Found 1 result

 1. Ion Antonescu

  Skoro ta postać zaczęła się ostatnio przewijać w niektórych wątkach warto by miała własne miejsce na forum. W swym artykule Waldemar Paruch stwierdził: "W Portugalii i w Rumunii dyktatorzy (Antonio de Oliveira Salazar, Karol II, generał Ion Antonescu) walczyli głównie z zagrożeniem faszystowskim". /tegoż, "Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. XVI, 1, Sectio K, Lublin - Polonia 2009, s. 136/ Czy jednak rzeczywiście Antonescu walczył z faszyzmem? Grzegorz M. Kowalski w swym artykule "Konstytucjonalizm rumuński w dwudziestoleciu międzywojennym (1923–1940)" zauważa: "Państwo przeobraziło się w kraj o ustroju totalitarnym. Pomimo prześladowań mniejszości narodowych i przeciwników politycznych był to wszakże totalitaryzm bliższy faszyzmowi niż narodowemu socjalizmowi". /w: "Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU", T. XXIII, 2015, s. 27/ Tak gwoli ścisłości to euklides sobie wymyślił tę formę tytulatury tej postaci, prawidłowa to: "Conducător" (czy: Conducătorul Statului). Tak gwoli ścisłości to wedle większości opracowań nie został "powołany przez króla", tak stoi np. w akademickim wydaniu "Istoria Românilor" (Vol. 9 "România în anii 1940-1947" Dinu C. Giurescu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 2008). I trochę innych głosów: Przywołany powyżej G.M. Kowalski podaje: "Podstawą prawną dalszych zmian w kierunku jedynowładztwa w państwie były kolejne dekrety z 6 i 7 września. Rumunia została przekształcona w tzw. „Narodowe Państwo Legionowe” (Statul Naţional Legionar) pod przewodnictwem jednostki – wodza państwa (conducător al statului), którym ogłosił się I. Antonescu". Andrzej Koryn "Powstanie sierpniowe 1944 R. w Rumunii" (w: "Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej", T. XXI, 1985): "I. Antonescu po objęciu dyktatorskiej władzy we wrześniu 1940 r. zawiesił ustawę konstytucyjną z 1938 r., ogłosił się wodzem (conducãtor) Rumunii...". Piţiche Andreea "Administraţia din România în perioada 6 septembrie 1940- 23 august 1944": "Dispunând de puteri depline, generalul Antonescu a preluat majoritatea prerogativelor fostului suveran, Carol al II-lea, și s-a autoproclamat „Conducătorul statului”". Ioan Botiș "Mari personalități din istoria românilor. Ion Antonescu", "Gazeta de Maramureș", (25 Mai 2018): "Dispunând de puteri depline, generalul Antonescu a preluat majoritatea prerogativelor fostului suveran, Carol al II-lea, și s-a autoproclamat „Conducătorul statului”. Petre Otu ( director-adjunct la Institutul de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară) "150 de ani de la Naşterea Mareşalului Constantin Prezan": "... mareşalului Antonescu (auto) proclamat „conducător al statului român". Livia Dandara "Victimele genocidului: Governanrţi, deminitari (1918-1945)": "... se autoproclamă "Conducător al Statului". Grec Marius-Ioan, Boia Stelean-Ioan "O istorie a holocaustului European: cazul României": "Puterea este acaparată de generalul Ion Antonescu, autoproclamat Conducător...". Ion C. Butnaru, R. Spodheim "The Silent Holocaust: Romania and Its Jews": "Ion Antonescu took for himself the titles of Leader (Conducator) of the of the the State and Chief of the Legionary party". A może coś z ulubionego języka euklidesa? René Ristelhueber "A History of the Balkan Peoples" (oryg. "Histoire des peuples balkaniques", S. Les grandes études historiques, Paris 1950): "... he adorned himself with the title of Conducator". Wedle francuskojęzycznej Wiki Antonescu: "Conducător à partir du 15 septembre 1940", jeśli