Jump to content

lancaster

Użytkownicy
 • Content count

  1,912
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by lancaster

 1. Witam , od lat jestem miłośnikiem książek i filmów z gatunku Horror , zawsze zastanawiał mnie fenomen Wampira i wampiryzmu , tak intensywnie eksploatowany zarówno w literaturze jak i filmie , począwszy od znakomitych mistrzów grozy jak S.King ( Miasteczko Salem )czy Graham Masterton (Descendant) , czy tez B.Lumley z jego wielotomową seria o Nekroskopie . Po dziesiątki filmów i seriali tej tematyce poświęconej . Dlaczego , wampir , wąpierz, upiór, upir, martwiec, wiesczy, wupi, wuki , jest tak popularny w literaturze , i tak rożnie przedstawiany np : całkiem sympatyczny Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy z "Wiedźmina "Sapkowskiego a ponury i zatęchły Drakula Stockera , po żyjących w siermiężnej szarej rzeczywistości wampiry z Książek Pilipiuka "Wampir z M3 ". Z wszystkich gatunków istot mitycznych wampir , jest i był , najczęściej wykorzystywany w sztuce , czym to wytłumaczyć ? IMHO najlepszym przedstawieniem wampira w sztuce , jest stary niemy niemiecki film z 1922 w reżyserii Murnaua "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens " z filmem tym wiąże się legenda , iż ponoć odtwórca tytułowej roli Maximilian von Schreck , był prawdziwym krwiopijcom , niestety nieprawdziwa . http://www.youtube.com/watch?v=rcyzubFvBsA Jakie przedstawienie Wampira w literaturze lub sztuce zrobiło na Kolegach największe wrażenie i dlaczego ?
 2. Fajni ludzie tu kiedyś pisali, dobrze się ten czas wspomina
 3. Witam , Gdy Aleksander Macedoński ( zwany czasem Wielkim ) postanowił w roku 332 p.n.e rozbudować rękoma Egipcjan i geniuszem Dejnocharesa , niewielką wioskę , na wybrzeżu morza śródziemnego , w Egipcie i nazwać ją zgodnie z właściwym sobie kabotyństwem Alexsandria . Nie przypuszczał chyba , ze właśnie to miejsce stanie się centrum kultury , idei , wiedzy na przestrzeni wieków , a jego rozwój i wspaniałość zastopuje dopiero tysiąc lat później podbój przez prymitywnych wyznawców Allaha z półwyspu arabskiego . Żydzi , Hellenowie , Egipcjanie , i Rzymianie , stworzyli tam kosmopolityczne centrum handlu , jeden z najważniejszych ośrodków nauki i wiedzy , a nawet techniki , czy architektury ,w czasach hellenistycznych , rzymskich i w początkowym okresie rozwoju chrześcijaństwa . Imiona takich mieszkańców tego miasta jak , Archimedes Hesychius Ptolemeusz Galen Hypatia Euklides Kallimach ect, ect , etc , świadczą o wielkości naukowej tego miasta , podobnie jak słynna Biblioteka , Serapion , czy Musejon , oraz cud ówczesnego świata Latarnia morska w Aleksandrii na wyspie Faros . Oczywista miała i Aleksandria ciemne strony , to z tego miasta za sprawą Apiona wypełzł obrzydliwy wąż antysemityzmu ( właściwy pogańskiemu hellenizmowi ), wzajemne rozruchy religijne przyniosły śmierć tysiącom Helenów , Żydów i chrześcijan . To niestety "naturalne "dla wielkich religii monoteistycznych , jak i obrzydliwego pogaństwa , stanowiła Aleksandria centrum religijne i teologiczne , wystarczy wspomnieć : Marka Ewangelistę Filona z Aleksandrii Zapraszam do dyskusji o tym mieście , jego blaskach i cieniach do czasu , gdy umarło dla kultury i cywilizacji zachodniej czyli zdobycia miasta przez Arabów .
 4. Witam , Chazarowie , plemiona które wyodrębniły się z zachodnioazjatyckich ludów tureckich na przełomie VI wieku i stworzyły na szerokich przestrzeniach stepów Euroazji silne acz nietrwale państwo Kaganat Chazarski. Zasadniczo jedna rzecz wyróżnia tych stepowców , od innych koczowników tureckich przybyłych z Azji . Jedno wydarzenie , przyjecie przez władce Wielkiego Kagana o imieniu Bulan judaizmu jako religii państwowej ( przy zachowaniu tolerancji wyznaniowej dla nie chazarskich poddanych ). Przyczyny tego faktu , wydaja się niejasne , religia w tych czasach ( podobnie jak w późniejszych ) stanowiła wyraźny aspekt polityki , wiadomo ze na przełomie VII i VIII wieku Kaganat toczył walki z Arabami , wiec islam ( jako religia wroga nie wchodził w rachubę ), z drugiej strony przyjecie chrześcijaństwa za przewodem Bizancjum , z którym Chazarie łączyły sojusz antyarabski i związki rodzinne z dynastią izauryjską ( przez ślub Konstantyna V z Tzitzak córką Kagana Bihara ) mogły doprowadzić do wasalizacji z strony Cesarstwa . Inna przyczyna to to ze władający niemal 25 plemionami i rożnymi organizmami politycznymi w formie państw wasalnych Kaganat potrzebował centralizacji , zdecydowano się wiec na reformę religijną , już od IX wieku każdy Wielki Khagan musiał być wyznawca judaizmu . Itil stolica stepowego imperium , podzielona była na etniczno-religijne dzielnice , a każda religia posiadała własnych sędziów , judaizm , chrześcijaństwo , i islam posiadały po dwóch , a poganie jednego . To ze istniał sędzia pogański świadczy IMHO o powierzchowności przyjęcia judaizmu , lub o tym ze przyjęły go jedynie wyższe warstwy Chazarów , cześć ludności tureckiej pozostała przy dawnych wierzeniach szamanistycznych . Czy judaizm pomógł utrzymać państwowość Chazarska i czy był to trafny wybór ? Raczej nie w 965 syn Igora i Olgi , Światosław ( ciekawostka tu pojawiają się pierwsze nie normańskie imiona książąt kijowskich )Kniaź Kijowski zdobył i złupił Itil i Sarkel główne ośrodki Państwa Chazarskiego , co spowodowało upadek tego Imperium , co się stało z Chazarami , cześć wchłonęły inne ludy stepowe , cześć podporządkowała się Rusi , ciekawa pozostaje teoria ( którą odrzucam , bo nie ma na to większych dowodów ) ze stanowią Oni protoplastów Żydów wschodnioeuropejskich . Zapraszam do dyskusji o Imperium Chazarskim . O ile na Forum istnieje temat temu ludowi prosze o przekierowanie tam tematu lub kasacje .
