Jump to content

aniart

Użytkownicy
 • Content count

  96
 • Joined

 • Last visited

About aniart

 • Rank
  Ranga: Technik

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Starożytność

Informacje o profilu

 • Płeć
  Kobieta
 1. Książka, którą właśnie czytam to...

  [... wielkie ciach] Proponowałbym większą aktywność na forach z przyrostkiem: paranormalne, zakazana-archeologia itp. Tu - nie będzie to tolerowane. secesjonista
 2. Książka, którą właśnie czytam to...

  Alan Unterman „Żydzi Wiara i życie” przełożył Janusz Zabierowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989 ROZKŁAD SŁÓW I WYRAŻEŃ HEBRAJSKICH PRZY UŻYCIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO (cd.) [ciach... - tematyka na tym forum nie będzie kontynuowana. Pomimo inwokacji o oszukiwaniu. secesjonista.]
 3. Książka, którą właśnie czytam to...

  Ile jeszcze będziecie oszukiwać siebie i innych? Wystarczającym dowodem jest Święto Szałasów – Sukot i angielskie słowo cot [kot], które znaczy właśnie szałas. Czytam właśnie „Obrzędy i symbole Żydów” rabina Simona Philipa De Vries. Mzn. a tam mnóstwo wyrażeń hebrajskich, które bez problemu można rozłożyć przy użyciu języka angielskiego: ROZKŁAD SŁÓW I WYRAŻEŃ HEBRAJSKICH PRZY UŻYCIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO (cd.) Zakres tematyczny: Kult i przedmioty kultu: chasyd = ha [ha:]- okrzyk radości; seed [sid]- nasienie ha, nasienie człowiek pobożny chazan = has [hæz]- ma; sun [sΛn]- słońce (on) ma słońce kantor, pierwotnie nazwa ta oznaczała urzędnika synagogi tallit = tall US [ta:l]- nieprawdopodobny, niesłychany, przesadny; lit [lıt]- świecący, zapalony, oświetlony nieprawdopodobnie świecący tałes yarmulke ['ja:.mυl.kə] = yarn [ja:n]- przędza, historia; mullah ['mυl.ə]- nauczyciel lub przywódca religii islamskiej; can [kən]- móc, umieć, potrafić być przywódcą i móc (tworzyć) historię / być nauczycielem i potrafić (nauczać) jarmułka tefilin = tell [tel]- powiedzieć, poznawać; wywierać wpływ, kazać; feel [fil]- czuć; in [ın]- w powiedzieć / wywierać wpływ i czuć (je w sobie) filakterie; dwa zawierające pergamin z wersetami biblijnymi czarne pudełka, noszone w czasie porannych modlitw w dni powszednie na czole i ręku. menorah [mə'nכ:.rə] = men [men]- ludzie; -or [כ:®]- końcówka do wykonawcy czynności; row [rəυ]- wiosłować ludzie, którzy wiosłują (są spalani) menora mezuza = message ['mesidз]- wiadomość; use [juz]- używać, stosować; at [æt]-przy przy stosowaniu wiadomości mały zwój pergaminowy, przybijany do futryny drzwi domu żydowskiego Osoby pełniące funkcje społeczne, nauka, ostracyzm: kol-bo-nik = call [kכ:l]- wołać, wezwać, nazywać; boar [bכ:®]- dzik, knur; nick [nık]- odpowiednia chwila wezwać knura* w odpowiedniej chwili człowiek pełniący jednocześnie kilka funkcji religijnych * chodzi o potomka Adama chacham = ha [ha:]- okrzyk radości; ham [hæm]- mięso (wieprzowe); ha, mięso wieprzowe mędrzec cheder = haed [hed]- lider, przywódca; there US [ðer]- tam tam przywódca szkoła w synagodze bejt ha-midrasz = bait [beıt]- zdenerwować, drażnić, szczuć; ha [ha:]- okrzyk radości; mid- [mıd-]- środek; rush [rΛζ]- pędzić, pęd ha, w środku pędu do (umiejętności) szczucia izba szkolna darasz = dark US [da:rk]- zło, sekret; rush [rΛζ]- pędzić, pęd pęd do sekretu / pędzić do zła studia źródłowe cherem = hah [hæ]- okrzyk stosowany aby wyrazić satysfakcję, że coś złego zdarzyło się komuś, kto na to zasługiwał lub by wyrazić uczucie zwycięstwa; ram [ræm]- uderzyć, popchnąć coś z siłą ha, uderzyć, odepchnąć klątwa, ostracyzm społeczny galut = gone US [ga:n]- poszedł; loot [lut]- grabić, grabież, łupy poszedł grabić wygnanie Ceremonia ślubna i małżeństwo: mesader = mass [mæs]- msza; adder ['ædə®]- żmija żmija (celebrująca) mszę* przewodniczy ceremonii * porównaj z jednym z żydowskich symboli, przedstawiającym żmiję pożerającą własny ogon chupot = who [hu:]- kto; pot [pot]- dzban, włożyć do garnka, strzelać do ptaków, małych zwierząt, uderzyć piłkę tak, aby wpadła do otworu kto wbije piłkę do otworu?* ślub * aluzja do aktu seksualnego kali = call in US [ka:l ın]- prosić o przyjście z pomocą w trudnej sytuacji, żądać pieniędzy prosić o pomoc w trudnej sytuacji / żądać pieniędzy* panna młoda * dotyczy posagu ha-chatan = ha [ha:]- okrzyk radości; how [haυ]- jak; tan [tæn]- opalenizna, kolor żółtobrązowy ha, jaki smagły* pan młody * chodzi o ciemną karnację Żydów edim = add [æd], dodawać, dołączać / aid [eıd]- pomoc, pomocnik, pomagać; him [hım]- jemu, mu dołączać do niego / pomocnicy dla niego świadkowie chuppa = hoop [hup]- obręcz, otoczyć, ścisnąć obręczą; pa [pa:]- ojciec ojciec otacza (ochrona boska)/ ojciec ściska obręczą* baldachim weselny, termin stosowany na określenie końcowej części ceremonii ślubu * pierwotnie dotyczy momentu nakładania obrączek; natomiast erusin było dawnym określeniem stosowanym na żydowskie zaręczyny [Rabin Simon Philip De Vries-Mzn. „Obrzędy i symbole Żydów” Wydawnictwo WAM Kraków1999] Mi sze-berach = me [mı]- mi, mnie, share [ζeə®] US [ζər]- podzielać, uczestniczyć; bear [beə®] US[ber]- znosić, rodzić; ah [a:]- okrzyk bólu / ache [eık]- ból Pozwól mi urodzić / pomóż mi znieść ból modlitwa o błogosławieństwo
 4. ROZKŁAD SŁÓW I WYRAŻEŃ HEBRAJSKICH PRZY UŻYCIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO (cd.) Zakres tematyczny: Stworzenie, relacja Bóg - człowiek i śmierć: Adam Kadmon = add [æd], dodawać; ham [hæm]- mięso (wieprzowe); cad [kæd]- łajdak; mourn [mכn]- opłakiwać, być w żałobie, płakać, lamentować Dodać mięso wieprzowe* Opłakiwać łajdaka pierwszy człowiek * tłumaczy dlaczego Żydzi nie jedzą wieprzowiny Al Ha-Nissim = all US [a:l]- wszystko; ha [ha:]- okrzyk radości; knees [ni:z]- klęczy, him [hım]- jemu, mu Wszystko (przed) nim klęczy Modlitwa mówiąca o cudach jakich doświadczył naród żydowski Kaddisz = cad [kæd]- łajdak; dish [diζ]- półmisek, danie Danie (z) łajdaka modlitwa odmawiana przez żałobników kittel = kit [kıt]- wyposażenie, worek; tell [tel]- powiedzieć, poznawać, kazać kazać (zrobić) wyposażenie / poznać worek biały strój symbolizujący całun Malach ha-Mawet = mal- [mæl-]- źle, niepoprawnie; ah [a:]- okrzyk bólu / ache [eık]- ból, boleć; ha [ha:]- okrzyk radości; man [mæn]- człowiek; vet [vet]- badać kogoś lub coś uważnie, aby sprawdzić czy się nadaje Badać człowieka, ha ból / ach źle anioł śmierci Kult i święta: Talmud ['tæl.mυd] US ['ta:l-] = tall US [ta:l]- wysoki, niesłychany, przesadny; mood [mu:d]- nastrój Wysoki nastrój Talmud kohen = co-[kəυ-], wspólnie; hen [hen]- kobieta lub dziewczyna, szczególnie którą się lubi wspólnie z kobietą, dziewczyną (odnosi się do prostytucji świątynnej) kapłański potomek z rodu kapłanów Świątyni Jerozolimskiej maariw = mark US [ma:rk]- oznaczać, zwracać uwagę, wyróżniać; eve [iv]- wigilia, przeddzień wyróżnij wigilię (zwróć uwagę na dzień wcześniejszy) nabożeństwo wieczorne cholent = hold US [hoυld]- trzymać, utrzymywać się; end [end]- koniec utrzymać się do końca (dotrwać do końca) danie szabasowe szofar = show US [ζoυ]- pokazywać, ukazać się; far US [fa:r]- daleko ukaż się daleko róg barani, w który dmie się szczególnie w Nowy Rok Purim = pour US [pכ:r]- nalewać; him [hım]- jemu, mu Nalej mu Święto upamiętniające ocalenie Żydów, w czasie którego się oni upijają Sukot = sue [su]- błagać, prosić / sew [səυ]- szyć ; cot [kot]- szopa, szałas Prosić o szałas / szyć (namiot) Święto Szałasów / Namiotów Pesach = pass US [pæs]- przechodzić obok, mijać / pest [pest]- zaraza, plaga, szkodnik; ah [a:]- wyraża m.in. przyjemność, zaskoczenie, ból; Ach, mija (dzień) lub przechodzi obok (Słońce) / Ach, plaga (szkodników) Święto Paschy chol ha-moed = hold US [hoυld]- powstrzymać; ha [ha:]- okrzyk radości; mow [məυ]- ścinać, kosić; add [æd]- dodawać / aid [eıd]- pomoc Powstrzymaj ha pomoc przy ścinaniu (zboża) dni powszednie okresu świątecznego, środkowe dni Świąt Namiotów i Paschy, kiedy należy ograniczyć zwykłe prace Rosh Hashana [rαζ.hæζ'a:.nə] = rush [rΛζ]- pędzić, gwałtownie przyspieszać; hash [hæζ]- błąd, bigos, galimatias; ah [a:]- wyraża m.in. zrozumienie, przyjemność, zaskoczenie; no [nəυ]- nie Ach, nie pędźmy w błąd / galimatias Rosz Ha-Szana – święto żydowskiego Nowego Roku, obchodzone we wrześniu Yom Kippur [jαm.kı'pυə®] US [ja:m'kıp.ə] = y'am [j'æm]- do siebie / y'all US [ja:l]- do wszystkich; keep [ki:p]- pozostawać; pure [pjυə®]- czysty Abym / Abyśmy pozostali czyści Jom Kippur – Dzień Pojednania Hanukkah ['ha:.nə.kə] = ha [ha:]- okrzyk radości; no [nəυ]- nie; can [kən]- móc Ha, (nikt) nie może / Ha, brak pozwolenia Chanuka – ośmiodniowe święto światła wypadające w grudniu chanukija = ha [ha:]- okrzyk radości; nobody [nəυ.bə.di]- nikt; keen [kin]- gorliwy, gwałtownie pożądający, yeah [jeə]- tak ha, nikt (nie jest) tak gwałtownie pożądający (gorliwy) współczesna nazwa ośmioramiennego świecznika chanukowego Zaręczyny, ślub, wspólne życie i rozstanie: tenaim = ten [ten]- dziesięć; I'm [aım]- ja jestem mam dziesięć lat (jestem dziesięciolatkiem)* uroczystość zaręczyn * odnosi się do wieku zaręczonego w dawnych czasach erusin = err US [er]- błądzić; use [juz]- używać, mieć zwyczaj; keen [kin]- gorliwy, gwałtownie pożądający gorliwie używać i mieć zwyczaj błądzić wstępna część ceremonii ślubnej, w czasie której pan młody nakłada narzeczonej na palec obrączkę szechina = share [ζər]- dzielić; him [hım]- go, jego; now [naυ]- teraz dzielić się nim teraz* harmonia małżonków * dotyczy dawnego wielożeństwa u Żydów ona = owe [əυ]- być winnym <dłużnym> / own US [oυn]- posiadać, uznawać; now [naυ]- teraz teraz być winnym (to żonie) / teraz posiadać (ją) okres, w którym mąż ma obowiązek podejmować współżycie płciowe z żoną get = get [get]- dostać, otrzymać, zdobyć dostać (rozwód, pieniądze) akt rozwodowy wręczany żonie przez męża (...)
