Jump to content

wolsztyniak

Użytkownicy
 • Content count

  15
 • Joined

 • Last visited

About wolsztyniak

 • Rank
  Ranga: Licealista

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Starożytność
 1. Odeszli

  Zmarł prof. Tytus Karlikowski ps. Tytus i Wąż powstaniec warszawski z batalionu " "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek” - 3. drużyna. Urodził się w 1927 r. We wrześniu 39 r. uczestniczył w obronie Warszawy jako łącznik Wojennego Pogotowia Harcerzy. W lutym 1940 r. został wprowadzony do tajnego harcerstwa przez kolegę Juliusza Bogdana Deczkowskiego ps. Laudański. ".W czerwcu 1943 r. zdał "małą maturę", następnie uczęszczał na tajne komplety Liceum im. Batorego. Po ukończeniu w latach 1942-1943 kończy kursów "Wielkiej Dywersji", "Filtry" (wyszkolenie sapersko-minerskie) oraz "Belweder" (w Szkole Niższych Dowódców), otrzymał w 43 r. awans do stopnia starszego strzelca. Aby móc brać udział w akcjach Grup Szturmowych, zawyżył swój wiek o trzy lata. Był jednym z najmłodszych żołnierzy w oddziale. 1 sierpnia 1944 r. odcięty od swojego batalionu wraz z innymi odciętymi od miejsca koncentracji swojego batalionu żołnierzami (Januszem Łyszkowskim ps. "Joe" i Bohdanem Czarneckim ps. "Mors" z "Parasola") wzięli udział w walce w rejonie ulic Zielnej, Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej. Do 5 sierpnia uczestniczył w walkach batalionu "Kiliński". Po przedostaniu się na Wolę dołączył do macierzystego batalionu. 11 sierpnia 44 r. podczas walk o wolskie cmentarze wyznaniowe został ciężko ranny, co wykluczyło go z dalszych działa bojowych oddziału. Przebywał w szpitalu batalionowym (szpital dr "Broma"), który został zbombardowany. W wyniku tych i poniesionych wcześniej podczas wojny ran stracił wzrok w prawym oku (które później mu usunięto), cierpiał również na bezwład lewej ręki i częściowy bezwład lewej nogi.
 2. Odeszli

  W wieku 91 lat zmarła Zofia Świeszcz - Łazor ps. "Zojda", przewodnicząca środowiska żołnierzy Batalionu "Parasol". Uczestniczka akcji bojowych: Frühwirth (10/1943), Braun (12/1943), Stamm i Hahn (obie wiosną 44 r.) W czasie Powstania Warszawskiego walczyła na Woli, Starówce, Mokotowie i Czerniakowie w 2 plutonie - II. kompanii. Pokój jej duszy !
 3. Odeszli

  Dnia 9.03.2018 w wieku 98 lat zmarła por. Ewa Jeglińska z d. Oksza - Orzechowska ,,Ewa 319", łączniczka kanałowa komp. O-2, batalionu ,,Olza" pułku ,,Baszta". Działaczka opozycyjna, współzałożycielka Muzeum Teatralnego w Warszawie. Cześć jej pamięci.
 4. Literatura - Powstanie Warszawskie

  20.07.2017 ukaże się ,,Powstanie Warszawskie 1944” Hannsa von Krannhalsa wydane przez Bellonę. Hanns Detlef Karsten von Krannhals urodził się w 1911 roku w Rydze, zmarł 24.03 1970 w Lüneburgu. Od 1953 roku, K. pracował jako wykładowca historii współczesnej Europy Wschodniej w Ostakademie w Lüneburgu. W 1962 opublikował książkę „Powstanie Warszawskie 1944” ,druga edycji w 1964 roku która jest uznana jako przykład jednej z uznanych międzynarodowo standardowych prac z najnowszej historii. Z noty redakcyjnej: ,,Po raz pierwszy Powstanie Warszawskie zostanie przedstawione z niemieckiej perspektywy. Są tu nieludzkie zbrodnie SS i kolaborantów ze wschodu, kulisy decyzji Hitlera o zrównaniu Warszawy z ziemią, cyniczna sowiecka zdrada walczących Polaków, ale też krytyka dowódców Powstania za polityczną naiwność i katastrofalne braki w strategii i taktyce wojskowej. To doskonale napisane i świetnie udokumentowane dzieło wywołało swego czasu w Niemczech prawdziwą sensację. Był to czas, kiedy dawni naziści zajmowali wysokie stanowiska w Republice Federalnej, szacunkiem cieszył się wspomniany Reinefarth, burmistrz miasteczka Westerland na wyspie Sylt. Dlatego praca von Krannhalsa, obnażającego przynajmniej zbrodnie SS, zadziałała jak przysłowiowy kij włożony w mrowisko. W PRL nie została wydana ze względów cenzuralnych.”
 5. Odeszli