 5. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, twór posiadający pewne własne, odrębne "właściwości panstwowe", jak jednostka monetarna, Bank Centralny(emisyjny), odrębność celną, skarbową, policyjną . Twór daleko bardziej mniej autonomiczny niż Protektorat Böhmen und Mähren , a dużo więcej niż Reichskommissariaty na Wschodzie. Jak określić sytuacje prawną GG, terytorium okupowane( jedynie)? Terytorium o częściowej samorządności( oczywista przy zachowaniu terminu "okupowane"?) Do całego galimatiasu dochodzi Distrikt Galizien, jako terytorium de facto autonomiczne wobec Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, z innymi założeniami administracyjno-policyjnymi, niż na terytoriach przed czerwcem 1941. Jak ustalić prawno, polityczne podłoże GG(1939-45).
 6. " Jak ustalić prawno, polityczne podłoże GG(1939-45)." To jest clou tematu, nie ogólne dywagacje. kolejne miejsce gdzie zero informacji, jedynie wiki.
 7. Witam , Zakładam ze Wszystkim są znane zamierzenia ostatniego z Jagiellonów co do utworzenia Kościoła Narodowego , oraz fakt ze Reformacja za jego czasów objęła znaczna cześć szlachty polskiej ( kalwinizm ) , ze o mieszczaństwie nie wspomnę ( luteranizm ) . Czy zwycięstwo Reformacji , gdyby odniosła na Ziemiach Polskich sukces , zmieniłoby naszą historie ? Czy implikacje tego faktu byłyby pozytywne , polityczne , gospodarcze itp . Czy raczej negatywne np: wewnętrzna wojna religijna na wzór Rzeszy ?
 8. Chyba nikt tak jak Naród Wybrany nie dostąpił z rąk z łaski Pana cierpień , prób wynarodowienia i cyklicznego ludobojstwa , zastanawiam się gdzie tkwi źródło współczesnego europejskiego antysemityzmu ? IMHO w hellenizmie jako w jednym z źródeł kultury europejskiej , oczywista zam opowieść o Hamanie wezyrze perskiego władcy Achaszwerosza ( wspomina o nim się w Księdze Estery 3-7 )planującego wymordować wszystkich Żydów w Imperium Perskim ( ale to postać biblijna ) , lecz kultura perska nie budowała Europy i jej dziedzictwa . Tymczasem epoka hellenistyczna wprost antysemityzmem ocieka : ........" Historyczna geneza święta Chanukki swymi początkami sięga czasów Aleksandra Wielkiego, który podbił tereny Syrii, Egiptu i Palestyny. Za jego czasów rozpoczęła się silna hellenizacja ludności podbitych terenów pod względem ogólnokulturowym. W kwestiach religijnych pozostał dość tolerancyjny, pozwalając miejscowej ludności, w tym Żydom, praktykować swe obrzędy religijne. Żydzi ulegali hellenizacji głównie w zakresie języka, ubioru i niektórych zwyczajów czy filozofii. Po śmierci Aleksandra i szeregu wojen jakie między sobą toczyli jego dowódcy wojskowi (diadochowie) o władzę nad poszczególnymi terytoriami wielkiego imperium Aleksandra, kontrolę nad Palestyną w roku 175 pne objął Antiochus IV Epifanes, wywodzący się z linii Seleukosa, jednego z diadochów. Antiochus jako cel wyznaczył sobie zhellenizowanie Żydów nie tylko pod względem kulturowym ale i religijnym. W tym celu wydał zakaz kultu Boga Jahwe i studiowania Tory. Społeczność żydowska jednak nie dostosowała się do nowych praw, Antiochus zastosował więc ostre represje i prześladowania. Ponadto wtargnął do Świątyni w Jerozolimie i zbeszcześcił ją: wyrzucił z niej żydowskich kapłanów, ustanawiając na ich miejsce greckich, sprawujących obrządek według zwyczajów pogańskich, złożył w Świątyni ofiary ze zwierząt, które Tora określała jako nieczyste i zakazywała składania ich w ofierze w Świątyni (np. świnia), a wielu Żydów zostało zamordowanych. W taki też oto sposób czasy te ustaliły na długie lata rozdźwięk i konflikt religijno-kulturowy między Żydami a Grekami (Grekami w sensie kulturowym, czyli hellenistami)...." http://www.hatikvah.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=35&limitstart=1 spójrzmy na Apiona to znany grecki filozof i mówca pochodzący z Aleksandrii ( a ta nie raz spływała krwią Żydów ochoczo mordowanych w pogromach , przez pogan , chrześcijan , wyznawców islamu ). Apion zwany przez swych rodaków Plejstikonēs był jednym z pierwszych co oskarżali Judejczyków o Mordy Rytualne , oddawanie czci Oślej Głowie , bezbożność , chęć szkodzenia nie Hebrajczykom - ot taki starożytny ojciec antysemityzmu ( Hellenizm ogólnie nie był żydom przychylny ) Tu można się zapoznać z odpowiedzią Józefa Flawiusza na zarzuty Apiona : http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=apion&source=web&cd=22&sqi=2&ved=0CLYBEBYwFQ&url=http%3A%2F%2Fwww.earlyjewishwritings.com%2Ftext%2Fjosephus%2Fapion2.html&ei=2eaGT9_0GInW0QWus421Bw&usg=AFQjCNHCYYnT73kDPXVv_f8Hx0wew7neaQ&sig2=TrfnNMjBA-M6QMVY3d2sdQ&cad=rja Czy prawdziwym jest moje założenie ,iż źródła antysemityzmu w wspolczesnej kulturze europejskiej wynikają z hellenizmu
 9. Kultowe rzeczy PRLu