 5. Wracając do głównego tematu: ROZKŁAD SŁÓW I WYRAŻEŃ HEBRAJSKICH PRZY UŻYCIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zakres tematyczny: Bóg i śmierć: Adonaj = add-on ['æd.αn]- dodatek; I [aı]- ja Ja dodatek / Ja dodaję Pan Szadaj = shadow [ζæd.əυ]- cień, ułuda, widmo, śledzić; I [aı]- ja Ja ułuda (cień) / Ja śledzę Wszechmogący Adon Olam = add-on – dodatek; all [כ:l]- wszystko; am [æm]- jestem Jestem dodatkiem do wszystkiego Pan Świata Hamakom Mi szeberach = ha [ha:]- okrzyk radości; man [mæn]- człowiek; come [kΛm]-przychodzić; me [mı]- mnie; share [ζər]- dzielić się; bear US [ber]- znieść; ah [a:]- okrzyk bólu / ache [eık]- ból „Ten, który wszechobecny jest, niechaj nas pocieszy” Ha, człowiek przychodzi do mnie, (żeby) dzielić się bólem / pomóc w zniesieniu bólu bikur cholim = be [bi]- być; cure US [kjυr]- leczyć; hold US [hoυld]- trzymać; him [hım]- go stowarzyszenie nawiedzające chorych być, leczyć (i) trzymać go szeloszim = share [ζər]- dzielić się, uczestniczyć; loss [los]- strata, utrata ; him [hım]- jego, go czas żałoby uczestniczyć w jego stracie Chewra Kadisza = have [həv]- mieć; ram [ræm]- baran; can [kæn]- móc; dish [diζ]- półmisek; Święte Stowarzyszenie danie, at [әt]- przy mieć barana, móc (być) przy półmisku Kult: Shabbat [ζæb'æt] = shabby ['ζæbı]- nędzny, podły, nieuczciwy; at [æt]- przy, w W podłości Szabat Sukot = sue [su]- błagać, prosić / sew [səυ]- szyć ; cot [kot]- szopa, szałas Prosić o szałas /szyć (namiot) Święto Szałasów / Namiotów Kol Nidre = call [kכ l]- wołać, wzywać, domagać się; need [nid]- potrzebować; ray [reı]- promień liturgia poranna potrzebować (i) domagać się promienia szacharit = shan't [ζant]- nie będzie; harm US [ha:rm]- szkodzić; it [ıt]- ono,to, on, ona modlitwa poranna nie będziesz jej szkodzić, czyli nie zepsujesz jej (modlitwy) mincha = mean [min]- średni, środek; ha [ha:]- okrzyk radości ha, środek (dnia) modlitwa południowa neila = nay [neı]- nie; lack [læk]- brakować nie może (jej) brakować modlitwa zamykająca Szemone esre = share [ζər]- dzielić się; monarch ['monək]- monarcha; as [əz]- jak, jako; ray [reı] modlitwa główna Dzielcie się monarchą jako promieniem Pożywienie: kaszer / koszer = cow [kaυ]- krowa; share US [ζər]- dzielić się / co-[kəυ-], wspólnie; share koszerne (jedzenie) Dzielić się krową / Dzielić się wspólnie (pożywieniem) Szechita = shed [ζər]- produkować np. krew, pozbyć się; hit [hıt]- uderzenie, ugodzić; at [æt]- w żydowski sposób uboju celne uderzenie aby pozbyć się krwi bedika = bad [bæd]- zły, niezdrowy; it [ıt]- ono; can [kæn]- móc ono może (być) złe badanie (mięsa) terefa = tear [teər]- rwać; eff [ef]- przeklinać, at [æt]- przy przeklinać przy rwaniu (mięsa) trefne kaszrut = cash [keəζ]- gotówka, zapłata; root [rut]- korzeń, podstawa podstawa zapłaty zasady rytualnego odżywiania się Obrzezanie: orla = or [כ®]- lub, albo, bo inaczej, czy, czyli; lad [læd]- chłopiec lub chłopiec napletek mohel = mow [məυ]- ścinać, kosić; help [help]- pomoc, pomocnik pomocnik w ścinaniu osoba dokonująca obrzezania sandek = sun [sΛn]- słońce; deck [dek]- pokrywać, zdobić; zdobić słońce osoba na której łonie dokonuje się obrzezanie sandeket = sun [sΛn]- słońce; deck [dek]- pokrywać, zdobić; at [әt]- przy przy zdobieniu słońca osoba obecna przy obrzezaniu, głównie babka dziecka brit hamila = breed [bri:d]- rozmnażać; ham [hæm]- mięso; in [ın]- w; lad [læd]- chłopiec rozmnażać mięso w chłopca (odnosi się do inżynierii genetycznej) przymierze obrzezania bechor = ban [bæn]- zabronić; horde US [hכ:rd]- duża grupa ludzi / be [bi]- być; chore US [tζכ:r]- obowiązek zabronić dużej grupie ludzi*/ być obowiązkiem pierworodny *odnosi się do ofiar składanych z syna pierworodnego bechorim = ban [bæn]; horde US [hכ:rd]; him [hım]- jemu, mu zabronić ludziom (ofiar dla) niego pierworodni synowie /be [bi]; chore US [tζכ:r]; him [hım] być (dla) niego obowiązkiem cdn.
 6. Cały ten świat to jedna wielka fantasmagoria. A Nowak to polska wersja niemieckiego nazwiska Neumann czyli angielskiego Newman. Myślicie, że zasypując mnie pytaniami, odwrócicie moją uwagę od głównego tematu i będziecie porównywać moje odpowiedzi z uznaną powszechnie wiedzą, przytaczając co chwila jakieś nowe źródła, stworzone po to by z góry potwierdzały niegdyś ściśle obmyślony plan? A o wasz rozwój intelektualny dbam, bo w ogóle bym z wami nie dyskutowała. Czym np. różni się nazwisko Schumacher od Schuman? Zasadniczo tym, że Schumacher pochodzi od szewca (niem. Schuhmacher), natomiast Schuman wywodzi się od niem. schummelt man, co znaczy „oszukuje się”. Nie dziwi więc fakt, że tego drugiego uważa się za ojca Unii Europejskiej.
 7. Panowie możecie czytać moje posty dla rozrywki, bo reprezentujecie oficjalną naukę i jesteście nią ograniczeni. To że nie znaleziono wcześniejszych zabytków archeologicznych nie oznacza, że one nie istniały. Co ogień nie strawi to woda pochłonie. Nie twierdzę, że wszystkie nazwiska mają korzenie w starożytności (dotyczy to nazwisk kluczowych, związanych przede wszystkim z wykonywanymi zawodami bądź pełnionymi funkcjami). Przemilczacie najbardziej niewygodne tematy a drążycie kwestie drugorzędne, co mnie w sumie wcale nie dziwi. Niemniej na niektóre pytania musicie odpowiedzieć sobie sami, nie dlatego że nie znam na nie odpowiedzi, ale po prostu ze względu na to, iż dbam o wasz rozwój intelektualny. A kto i jaki język? Indoeuropejczycy i indoeuropejski oczywiście. A „ehh” to się pisze przez jedno „ch” młynarczyku...
 8. Wynika to, że właśnie w epoce żelaza nastąpił powszechny podbój i wprowadzenie nowego języka, wraz z imionami i nazwiskami, które określiły podział ludności na całe tysiąclecia... Nazwiska angielskie i niemieckie stanowią najlepszy przykład, ale można poszukać zależności gdzie indziej. Koreańskiego nie znam.
 9. Było o imionach, teraz o nazwiskach, których korzeni należy szukać w epoce żelaza, bo najpopularniejsze w Anglii nazwisko to: Smith – Kowal; ang. smith – kowal, kuć; niem. Schmied – kowal; czyli taki nasz Kowalski Inne popularne nazwiska angielskie: Jones = Pragnący; ang. jones – chcieć czegoś bardzo William = Jestem wolą; ang. will – wola, I am – ja jestem Taylor = Krawiec; ang. tailor – krawiec Brown (Brązowy);White (Biały); Green (Zielony) – nazwiska związane ze stopniami wojskowymi Wilson (Syn Wil'a); Johnson (Syn John'a); Robinson (Syn Robin'a) – nazwiska odojcowskie Walker = Żołnierz piechoty; ang. walk – kroczyć Powszechnie