  4 kwietnia 2016 r. zmarła dr Elżbieta Dziębowska ,,Dewajtis”. Dr Dziębowska urodziła się 16 kwietnia 1929 r. w Warszawie. Była łączniczką w batalionie „Parasol”. Wzięła udział w akcji zamachu na gestapowca Ernsta Weffelsa i likwidacji Franza Kutschery, dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski). Walczyła w Powstaniu Warszawskim.Była odznaczona Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po wojnie ukończyła liceum, a następnie muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1954-1970 związana była najpierw jako asystent, później adiunkt z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, potem od 1970 do 1989 r. z Katedrą Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1973-1983 wykładała również w Akademii Muzycznej w Krakowie. Dziełem jej życia była jednak pionierska w światowym piśmiennictwie muzycznym Encyklopedia Muzyczna PWM (Część biograficzna). Blisko 40 lat była redaktorem naczelnym tej wyjątkowej pozycji. Do końca 2012 r. zredagowała 12 tomów. W 2010 r. odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu Jej wybitnych zasług dla polskiego środowiska muzycznego.
 6. Odeszli

  5 lutego zmarła Maria Zofia Stypułkowska-Chojecka "Kama" - łączniczka batalionu "Parasol” Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego i zamachu na "kata Warszawy" Franza Kutscherę (+40 l.). Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama" miała 89 lat.Aktywnie uczestniczyła w życiu Środowiska Żołnierzy Batalionu "Parasol", w którym była przewodniczącą Komisji Historycznej i Współpracy z Młodzieżą. Była członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK, ponadto działała w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów, w którym była Przewodniczącą Rady Naczelnej, była równocześnie członkiem Związku Powstańców Warszawskich.Odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, Medalem "Pro Memoria", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Cześć Jej pamięci.
 7. Odeszli

  Dnia 8 kwietnia 2012 roku zmarł w Busch Prairie w USA ppor Janusz Kazimierz Zawodny ,,Miś", żolnierz Armii Krajowej, obronca Starówki w osłonie Komendy Głównej AK w czasie Powstania Warszawskiego;oficer 12.Pułku Ułanów Podolskich 2.Korpusu;emigrant polityczny w Anglii i Stanach Zjednoczonych;nieugięty obrońca spraw polskich na obczyźnie;profesor nauk politycznych czołowych uczelni angielskich i amerykańskich;autor licznych prac o Polsce, który pierwszy raz na Zachodzie w 1962 roku wprowadził swoją książką i jej rozlicznymi tłumaczeniami Tragedię Katyńską do literatury światowej. Autor m.in. ,,Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego.Wywiady". Cześć jego pamięci. Wolsztyniak
 8. Literatura - Powstanie Warszawskie

  Wpadła mi w rece książka Antoniego Subocza wydana w Londynie w 1988 r. Zawiera wspomnienia dowódcy plutonu 320 Obwodu Wola z powstania warszawskiego.Zawiera ciekawe wspomnienia z walk na Woli, Starym Mieście i w Śródmiesciu.Na Sterym Mieście pluton był w odwodzie Grupy ,,Północ".Jest to na tyle ciekawe , że brak jest drukowanych wspomnieńżołnierzy Obwodu Wola z walk wpowstaniu poza wspomnieniami żołnierzy zgrupowania ,,Radosław". Książkata jest na allegro.
 9. Batalion "Miotła" - ocena działań w PW

  Niedawno wpadła mi w ręce na krótko książka ,,12 miesięcy przez wiele lat "Henryka Kozłowskiego, pseudonim "Kmita"z batalionu ,,Zośka".Mówi ,że na polecenie ,,Anatola"Seweryna Skowrońskiego (twórcy batalionu ,,Miotła") biorący udział w po powstaniowej konspiracji żołnierze z ,,Zośki wykonali w styczniu 1945 roku wyrok na na Kazimierzu Jackowskim ,,Torpedzie".Sam ,,Anatol' zginął w maju 1945 r. prawdopodobnie za zabójstwo ,,Torpedy" i próbę zabójstwa innego członka AK. Książka ta ukazała się w styczniu br.w wydawnictwie ,,Bellona". Czy ktoś czytał tą książkę?
 10. Odeszli

