Jump to content

Misiu Miętowy

Użytkownicy
 • Content count

  35
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Misiu Miętowy

 1. Hej! Obecnie jestem zajęty lekturą pewnej książki, wspominającej co nieco o chińskiej armii. Wynika z niej, że Chińczycy mieli kiepską armię, co bynajmniej nie wpływało katastrofalnie na obronność kraju, bo przez Mur udawało się przejść nielicznym. Natomiast ci co przeszli, stosunkowo szybko szybko asymilowali się, zachwyceni napotkaną kulturą i zostawali Chińczykami. Sporadyczne inwazje nie zagrażały zatem chińskiej cywilizacji, a związana z nimi redukcja liczebności obywateli zapobiegała klęskom głodu, które mogły być skutkiem przeludnienia. Jednym z powodów rezygnacji z rozbudowy armii była typowo obronna strategia państwa. Chiny nie prowadziły podbojów, bo nie było po co zagarniać jałowe stepy mongolskie albo Tybet, gdy można było nieźle prosperować w żyznych dolinach Rzeki Żółtej i Jangcy. Dzięki wynalezieniu kuszy, żołnierze skryci za Wielkim Murem mogli prowadzić precyzyjny ostrzał najeźdzców - w takich warunkach kusza była znacznie bardziej poręczna niż łuk. W przypadku walnych bitew Chińczycy nadrabiali nieudolność taktyczną swoją liczebnością.
 2. Apostoł Piotr w Rzymie

  Jak to było z pobytem św. Piotra w Rzymie? Historycy katoliccy twierdzą, że to bezsprzeczny fakt, a wielu historyków niezależnych - że legenda. Historycy katoliccy powołują się na niektóre wzmianki na ten temat u starozytnych pisarzy chrześcijańskich, jednak żadna z nich nie pochodzi z I w. n.e., ale z czasów późniejszych... No i druga, związana z tym kwestia - jeśli Piotr był w Rzymie, to czy są jakiekolwiek dowody na to, że był on biskupem Rzymu i że zmarł tam smiercią męczeńską?
 3. F 16

  Ostation Polska kupiła ich 48 sztuk. A samoloty to dosyć leciwe. Pierwsze F-16 powstawały w latach 60-tych ubiegłego wieku. Faktem jednak jest, że są co jakiś czas modernizowane. F 16 służyły m.in. w takich misjach/konfliktach jak: - 1981 r.- izraelskie F16 niszczą reaktor atomowy koło Bagdadu - 1982 r. - Liban - F16 używane przez Izrael - wojna w Afganistanie - F16 stosowane przez Pakistan - 1991 r. - Irak "Pustynna burza" - 249 samolotów wykonało ponad 13000 lotów nad Irakiem - 1994-95 r. - Bośnia - wsparcie dla misji NATO - 1998 r. - Irak "Pustynny lis" - bombardowania Iraku - od 2001r. - Afganistan - 2003 r. - Irak "Iracka wolność" - 7.06.2006r. - dwa naloty F-16 zabiły Abu Musaba Al-Zarkawiego - przywódcę Al-KAidy w Iraku
 4. Potomkowie Abrahama

  W Biblii Abraham miał 2 synów: Izaaka (którego syn Jakub był pierwszym Żydem na świecie) i Izmaela, uważanego za protoplastę Arabów. Czy są pozabiblijne źródła, które weryfikują tą tezę? Z tego co wiem, Arabowie powołują się na Abrahama jako swojego przodka (byćmoże na podstawie Koranu)... Jeśli coś wiecie na ten temat - napiszcie.
 5. Największy zbrodniarz: Adolf Hitler czy Józef Stalin

  Nie zgadzam się z tą opinią. Stalin mordował wrogów politycznych zarówno prawdziwych jak i wyimaginowanych.
 6. Armia chińska

  Rozumiem, ale skoro mur budowano na przestrzeni tak dużego czasu, to w jakim sensie Qin Shi Huang był budowniczym? Zainicjował budowę, czy może legenda - odwieczna korektorka historii uznała go za budowniczego?
 7. Druga Wojna na fotografiach

  Hiroszima po 6 sierpnia 1945:
 8. Armia chińska

  Ech - Wielki Mur budowano w mniej więcej 5 etapach za panowania kilku różnych dynastii.
 9. Najlepszy czołg II Wojny Światowej