  Taaaa, co do kultowych "Rzeczy " PRL bym Kasi Figury nie zaliczył, wszak u nas insza cywilizacja, niż w krajach islamu, a i kobieta pod kategorie "rzeczy"( tak zgodnie z tematem nie podlega), jednakże mam własnego tipa( dla mniej gramotnych , typ) woda po goleniu marki "Brutal"..... dla młodzieńca z roku 1973, strach w oczach po pierwszym goleniu, do czasu aż zachodnie Old Spice się na rynku pojawiło.
 10. Witam , w 1937 roku Profesor Politechniki Warszawskiej , a prekursor wielu jak na owe czasy zupełnych nowinek technicznych jak telewizja i holografia znakomity polski uczony Mieczysław Wolfke , postanowił zrealizować w Polsce stratosferyczny lot balonem załogowym , w celu uzyskania danych naukowych i pobicia rekordu wysokości lotu wynoszącego do tego czasu 22 066 m . W tym celu postanowiono skonstruować olbrzymi stratostat ( największy na świecie ). Dalsze losy projektu Koledzy a Koleznaki mogą prześledzić tu : http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGYQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.wiadomosci24.pl%2Fartykul%2Fgwiazda_polski_pionierska_proba_lotu_do_stratosfery_38984.html&ei=i6EwUPWgFoyo0AWhkIHYAQ&usg=AFQjCNFO0no8IyrGdbHc4aKGYz4mEHi1QA&sig2=J0RCM8GfNSC-exp_aEogdw http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polski http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fprzewodnicy-tatry.pl%2Fwydawnictwa%2F44%2F302-wincenty-cielewicz-nieudany-start-balonu-gwiazda-polskiq-makowa-per-nr-11&ei=i6EwUPWgFoyo0AWhkIHYAQ&usg=AFQjCNEAOq4Hx6gplMtvknI-unD-zMtrEg&sig2=XaP51_bU-RtHy_6xfaiNXQ Moje pytanie skierowane do uczestników potencjalnej dyskusji , brzmi : Czy był to jedyny taki projekt w II RP , naukowy lub gospodarczy , techniczny , na skale światową , i jak podobne projekty w świetle stanu gospodarczego ówczesnego państwa . należny oceniać ?
 11. Witam , Niemiecki wermacht gdy zaatakował Imperium Stalina , początkowo spotkał się radosnym przyjęciem z strony miejscowej ludności ukraińskiej , czesciowo białoruskiej , ( tu pisze o byłych polskich Kresach ) , jak i Litwinów , Łotyszy i Estończyków , nie dziwie się temu , gdyż każdy z tych narodów nie miał powodu by sowiecką okupacje sobie chwalić . Z tych nacji Niemcy wkrótce zaczęli tworzyć swoje jednostki pomocnicze , to jako Hilfspolizei, formacje strażników obozowych , czy tez samodzielne jednostki przeciw partyzanckie lub wojskowe ( legiony , Schutzmannschafty , ect) jednostki używane były do likwidacji gett , mordów na ludności żydowskiej , służyły w obozach zagłady vide - Ypatingasis būrys ( litewscy strzelcy ) wymordowali 70 000 Żydów i Polaków w Ponarach , w Babim Jarze ukraińscy Hiwi rozstrzelali ponad 70 000 Żydów , ect,ect . Czy możemy uznać ww nacje za współwinne Hilokaustu ?
 12. Szmalcownicy