  We wrocławskim szpitalu zmarł polski inżynier, elektronik i informatyk, twórca pierwszego polskiego mikrokomputera K-202 Jacek Karpiński. Miał 83 lata. W czasie okupacji był żołnierzem batalionu "Zośka.Ciężko ranny przeżył powstanie w Warszawie, a za bohaterstwo na polu walki został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Cześć Jego Pamięci. Wolsztyniak
 11. Relacja p.Stachowiaka,,Bogdan" ukazała się w książce ,,Żołnierze KG AK wspominają" .Książka została wydana przez ,,Oficynę wydawniczą Pomost " w 1994.Relacja z desantu na pl. Bankowy p.Stachowiaka została spisana i potwierdzona w 1979 r. przez uczestnika tych walk Marka Gadomskiego ,,Romana".Relacja ta nie odbiega od artykułu z ,,Życia warszawy" 177/81przedstawiona przez Grzegorza. W relacji tej na dowódcę oddziału desantowego został wyznaczony przez mjra ,,Witolda" por.,,Motyl" , a jego zastępcą został por. ,,Piotr" .Kolejność w kanale: przewodnik, por.,,Cedro, zanim jego pluton ( II drużyna kurierska dca plut.pdch ,,Roman", za nią I drużyna sierż.pdch,,Winnickiego"- ok. 22-25 ludzi).Za plutonem ,,Cedry" idą,,Piotry" prowadzeni przez ,,Jędrasa" a dalej pluton ,,Torpedy".Żołnierze wchodzili do kanału ok.21.00 odchodząc w głąb kanału , by poczekać na zejście wszystkich żołnierzy.Obie drużyny plut.,,Cedro" miały po karabinie maszynowym MG-42.Pod pl. Bankowy dotarli 30 minut przed rozpoczęciem akcji.por.,,Piotr przeprowadził krótka rozmowę z por.,,Cedro".Por.,,Cedro wydał rozkaz- peemy do przodu ( zebrało sie ok.10 żołnierzy),którzy mieli wyjść za nim, potem obsługa kaemu drużyny kurierskiej za nią drużyna ,,Winnickiego".Na plac bankowy wyszli w/g kolejności: przewodnik, ,,Cedro", ,,Roman", 6 czy 7 ,,Bogdan".Wyszli też kpr ,,Józek", strz. ,,Jurek" (Jerzy Kmiecik ?)st.strz ,,Kuba", st.strz.Mułek",st.strz.,,Mat".Z plut.,,Cedry" nie wyszedł z kanału plut.,,Leon" NN pod pozorem zacięcia peemu. Pdch ,,Makina" to Stanisław Sommer- walczył w Kompanii Warszawskiej w 27 Dywizji wołyńskiej AK, w lipcu wrócił na urlop zdrowotny do Warszawy. Został włączony do batalionu ,,Czata 49", autor zdjęć z Woli i Starego Miasta
 12. Batalion "Czata 49" - lista poległych

  Co do pchor.,,Jeremiego" z komp.Odwet ,który miał być ciężko ranny 19.IX. i umrzeć w niewoli .Według tego samego źródła ( Batalion ,,Odwet") Jeremi ( nie Ireneusz) Ważyński nie mógł walczyć na czerniakowie w szeregach ,,Czaty".Zachorował we wrześniu na zapalenie płuc- leżał w szpitalach w śródmieściu. Wywieziony do szpitala jenieckiego na terenie Niemiec , gdzie umiera.
 13. Batalion "Czata 49" - lista poległych

  Z kompanii ,,Odwet" batalion ,,Golski" walczył wysłany tam z meldunkiem i odcięty od śródmieścia Krzysztof Bitner strz ,,Smok".Walczył w zgrupowaniu ,,Radosław"( ,,Czata 49" ?).15.IX. przepłynął na Pragę , w celu nawiązania kontaktu z z berlingowcami.Wrócił razem z nimi jako przewodnik.Ranny podczas przeprawy wraca na Pragę do szpitala, aresztowany przez NKWD ucieka
 14. Batalion "Czata 49" - lista poległych

  Sekcja z kompanii Odwet batalionu Golski dołączyła do Czaty 9.IX.44r. - 5 żołnierzy:1.Julian Miłkowski ,,Miriam" poległ 18.IX na ul. Czerniakowskiej,2.Jerzy Kondratowicz ,,Juhas"zginął w kanałach podczas odwrotu z Mokotowa,3.Zbigniew Wolak Szczupak"( jego brat Tadeusz kpr pdch,,Gryf" walczył w ,,Czacie")zagarnięty na Bajce przeszedł przez obóz w Skierniewicach,skąd trafił do Stalagu X B Sandbostel, oraz dwóch NN.(M.Sułowska -Dmochowska_ II batalion szturmowy ,,Odwet")
 15. Powstańcza galeria

  Zdjęcia 1 i 3-6 zostały wykonane 2.VIII 44 r. przed domem na rogu Okopowej i Żytniej.Od prawej stoi Stanisław Aronson, obok niego san. Ania Kaczyńska żona lekarza oddziału dr Jurka Kaczyńskiego.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.