  Nie brałem udziału w ankiecie, ponieważ uważam, że: Najlepszy czołg średni: T-34/85 Najlepszy czołg ciężki: Pantera Właśnie z powodu bardzo ogólnego charakteru tej ankiety pojawiła się taka wypowiedź:
 10. Średnia życia mieszkańców Starożytnego Egiptu

  Trudno powiedzieć. Drobnoustroje raczej odpadają' date=' bo zbyt suchy klimat, raczej nie używali też ołowianych rur, tak jak Rzymianie w akweduktach... A może jako biała rasa nie byli przystosowani do upałów i padali na udary i zawały? [ Dodano: 2007-07-06, 13:46 ] A może plagi egipskie nawiedzały ich nie tylko w czasach Mojżesza.... [ Dodano: 2007-07-06, 13:52 ] Albo nadużywanie alkoholu :
 11. Średnia życia mieszkańców Starożytnego Egiptu

  A jak wtedy liczono czas. Czy dla starożytnych Egipcjan rok = 365,26 dnia, tak jak dla nas?
 12. Apostoł Piotr w Rzymie

  Spory czas nie było mnie na forum. Cieszę się, że ktoś podjął ten ciekawy temat. Znalazłem zbiór cytatów Ojców Kościoła: ZA: Orygenes (ur.185), nawiązując do Mt 16:18 napisał: "Zobacz, co jest powiedziane przez Pana temu wielkiemu fundamentowi Kościoła i najsilniejszej opoce, na której Chrystus zbudował Kościół", Cyprian (+258): "Mówi Pan do Piotra: Ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój (...) Na nim jednym buduje Kościół swój i jemu poleca paść owce swoje", Tertulian (ur.155): "Czy nie pouczył o wszystkim Piotra nazwanego opoką planowanego Kościoła, któremu oddal klucze Królestwa Niebieskiego i przekazał władzę rozwiązywania i związywania tak w niebie jak i na ziemi?" (Preskrypcja przeciw heretykom). PRZECIW: Święty Hieronim (ok. 348 - 420) list do Jowiniana: "Powiadasz, że Kościół opiera się na Piotrze, chociaż tak samo według innego miejsca Pisma świętego, opiera się na wszystkich apostołach". Święty Ambroży (ok. 340 - 397): "To, co powiedziano do Piotra, powiedziano także do wszystkich innych apostołów”. Cyryl Aleksandryjski (IV w.): "Mniemam, że ową Opoką nie jest co innego, tylko wiara niewzruszona ucznia, na której budowa Kościoła jest założona i umocniona tak, że nie może upaść, ani też bramy piekielne przemóc jej nie mogą". Św. Augustyn pierwotnie odnosił słowa "Na tej skale zbuduję mój Kościół" do Piotra. Pod koniec życia (Retractiones - Odwołania .1.ic. 21) wyraźnie wycofał się z tej interpretacji i uważał, na podstawie rozróżnienia petra (epi taute petra) a Petros (sy ei Petros), że petra to Chrystus. ------------------------------------------------------------------------ Czy ktoś ma jeszcze jakieś informacje na ten temat, albo potrafi rozsądzić jednoznacznie tę sprawę?
 13. Czy Hitler mógł wygrać wojnę?

  Myślę że Niemcy mieli najlepszą armię i najlepszy potencjał w tamtym okresie i militarnie byli najlepsi na świecie. Przegrali dlatego, że walczyli ze zbyt dużą ilością przeciwników. [ Dodano: 2007-07-06, 11:13 ] W tym miejscu trzeba nadmienić, że hitlerowcy przymusowo wcielali ludność podbitych narodów do swojej armii (np. nagłośniony niedawno przypadek dziadka D. Tuska). Nie były to co prawda super oddziały, ale jednak stanowiły jakąś rezerwę. Co do technologii - ograniczony był przede wszystkim dostęp do surowców. Technologię wojenną Niemcy mieli najlepszą na świecie.
 14. 60 rocznica uzycia bomby atomowej