  Witam , Niejednokrotnie spotykamy się , z oskarżeniami Polaków ad masse jako narodu "antysemitów " , przez sprawę Zbrodni Kieleckiej , po przez Jedwabne , brak pomocy lub nie wystarczającą pomoc spolecznosci żydowskiej w czasie okupacji , po wyjątkowo odrażające zjawisko tzn " szmalcownika ". Temat trudny i dość ponury , szmalcownicy - czyli zbydlęcone jednostki , wydające współobywateli narodowości żydowskiej w ręce niemieckich oprawców na pewną rzez , osobnicy takowi niewątpliwie byli , co o nich wiemy , oraz o ich motywach działania . Jak liczna grupa zwyrodnialców , tuczyła się żydowskim "szmalcem " , czy spotkała ich zasłużona kara po okupacji niemieckiej , jaki był stosunek polskiego społeczeństwa do "szmalcownictwa ", i jaki był stosunek wobec takowych Polski Podziemnej ? Czy zjawisko szmalcownictwa przybrało formy ideologicznej kolaboracji , czy tez było pokłosiem zwykłego bandytyzmu ? Zapraszam do dyskusji .
 13. Rada Główna Opiekuńcza , polska instytucja samopomocowa w Generalgouvernement , czy tylko samopomocowa , czy nie odegrała pewnej roli politycznej , jako łącznik miedzy okupantem a polskim społeczeństwem , jak oceniać działalność jej prominentnych członków jak Adama Ronikiera. Nie przeczę ze ten artykuł mnie zainspirował : http://lubczasopismo.salon24.pl/2rp.pl/post/537818,adam-ronikier-zapomniany-bohater Proszę o opinie Szanownych Kolegów .
 14. Witam , wiek XIX lata 80-90 , schyłek epoki , narodziny nowego wieku , to mniej więcej ramy czasowe tematu . Polski nie ma , i wydaje się ze jej nigdy już nie będzie , romantyzm skopany podkutymi butami zaborczych żołdaków , wydaje się wygasać , panuje pozytywizm , bogaćmy się i budujmy byt narodowy małymi krokami bez uniesień , bez krzykliwych krwawych powstań . Polskość w zaborze pruskim i rosyjskim , jest tępiona metodami administracyjnymi , niszczy się pamiątki narodowe , brakuje polskiej szkoły , prześladowana jest nie tylko kultura , ale i sam jezyk podbitego Narodu . Wyjątkiem jest "Galicja " gdzie polskie społeczeństwo wywalczyło sobie , kosztem rezygnacji z dążeń niepodległościowych , autonomie polityczna i kulturową , w ramach KuK Monarchie . W tych powszechnych warunkach germanizacji i rusyfikacji , polskość winna maleć i karleć , ograniczać się jedynie do twardego jądra polskiego chłopstwa , tymczasem ..... Da się zaobserwować dziwne zjawisko parcia ku polskości ludzi "obcej " krwi i "obcej "wiary ( co do wiary pisze by uzmysłowić , iż kościół katolicki nie cieszył się sympatia ni w Prusach ni w Rosji , a mógł być postrzegany jako element polonizacyjny ). Pozwolę się posłużyć dwoma przykladami z zaboru rosyjskiego czy Kraju Priwislanskiego , Władysław Anders ewangelik -augsburski syn etnicznych Niemców z Ojca Alberta Andersa i Matki Elżbiety Tauchert , zarówno On jak i jego trzej bracia wybrali polską kulturę , polską świadomość narodową, mimo tego iż wybór ten mógł utrudnić mu karierę w armii carskiej . Przykład drugi ks . Biskup Juliusz Bursche , gdyby nie fakt ze my luteranie nie uznajemy pogańskiego i niechrześcijańskiego kultu "świętych " , murowany kandydat na patrona Polski . Bursche urodził się z czysto niemiecki rodziców ,z Ojca Ernesta Bursche i Matki Matyldy Müller , jako pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego , a i późniejszy mego wyznania Superintendent , doprowadził do oczyszczenia go z germańskich naleciałości , spolonizował . Praca Juliusza Burche zakończyła się niestety już w XX wieku gdy On i jego bracia ( oraz wielu innych z jego rodziny ) ponieśli męczeńską śmierć z reki niemieckiego nazizmu jako zadeklarowani polscy patrioci . To jednak nie tylko "Niemcy "etniczni i protestanci ciążyli ku polskości w XIX wieku , dużo dłuższa jest lista żydów polskich ( z malej litery gdyż pisze o tych co się za Polaków wyznania mojżeszowego uważali ) nazwiska te mówią same za siebie : Askenazy , Hirschfeld , Toeplitz , Natansonowie ,Handelsman ,Korczak , Kronenberg , ect . Do polskości do Polski której nie było i być nie powinno , ciążyły tez całe gałęzie polskiego Narodu , oderwane w zamierzchłych czasach od polskiego państwa , budzili się Ślązacy ich posłowie w pruskim Landtagu , i w niemieckim Reichstagu tworzyli wspólne koło polskie wraz rodakami z Pomorza , i Wielkopolski , tworzyli polskie chóry , towarzystwa , organizacje , to ziarno po kilkunastu latach obrodzi trzema powstaniami , gdy lud nasz śląski zbrojnie zażąda powrotu do Ojczyzny . I tu rodzi się pytanie , co takiego sprawiło , iż polska kultura w tak niekorzystnych warunkach była dla "obcych " atrakcyjna , ze przyjmowali polska świadomość narodową , wiążąc się z naszym Narodem . Wdzięcznym będę za podawanie przykładów asymilacji narodowej w XX i początkach XX wieku , i zapraszam do dyskusji .
 15. Żydzi w Iranie za Achemenidów i Partów

