Jump to content

Grogor

Użytkownicy
 • Content count

  18
 • Joined

 • Last visited

About Grogor

 • Rank
  Ranga: Licealista
 • Birthday 06/28/1987

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Starożytność

Kontakt

 • Strona WWW
  http://

Informacje o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Mao Tse- tung

  W przeciwieństwie do zachodnich, a w szczególności sowieckich wersji komunizmu, maoizm był stosunkowo luźno oparty na pismach Marksa, Lenina.Warto dodać, że Mao Zedong nie znał języków obcych, a w chwili kiedy tworzył zręby swej ideologii, po chińsku dostępny był jedynie Manifest komunistyczny, kilka fragmentów prac Lenina i kilka książek o marksizmie. Maoizm musiał od początku borykać się z niebanalnym dla komunizmu problemem - w Chinach niemal nie było proletariatu(klasy robotniczej).Maoiści wbrew marksizmowi głosili rewolucyjny potencjał ludności chłopskiej oraz młodzieży.
 2. Mao Tse- tung

  No jako postać z pewnością jest ikoną komunistycznych Chin,chociaż przez niego stworzony nurt jakoś nie jest odczuwalny przy chińskim komunizm w ogóle.
 3. Czesław Niemen- legenda?

  Oj tak oczywiście to ikona polskiej muzyki rozrywkowej.Była to postać wielce charyzmatyczną,którą charakteryzował bunt wobec otaczającego świata.Czesław Niemen był wielokrotnie wyróżniany. W 1974 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Dostał też nagrodę I stopnia Prezesa Rady Ministrów za twórcze osiągnięcia w dziedzinie kompozycji i interpretacji. Od 1964 do 1980 roku, był uznawany za najpopularniejszego i najlepszego wokalistę w kraju w ankietach pism muzycznych "Jazz" i "Non Stop". W 1999 roku został wybrany wykonawcą wszechczasów w plebiscycie "Polityki". Radiowa Trójka uhonorowała go "Supermateuszem", nagrodą imienia Mateusza Święcickiego za zasługi dla kultury.
 4. Co do auta to rzeczywiście może to być samochód pancerny.Bardzik może mieć większą rację bo szedł z tyłu i bardziej się orientował ; według niego samochód jechał za jeńcami w niewielkim oddaleniu i to może być prawdą.
 5. W rowie jednak trudno jest się doliczyć zabitych w rowie prawdopodobnie jest ich jednak kilkanaście.Trudno się zorientować także gdzie zrobiono zdjęcia ostrzelania ale prawdopodobnie gdzieś przy szlaku lub przy jakiejś drodze dojazdowej.
 6. Mord pod Ciepielowem dokonał niemiecki 15 Pułk Piechoty z 29 Dywizji Piechoty, ofiarami byli polscy żołnierze z 74. Pułku Piechoty ale nie tylko gdyż wraz z Wehrmachtem dokonali rzezi na pobliskich mieszkańcach w samym Ciepielowie i pobliskich miejscowościach.Zginęło wówczas ponad 300 osób. A tak kończy się pamiętnik niemieckiego żołnierza o nazwie ,,nasza potyczka w Polsce" "W pięć minut później usłyszałem terkot tuzina niemieckich automatów. Pośpieszyłem w tym kierunku i o 100 m w tyle ujrzałem rozstrzelanych 300 polskich jeńców, leżących w przydrożnym rowie. Zaryzykowałem zrobienie dwóch zdjęć, a wtedy stanął dumnie przed obiektywem jeden z tych strzelców-motocyklistów, którzy na polecenie płk. Wessela dokonali tego dzieła"Jak było później nie wiadomo ,na tym się kończy.Być może żołnierz po spotkaniu porzucił dalsze pisanie z jakiś względów.
 7. Duży wpływ wywierały poglądy filozoficzne i społeczne Mickiewicza. Szczególne połączenie religijności, romantycznego nacjonalizmu i radykalizmu społecznego sprawiało, że powoływały się na niego różne ugrupowania polityczne - od lewicowych do skrajnie prawicowych. Jego mesjanizm słowiański miał duże znaczenie dla kształtowania się świadomości narodowej w krajach Europy środkowej i wschodniej, pozbawionych własnej państwowości.
 8. Sicz była od XVI w. silnie obwarowanym i głównym obozem kozackim zakładany w różnych miejscach za porohami (progami) Dniepru, stąd inne nazwy: Sicz Zaporoska, Zaporoże i Niż Zaporoski. Kilkakrotnie przenoszony, m.in. na Chortycę, Tomakówkę i Bazawłuk. Od 1654 kozacy tworzyli tzw. republikę kozacką z głównym organem władzy - radą siczową pod dowództwem koszowego atmana. Dzielił się na tzw. kurenie. Po zniesieniu samorządu w 1638 stała się siedzibą garnizonu Kozaków rejestrowych,czyli wojsk podległych Rzeczypospilitej.
 9. Montezuma II

  Montezuma miał w swym ręku zwierzchnią władzę wykonawczą, wojskową, duchową (religijną) i sądowniczą. Teoretycznie można by go więc uznać za władcę absolutnego, ale faktycznie jednak tak nie było. Ludzie z otaczającego go dworu, doradcy, a zwłaszcza rada calpullis i wyżsi wojskowi mieli sporo do powiedzenia. Za czasów panowania Montezumy nie toczono już prawie wojen zdobywczych, ograniczając się do umacniania „imperium” i uśmierzania buntów.
 10. Montezuma II