  Trudno powiedzieć. W każdym razie Japonia nie poddała się dlatego, że USA zrzuciły 2 bomby atomowe, ale dlatego, że mogły zrzucić ok. 10 kolejnych. [ Dodano: 2007-07-06, 11:01 ] Z Japończykami byłby problem związany z poczuciem ich honoru. Gdyby amerykanie (lub ktokolwiek inny) chcieli szturmować wyspy, przeciwko nim stanęłaby cała ludność - Japusy posłałyby do walki nawet małe dzieci i staruszków i ci walczyliby w imię samurajskich zasad do ostatniego człowieka, byle umrzeć z honorem.
 15. Wojna Zimowa

  Zachęcam do obejrzenia filmu "Wojna Zimowa" (reż. Pekka Parikka) - scenariusz jest oparty na notatkach z pamiętnika żołnierza fińskiego. Jednak z tego powodu film jest realistyczny - pokazuje pourywane nogi, palce i inne "przyjemne widoki" charakterystyczne dla wojny... Tyle że ten film pokazuje walkę na froncie, bez uwzględnienia działań partyzanckich, więc daje niepełny obraz konfliktu. Można tam znaleźć jednak kilka ciekawostek - np. spirytus w koktajlach Mołotowa był mieszany ze smołą lub naftą, żeby fińscy żołnierze nie pokusili się na jego konsumpcję.
 16. Przekształcenie rycerstwa w szlachtę

  Niewiele wiem, ale conieco pomogę: 1.Proces przekształcenia się rycerstwa w szlachtę był związany ze zmianami w sztuce wojennej i przemianami gospodarczymi. Przemiany ekonomiczne oznaczały zmiane trybu życia rycerstwa. Rzemiosło wojenne przestały być głównym zajeciem. Rycerstwo stopmiowo przekształciło się w szlachte, której podstawa ekonomiczną było gospodarowanie na roli. 2.W Polsce przekształcenie się rycerstwa w szlachtę nastąpiło w XIV-XV w. Stan szlachecki przejął stare przywileje rycerskie, m.in.: prawo własności posiadanej ziemi, ochronę prawną w postaci wysokiej kary za zabicie (główszczyzna) bądź zranienie (nawiązka) rycerza (szlachcica), prawo wyboru instytucji kościelnej przy świadczeniu dziesięciny, prawo do wynagradzania za czas pełnienia służby wojskowej, zwolnienie od ciężarów na rzecz księcia i jurysdykcji urzędników książęcych (immunitet). Ostatecznie podstawą dominującej pozycji szlachty w społeczeństwie były: * stopniowo rozszerzane prawa i przywileje stanowe wydawane przez królów (m.in. przywileje: koszycki 1374, czerwiński 1422, jedlnieński 1430; konstytucje piotrkowskie 1496, statut warcki 1423, statuty nieszawskie 1454) * wyłączność prawa posiadania dóbr ziemskich, dziedziczne posiadanie ziemi * bezwzględna nietykalność domu szlacheckiego * nietykalność osobista * swobody podatkowe, wolność gruntów folwarcznych od podatków * jurysdykcja nad poddanymi * wyłączność uprawnień państwowo-politycznych * wyłączny dostęp do godności i urzędów świeckich i duchownych, prawo sprawowania urzędów * swobody celne, wolność od opłat celnych * prawo nabywania soli po niższej cenie * prawo propinacji, wyłączne prawo szlachty do produkcji i sprzedaży trunków w obrębie własnych dóbr Od końca XVIII wieku przywileje te zaczęły zanikać, szczególnie po uwłaszczeniu chłopów. Głównym obowiązkiem szlachty była służba wojskowa w pospolitym ruszeniu. Początkowo przejście do stanu szlacheckiego odbywało się poprzez koligacje, nabywanie ziemi bądź też na drodze sądowej przez udowodnienie szlachectwa przy pomocy świadków. W XVI w. podstawowego znaczenia nabrało szlachetne urodzenie i przynależność do rodów posiadających własne herby i zawołania. Wejście do stanu szlacheckiego mogło nastąpić jedynie w drodze nobilitacji bądź indygenatu. Od lat 1346-1347 na mocy statutów wiślickich Kazimierza Wielkiego do szlachty należeli ci, którzy urodzili się z obojga rodziców szlacheckich z legalnego związku (wymóg ten został powtórzony w 1505r., że także matka winna być szlacheckiego pochodzenia). Szlachectwo osobiste (po 20 latach pracy - dziedziczne) posiadali od 1535r. profesorowie Akademii Krakowskiej. W późniejszych wiekach szlachectwo można było uzyskać poprzez nobilitację lub (do lat 30 XVIII w.) adopcję; cudzoziemcy przez indygenat. Wszystkie informacje znalazłem w necie.
 17. Katolicyzm w XVI wieku