  Wielkie dzięki Furiuszu Temat niezwykle fascynujący , jak sama diaspora Hebrajczyków w głąb Imperium Perskiego, a nawet dalej starożytne gminy żydowskie są znajdowane dużo dalej, niż zasięg państwa Sasanidzkiego . Afganistan, czy tez Indie ( zasadniczo tereny półwyspu, bo tez trudno nie zauważyć , iż "Indie " w antyku nie były jednością ) jest tu przykładem podstawowym, a niepodważalnym . Trudno jednocześnie opowiedzieć się jednoznacznie za teoriami , o żydowskiej diasporze jako wiekszosci gmin w głębi Azji, czy tez o raczej prozelitach jako podstawowym budulcu tych zgromadzeń , co daje pole do daleko idących "teorii"jak ta o micie zaginionych plemion Izraela w Afganistanie ..... Sorrki ze jedynie tyle , ale z przyczyn oczywistych dalej pisać tu nie mogę , o ile temat jest na Twoim blogu , tam rozwinę swoją wypowiedz . pzd Jacek
 16. Co prawda ja tu tylko czytam , ale zapewniam Świętosława , Gregskiego , czy specjalistę od Ślązaków z Kotliny Kłodzkiej Secesjonistę , iż ich opinie identyfikujące moich Krajan z Donerem czy innym Kebabem są dla nas Ślązaków krzywdzące , i po prostu obrzydliwe . Obrażają pamięć powstańców śląskich , śląskich żołnierzy i harcerzy poległych w 1939 roku , jak i tych co za Polskę polegli działając w ramach śląskiego Okręgu Armii Krajowej .
 17. Nieomylność papieska a starokatolicy