występujące nazwiska niemieckie można podzielić na dwie grupy: nazwiska plebsu: Müller = Młynarz; niem. Müller – młynarz Schmidt; Schmid – pochodzące od niem. Schmied – kowal Schneider = Krawiec; niem. Schneider – krawiec Fischer = Rybak; niem. Fischer – rybak Wagner = Woźnica; niem. Wagen – wóz Schäfer = Pasterz; niem. Schäfer – owczarz, pasterz Koch = Kucharz; niem. Koch – kucharz Bauer = Rolnik; niem. Bauer – chłop, rolnik Köhler = Węglarz; niem. Köhler – węglarz, smolarz Schwarz (Czarny); Braun (Brązowy) – nazwiska związane ze stopniami wojskowymi Krüger = Karczmarz; niem. Krüger – karczmarz, szynkarz Zimmermann = Cieśla; niem. Zimmermann – cieśla Lehmann = Lennik; niem. Leh(e)nsmann – lennik, wasal Hoffmann = Dworzanin; niem. Hof – dwór, Mann – mężczyzna, mąż, człowiek Neumann = Nowy człowiek; niem. neu – nowy Hartmann = Twardy człowiek; niem. hart – twardy nazwiska kasty rządzącej: Meyer; Meier; niem. Meier – dzierżawca, rządca Schulz = Sołtys; niem. Schulze – sołtys Richter = Sędzia; niem. Richter – sędzia Herrman = Pan; niem. Herr – pan, właściciel, władca Kaiser = Cesarz; niem. Kaiser – cesarz König = Król; niem. König – król Walter = Władca; niem. walten – rządzić, panować, władać Przykłady można by mnożyć...
 10. Do tych wiosłujących (w tym faraonów, używających Euro czy studiujących Torę) warto jeszcze dorzucić Rzymian dawnych jak i współczesnych, czyli obecnych mieszkańców Rzymu. Nie powinien zatem dziwić fakt, że po dziś dzień stosowane jest powszechnie prawo rzymskie. Roman ['rəυ.mən] US ['roυ-] – Rzymianin, rzymski row [rəυ] US [roυ] – wiosłować, wiosłowanie, przejażdżka łodzią man [mæn] – człowiek, mężczyzna, prosty żołnierz, robotnik, pionek I ciekawostka: holocaust US ['ha:.lə.ka:st] – rozległe zniszczenie, szczególnie przy pomocy ognia lub gorąca lub zabicie bardzo dużej liczby ludzi; the Holocaust – zabicie milionów Żydów i innych przez Nazistów, przed i podczas drugiej wojny światowej. ha [ha:] – okrzyk stosowany aby wyrazić satysfakcję, że coś złego zdarzyło się komuś, kto na to zasługiwał lub by wyrazić uczucie zwycięstwa. low [ləυ] – niski, skromny, marny, pospolity, podły, nisko cast [ka:st] – rzucać, powalić, wysłać światło w danym kierunku Nazi ['na:t.si] – członek Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników dowodzonej przez Adolfa Hitlera, która kontrolowała Niemcy od 1933 do 1945; ktoś kto jest okrutny lub żąda nieuzasadnionego posłuszeństwa, lub też ma skrajne i nadmierne przekonania o danej rasie. not US [na:t] – nie see [si] – widzieć, oglądać, pojmować Naziści zgodnie z tłumaczeniem są niewidoczni i niepojęci. Ale w języku hebrajskim: Nassi - książę (tytuł przysługujący przewodniczącemu Sanhedrynu) źródło zapisu fonetycznego słów i tłumaczeń poszczególnych wyrazów: Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, 2005 Langenscheidt's Pocket English Dictionary by Tadeusz Grzebieniowski, Warsaw Z braku odpowiednich znaków fonetycznych użyto zbliżonych do nich symboli. Powyższe rozważania są czysto naukowe i nie mają żadnych podtekstów politycznych, religijnych ani rasowych. Wybrane przykłady zostały zestawione w celu jak najlepszego zobrazowania tematu i ukazania poszczególnych powiązań.
 11. Książka, którą właśnie czytam to...

