Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'inteligencja polska'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Portal "historia.org.pl"
  • Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny
  • Kalendarz wydarzeń historycznych 2020
 • Historia Powszechna
  • Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)
  • Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)
  • Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)
  • Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)
  • Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)
  • Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)
  • I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)
  • Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)
  • Historia najnowsza (1945 r. -)
  • Historia ogólnie
  • Historia alternatywna
 • Historia Polski
  • Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)
  • Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)
  • Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)
  • Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)
  • II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945 r. - 1989 r.)
  • Polska po 1989 r. (1989 r. -)
  • Historia Polski ogólnie
  • Historia Polski alternatywna
 • Nauki historyczne i specjalizacje
  • Nauki pomocnicze historii
  • Nauki historyczne
  • Historia sztuki wojennej i broni
 • Zainteresowania i hobby historyczne
  • Historia lokalna i turystyka historyczna
  • Eksploracja i rekonstrukcja historyczna
  • Kolekcjonowanie i modelarstwo
  • Identyfikacja znalezisk
 • Katalog historyka
  • Katalog artykułów historycznych użytkowników
  • Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów
  • Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych
  • Katalog filmów i seriali historycznych
  • Katalog stron, for i blogów historycznych
  • Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych
  • Katalog wydarzeń historycznych
 • Koła Naukowe
  • Koła Naukowe Historyków
 • Kultura i sztuka
  • Akademie im. Jana Czochralskiego
  • Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego
  • Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Teatr im. Juliusza Słowackiego
  • Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego
  • Dysputy filozoficzno-społeczne
 • Pozostałe subfora
  • Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)
  • Matura z historii, olimpiady i studia historyczne
  • Hyde park
 • Portal i forum "historia.org.pl"
  • Portal "historia.org.pl"
  • Forum "historia.org.pl"
 • Partnerzy forum
  • FREHA
  • Sztab VVeteranów

Calendars

There are no results to display.


Found 1 result

 1. Wątek wydzielono z tematu: "Rola inteligencji polskiej w walce o wolność polską". secesjonista Pytanie brzmi w jakimże to zakresie była ta warstwa rozgrywającym? Na polskiej wsi również? Z drugiej strony jak można być głównym rozgrywającym, zważywszy na konstatację: Zapomnieli tylko w swej krytyce: skąd wziąć kapitał? Albowiem tak się składało, że mogli ją wyasygnować bądź to arystokraci mający duże majątki ziemskie, bądź to finansjera. Innymi słowy - bez kapitalistów ani rusz, a państwo nie było w stanie być konkurencją. Oto u schyłku wieku XVIII połączone majątki; według szacunków; Teppera (60 - 65 mln złp.), Prota Potockiego (65 - 70 mln złp.), Kobryta (20 - 24 mln złp.), Szulca (18 - 20 mln złp.) i Łyszkiewicza (6 - 8 mln złp.) dają nam jakieś 169 - 187 mln złp. A nie piszemy tu o pomniejszych, jak: Arndt, Bernaux, Heysler, Blanc, Chevalier... /szerzej: W. Kornatowski "Kryzys bankowy w Polsce w 1793 r.", Warszawa 1937/ Zestawmy to teraz ze stanem finansów państwa: w 1768 r. suma dochodów Skarbu Koronnego to 10 748 245 złp., a Skarbu Litewskiego 3 646 627 złp. Po stronie pensy przewidywano odpowiednio: 17 050 000 złp. i 6 478 142 złp. Wywindowany wysoko budżet Sejmu Czteroletniego zamykał się sumą wydatków ok. 24 mln złp. Tylko jakich lat ma się taka diagnoza tyczyć? "Od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. obserwujemy nasilający się proces przemian w strukturze zawodowej inteligencji warszawskiej. Gros zatrudnienia przesuwa się ze służby państwowej w okresach wcześniejszych na pracę w instytucjach prywatnych, których liczba jednocześnie rośnie wraz z rozwojem stosunków kapitalistycznych w wielkim mieście". /J. Żurawicka "Inteligencja Warszawy na przełomie XIX i XX w.", w: "Warszawa XIX wieku 1795-1918", Studia Warszawskie T. XIX, z. 3, Warszawa 1974s. 177/ To, że z tym "lądowaniem" niekoniecznie było tak tragicznie wskazuje inny fakt, oto spośród 160 osób, które ukończyły wydział filologiczno-historyczny Szkoły Głównej, bądź kontynuowały studia na analogicznym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego tylko jedna osiadła na roli! /A. Kraushar "Siedmiolecie Szkoły Głównej Warszawskiej", Warszawa 1883; "Szkoła Główna Warszawska (1862-1869)" T. I, Wydział Filologiczno-Historyczny, Kraków 1900/ S. Borowski podaje, że tylko 20% studentów Wydziału Prawa i Administracji Szkoły Głównej - jako synowie właścicieli ziemskich, bądź dzierżawców dóbr, powróciło do rodziny na wieś. /tegoż, "Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). Wydział Prawa i Administracji", Warszawa 1937/ Wypada dodać, że do połowy lat siedemdziesiątych w Warszawie pracownicy umysłowi rekrutowali się spośród mieszczaństwa, dzieci urzędników, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników. Podobnież było w Szkole Głównej - czyli w głównej bazie rekrutacyjnej dla pracowników umysłowych. Szlachta zajmuje w tym ciągu trzecie miejsce. Do schyłku lat osiemdziesiątych nikt nie zauważał pracowników umysłowych jako jednolitej, wyróżniającej się grupy. Jeszcze w 1889 r. Bronisław Chrzanowski na łamach "Głosu" (1889, nr 6) odnotowuje: "Do roku 1863 klasa inteligencka cechowała się jednolitością, była szlachecka i wyznawała idee szlacheckie". Termin "inteligencja" oznaczał po prostu ogół szlachty, dla rozróżnienia mówiono też o "inteligencji wiejskiej" - czyli przedstawicielach ludu, którzy posiadali pewne wykształcenie. Natomiast "najazd" zdeklasowanej szlachty rozpoczął się około 1863 roku, to oni właśnie poczęli zasilać szeregi inteligencji zawodowej.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.