  Dubluj tematy na Historykach Furiuszu , to żaden wstyd , tak zupelnie pro publico bono
 18. Jak oceniacie Wielką Emigracje po czasach komunistycznych dla mnie to nie stracone pokolenia , a symbol polskiej drapieżnej ekspansji , nieco barbarzyńskiej , bezwzględnej ale żarłocznej i zaskakująco odnoszącej sukcesy , czy to w USA czy tez w UE Polacy radzą sobie coraz lepiej , zakładają firmy uczą się języków tubylców , prą do przodu , przygraniczne tereny Rzeszy ( wiem to oficjalnie RFN nie Rzesza ) są wprost kolonizowane przez polskich przybyszy . Polacy są przedsiebiorczy , twardzi , solidni - to ich marka - jakie są wasze opinie .
 19. Humor

  Zapewne i tyberiusz i secesjonista 30 typów gender rozróżniają , a mogą mieć wątpliwości co do swojego , mnie proszę nie mieszać w pedalstwo , i ty 16 latku jak, ty secesjonisto .
 20. Humor

  Za userem Varyag z bratniego forum : Przychodzi do KGB stary Izaak Mojsiejewicz i powiada że chce paszport, bo ma zamiar wyemigrować. Oficer pyta się go: - Co się stało? - Wytrzymaliście Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, pierestrojkę i kryzys, a teraz, gdy nareszcie można odetchnąć, chcecie emigrować na stare lata? - To z powodu homoseksualizmu. - Przecież u was z tym wszystko w porządku! - U mnie w porządku, ale widzę co się dzieje. - Za Stalina homoseksualistów rozstrzeliwali. - Za Chruszczowa wsadzali do paki. - Za Breżniewa - przymusowo leczyli. - Za Gorbaczowa przestali się nimi zajmować, a potem homoseksualizm zrobił się modny. - To ja chcę wyjechać, póki jeszcze nie jest obowiązkowy.
 21. Humor

  Drogie dziecko ( pisze dziecko nie dlatego ze znalem twoja matkę , a z racji wieku ) bardzo ty [... ciach] jesteś . Odnosimy się do tekstów, a i to z umiarem emocjonalnym, a nie do osoby piszącej i jej stanów. secesjonista
 22. Wklej sobie ww opinie jako sygnaturkę , by się nie męczyć powtarzaniem tej samej opinii 5 raz
 23. Historia rozwoju systemów operacyjnych

  Całkowity OT , szczere wyrazy uznania wobec Bawarskygo ,ja nic z tego tematu nie rozumiem , i ciesze się ze w kwestiach techniki są ludzie dużo mądrzejsi niż ja , inaczej skończylibyśmy jako gatunek na epoce pary .
 24. Pochówki wojowników kultury przeworskiej

  Wiem jak śliską i wręcz faux pas kwestie poruszę , ale co wiemy w kwestii etnosu "kultury przeworskiej " ( sorry Furiuszu shame on me ) V wiek naszej ery , domniemywam Germanów ? Czy pochowki skromnego Lancastra domniemania potwierdzają ?
 25. Ukraińska rewolucja

  W ciężkich czasach następuje raczej konsolidacja społeczeństwa wokół władzy , Putin grający na nacjonalistycznej nucie obrony Rosjan zagrożonych przez ukraiński faszyzm , raczej umocni swoją pozycje . Problemem jest raczej powiązanie gospodarki krajów UE , z rosyjskim rynkiem zbytu , i to ile Europa może sobie pozwolić stracić ekonomicznie w sprawie ukraińskiej .
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.