  Ksiądz Henri Boudet w swojej książce Prawdziwy język celtycki i kromlech z Rennes-les-Bains pisze: „Całkiem blisko Artigues, powyżej Bugat część terenu nosi nazwę scarrajols, – square (skouère), kwadratowy, – rash, odpływ, – hall (haûll), mieszkanie. W wielu miejscach, w kromlechu z Rennes-les-Bains znajduje się w dużych ilościach kwadratową dachówkę z haczykami (tuile carrée à crochets). Wśród pozostałości po dachówkach z haczykami zauważa się również dachówkę z kanałem (tuile à canal). Bez wątpienia nazwa Scarajols nie nawiązuje do epoki bardziej ani mniej odległej od tej, w której wytwarzano te dachówki, więc dlaczego wciąż uparcie odmawia się Celtom nawet najniższego poziomu cywilizacji i przypisuje się im, niesłusznie i bez przyczyny, niewiedzę której stale zaprzecza ich język? Czy Numidzi (Numides), jak przytacza Salluste, nie pokrywali swoich mapalia dachówkami z kanałem? Zresztą jest mało ważne, czy scarrajols było wytwórnią dachówek, czy raczej domem pokrytym dachówkami, wystarczy stwierdzić, że Galowie potrafili posługiwać się zarówno strzechą jak i dachówkami, aby umożliwić deszczówce spływ z dachu swoich domostw.” źródło: www.aniart.za.pl Pierwotni Celtowie to Gentile ['dзen.tail]; ang. gen [dзen] – informacje odnośnie danej kwestii, tile [tail] – dachówka.
 12. Wracając do tego nieszczęsnego faraona i piramid w Gizie. Przy piramidzie Cheopsa odkryto barkę o długości 40 m. W Księdze Umarłych jest mowa o „niebiańskiej łodzi milionów lat” boga Re, która ma długość 770 łokci (ok. 400 metrów). Nie przeinaczaj moich słów, chyba że ich nie rozumiesz. Wyjaśniam więc, chodziło mi o to, że każde słowo musi się od czegoś wywodzić (co nawet potwierdza Twoje, a raczej uniwersyteckie tłumaczenie). Biorąc pod uwagę m.in. odkrytą barkę i papirus Ani moje tłumaczenie jest zdecydowanie lepsze. P.S. ang. pyramid ['pır.ə.mıd] - peer [pıə®] US [pır] – (badawczo) patrzeć, spoglądać; at [ət] – na, w kierunku; mid [mıd] – środek czegoś. O kim tutaj mowa i w środek czego patrzy?
 13. Dowód stanowi to co napisałam. A to wszystko jest raczej straszne niż zabawne. Terribilis est locus iste.
 14. Człowieku, wróć do tego co napisałam i zauważ, że słowo 'faraon' to tylko jedno z wielu słów zaczerpniętych z różnych czasów i miejsc, które rozłożyłam na części pierwsze dzięki językowi angielskiemu. Są to naprawdę tylko wybrane przykłady, a jest ich dużo, dużo więcej (lwią część imion biblijnych, dawnych nazw celtyckich i wyrażeń z wielu różnych języków przetłumaczył Boudet). Jakbyś zadał sobie trochę trudu to przeczytałbyś moje tłumaczenie książki 'La vraie langue celtique' z dodatkiem, w którym imiona angielskie wyrażają pozycję zajmowaną w armii osób je noszących. Niestety do tego trzeba mieć trochę odwagi i niezależnego myślenia, a o to w obecnych czasach naprawdę trudno...
 15. Najlepiej wziąć pod uwagę cal egipski o długości 25 milimetrów. Egipski cal to 1/12 stopy lub 1/18 łokcia, czyli całkiem jak w przypadku cala angielskiego. Trochę odbiegliśmy od tematu, ale chyba ktoś zapomniał o sarkofagu? A jak on tam to wszystko mierzył, to trzeba by było go się spytać.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.