  Jeśli chodzi o nazwę protestanci to powstała ona dużo wcześniej. Sprawdziłem u źródeł - na witrynie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego:
 18. Inkwizycja

  Na początku lat 90 –tych XV stulecia . Król Hiszpanii wydaje edykt. Na podstawie którego to żydzi muszą uciekać z Hiszpanii lub też przejść na nową wiarę katolicyzm. W wyniku tego edyktu działalność Inkwizycji osłabiła potęgę i zmniejszyła liczbę ludności Hiszpanii blokując rozwój sztuk, nauk, przemysłu i handlu, zmuszając wiele rodzin do opuszczenia królestwa,(setki tysięcy musi uciekać) podżegając do wygnania Żydów i Maurów, oraz zabijając na stosach ponad trzysta tysięcy ofiar." (History of the Inquisition, R. W. Thompson Papacy and the Civil Power, New York, 1876, s. 82). Co powiecie na te 300 tysięcy - prawda, czy przesada autora ?
 19. Mój ulubiony aktor/aktorka to...

  Gajos
 20. Dokładnej odpowiedzi nie znam, ale napiszę to co wiem: 1.Lodówka powstała w 1914 roku. Została wynaleziona przez Florence Parpart. Prymitywne lodownie powstawały już przed naszą erą jednak były to duże budowle, na które przeciętny człowiek nie mógł sobie pozwolić. Rozwiązanie bliższe lodówce stosowali Wikingowie. Wewnątrz domu, z dala od ogniska, kopano głęboki dół, na dnie którego umieszczano lód lub śnieg. Po zapełnieniu dołu żywnością, przysypywano go warstwą ziemi. Mięso zabezpieczone w ten sposób zachowywało świeżość przez wiele miesięcy po zakończeniu zimy. Jest więc możliwe że pojedyncze gospodynie domowe miały lodówki, ale z pewnością nie były one stosowane powszechnie. 2.Mikser elektryczny w Polsce pojawił się dopiero w latach 50 XX wieku, początkowo jako sprzęt dość luksusowy.] 3. Zapałki produkowano w Częstochowie od roku 1882 (pierwsza fabryka zapałek na ziemiach polskich). Założona była przez Karola von Gehliga i Juliana Huch. 4. Oświetlenie gazowe lub naftowe. Lampa naftowa została wynaleziona przez I. Łukasiewicza i weszła do powszechnego użytku w latach 1860-1865. Oświetlenie gazowe stosowano jeszcze wcześniej. 5. Żelazko na węgiel drzewny (najprawdopodobniej). Podobne do tego: Dane zaczerpnięte z Wikipedii.
 21. Czystki 1937 - 1941. Konieczność czy...

  W żadnym wypadku nie był on lekko chory. Pewnego razu Stalin czuł się źle psychicznie i kazał wezwać lekarza. Ten stwierdził u wodza paranoję (bynajmniej nie jest to lekka choroba psychiczna). Tydzień później lekarz ten zginął w wypadku samochodowym.
 22. Postać historyczna, którą najbardziej podziwiasz

  Niestety proszę Państwa, ale większość podziwianych przez was panów to bandziory : Napoleon, Hannibal, Cezar itp. wszczynali wojny w których ginęli niewinni ludzie. Nie ma więc kogo podziwiać
 23. Najwybitniejszy generał III Rzeszy

  Jak przeczytałem pytanie to automatycznie w głowie pojawiło mi się nazwisko Rommel
 24. Wojna Zimowa

  Choć ubocznym efektem agresji sowieckiej było to , że Finowie wspierali potem Hitlera...
 25. Wojna Zimowa

  Dlatego też Armia Czerwona po agresji na Finlandię zaniechała dalszych ataków. Kompromitacja w wojnie z Finlandią zmusiła Armię Czerwoną do przeorganizowania się, co - zdaje się - zakończyło się sukcesem, bo AC była gotowa do ataku na Rzeszę, ale jak wiadomo Wehrmacht ją ubiegł...
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.