to sobie porówna euklides z datą abdykacji Karola II, to uzmysłowi sobie, że ów władca raczej nie mógł go powołać na takie "stanowisko". Chyba nie trzeba euklidesowi tłumaczyć słów: "autoproclamat", "took for himself", "adorned himself" itp.? Zacznę od takiego drobiazgu biograficznego, który mnie nieco męczy, jeśli by poszukać w sieci biogramu Antonescu to w większości na trafi na informację, iż ukończył on uczelnię Saint-Cyr (na którą wstąpił w 1911 r.), a na wielu dodatkowo, iż uzyskał tam stopień kapitana. Na anglojęzycznej Wiki w jego biogramie możemy wyczytać: "Antonescu was promoted to Lieutenant, and, between 1911 and 1913, he attended the Advanced War School, receiving the rank of Captain upon graduation". Z powołaniem się na pracę Dennisa Deletanta "Hitler's Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944". Na rumuńskiej Wiki podano: "apoi un stagiu la Marele Stat Major (1911-1912) si Școala de observatori aerieni (1912-1913). După Primul Război Mondial a urmat un stagiu de pregătire la Academia militară Saint-Cyr din Franța". Co początkowo zostało opatrzone uwagą, że potrzebne jest źródło (a dokładniej: "sursa nu confirmă"), jako przypisy do tego fragmentu podano trzy pozycje książkowe: wymienioną już powyżej pracę brytyjskiego historyka, oraz: Jipa Rotaru "Românii în istoria universală" (s. 109) i Gheorghe Buzatu "Antonescu, Hitler, Stalin" (s. 7). Dla autora notatki na angielskiej Wiki wspomniana "Advanced War School" nie jest tożsama z École spéciale militaire de Saint-Cyr, nazwa jest wyróżniona na czerwono zatem nie ma swego hasła w tejże Wiki, a Saint-Cyr - ma. Zaś co do rumuńskiej Wiki, jeśli zajrzeć do przywołanej tam pracy prof. Buzatu "Antonescu, Hitler, Stalin" (wersja: III Un report nefinal; Colecţia "Românii în istoria universală", Vol. 132, Iași 2008) to autor podaje: "Următoarea perioadă a vieţii lui Ion Antonescu a coincis adolescenţei şi studiilor. După cum singur avea să consemneze, într-un raport din 17 octombrie 1927, „am urmat următoarele studii: a)Clasele primare; b) Patru clase de liceu; c) Patru clase Şcoala Militară Craiova; d) Şcoala Militară Infanterie şi Cavalerie (2 ani); e) Şcoala Specială de Cavalerie (1 an); f) Şcoala Superioară de Război (2 ani), g) Anul complimentar la MStM (1 an); h) Şcoala Observatori Aerieni (brevet nr. 13)”. Eşalonate pe ani treptele enumerate, acestea au inclus, în: 1890-1894 = clasele primare; 1894-1898 = primele patru clase de liceu; 1898-1902 = Şcoala fiilor de militari din Craiova; 1902-1904 = Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie; 1905-1906 = Şcoala Specială de Cavalerie; 1909-1911 = Şcoala Superioară de Război; 1911-1912 = studii de stat major; 1912-1913 = Şcoala de observatori aerieni. - 1 iulie 1904 – sublocotenent - 10 mai 1908 – locotenent - 1 aprilie 1913 – căpitan - 1 noiembrie 1916 – maior - 1 septembrie 1917 – locotenent-colonel - 1 aprilie 1920 – colonel - 10 mai 1931 – General de brigadă - 25 decembrie 1937 – General de divizie - 12 iulie 1940 – demisia din armată, acceptată de Carol al II-lea - 16 septembrie 1940 – anularea, prin Înalt Decret, a demisiei din armată şi avansarea la gradul de General de corp de armată - 5 februarie 1941 – General de armată - 22 august 1941 – Mareşal al României, avansat prin Înalt Decret Regal din 21 august 1941". /tamże, s. 7/ Jak dla mnie to nie do końca wynika z tego fragmentu by mogła być ona potwierdzeniem szkolenia na tej uczelni. Zna ktoś bliższe szczegóły co do tej nauki na tej uczelni?
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.