  Montezuma II był władcą absolutnym ale tylko do czasu gdy na horyzoncie nie pojawili się hiszpanie.Przybycie Hiszpanów - Cortésa w przepowiedzianym i oczekiwanym czasie w tzw. roku jednej trzciny łączyło się z przepowiadanym symbolem osmiu znaków sprawiło to że Montezuma traktował przybysza jako boga. Cortés licząc na znaczne łupy wyruszył do Tenochtitlan, potężnego państwa tegoż władcy gdzie doszło do spotkania z władcą Azteków. Po tym spotkaniu Montezuma zapewne zdał sobie sprawę, że Cortés nie jest bogiem, nie potrafił się mu jednak zdecydowanie przeciwstawić. Nie poparł powstania w stolicy przeciwko najeźdźcom, do którego po wielu zatargach doszło i przypłacił to życiem. Następstwem jego śmierci był upadek Tenochtitlanu w roku następnym, skutkiem zaś obu tych wydarzeń był szybki podbój całej Mezoameryki, który doprowadził zwłaszcza do upadku kultury i sztuki w tym rejonie.
 11. Waldensi

  W przekroju historii ruchów heretyckich zaznacza sięto iż nieliczni waldensi żyli w ukryciu i cierpieli prześladowania po śmierci założyciela Piotra Waldo. Mimo tego, ruch waldensów wciąż miał wpływ na życie religijne Europy, zwłaszcza południowej. Na początku XV wieku skontaktowali się z czeskim reformatorem religijnym, Janem Husem, od którego przejęli też dalsze postulaty. Część waldensów dołączyła nawet do ruchu taborytów (radykalnych husytów). Niedobitki waldensów schroniły się w Szwajcarii i północnych Włoszech. Dotarli także na Śląsk, gdzie na początku XIV wieku sądy inkwizycyjne nasiliły ściganie waldensów. W 1315 w samej tylko Świdnicy spalono przeszło 50 waldensów. Waldensi szwajcarscy w drugiej połowie XVI wieku zjednoczyli się z Kościołem ewangelicko-reformowanym (kalwińskim) (Synod w Chanforan), z którym mieli bardzo zbliżoną doktrynę, a francuscy zostali wygnani lub zmuszeni do przyjęcia katolicyzmu. Natomiast waldensi włoscy przetrwali do dziś, głównie w trudno dostępnych Alpach Piemonckich.
 12. Waldensi

  Piotr Waldo tworzy grupę religijną waldensów, liczniejszą w południowej Francji i w Lombardii.Ekskomunikowani byli przez papieża Lucjusza III, waldensi są z tego powodu tępieni bezlitośnie przez sądy Inkwizycji i znikają z miast. Waldensi zaczęli osiedlać się w trudno dostępnych dolinach zachodnich Alp , gdzie przejściowo byli bezpieczni od prześladowań.Jednak dwieście lat później wyrusza krucjata przeciwko waldensom w Alpach ogłoszona przez króla Francji Karola VIII i poparta przez papieża Innocentego VIII. Wojska królewskie masakrują 3000 waldensów w grocie Balme-Chapelue.Później przez pewien czas władcy przyznawali prawa i bezpieczeństwo Waldensom. Jednak już pod koniec XVII wieku nasilają się represje przeciwko waldensom: odkupywanie ziemi, ograniczanie możliwości zatrudniania, szykany administracyjne, przymusowa rekatolicyzacja osad. Państwa protestanckie organizują pomoc finansową dla waldensów. W 1792 I Republika Francuska zajmuje Sabaudię i po raz pierwszy dała waldensom równouprawnienie z katolikami.
 13. Pułkownik Ryszard Kukliński

  Niektórzy uważają, że ujawniając wojskowe plany Amerykanom, płk Kukliński udaremnił radziecką interwencję w Polsce w grudniu 1980 i tym samym pośrednio zapobiegł wybuchowi III wojny światowej. W przypadku takiej wojny Polska miała być – zgodnie z planami kampanii opracowanymi w ramach Układu Warszawskiego – kanałem przerzutowym wojsk radzieckich na front w Europie Zachodniej, co czyniło ją – zgodnie z planami kampanii opracowanymi w ramach Układu Północnoatlantyckiego – celem zmasowanych uderzeń nuklearnych, których miały dokonać siły NATO dla przerwania linii komunikacyjnych nieprzyjaciela. Z kolei inni utrzymują, że dostarczane przez Kuklińskiego dane narażały Polskę w większym stopniu na uderzenia NATO podczas ewentualnej wojny.
 14. Erich Hartmann

  Po wzięciu do niewoli Amerykanie wydali Hartmanna razem z pilotami z jego jednostki i obsługą naziemną Rosjanom.Po 10 latach pobytu w radzieckich obozach jenieckich odzyskał wolność i wrócił do RFN, gdzie czekała na niego żona, do której pisał każdego dnia spędzonego na froncie. Potem został oficerem w zachodnioniemieckim lotnictwie wojskowym, gdzie dowodził pierwszą jednostką całkowicie złożoną z odrzutowców - F-104 Starfighter. Odwiedził także USA, gdzie został przeszkolony na amerykańskim sprzęcie.Erich Hartmann zmarł 20 września 1993 r.[2] w wieku 71 lat. Rosja oczyściła Hartmanna z zarzutów w styczniu 1997 r.; uznano, że jego skazanie było całkowicie bezprawne.
 15. Różnica pomiędzy faszyzmem a narodowym socjalizmem

  Narodowy socjalizm ( Nazizm) głosił wyższość narodu niemieckiego, należącego do "rasy aryjskiej" (wywodzonej od Ariów - starożytnego ludu indoeuropejskiego) w stosunku do innych ras i narodów, a w szczególności nad Żydami i Cyganami. Ideę tę połączono ze zwulgaryzowaną nietzscheańską koncepcją "nadczłowieka" (Übermensch), wyższego moralnie, intelektualnie i duchowo w stosunku do "podludzi" i wywodzono z niej prawo narodu niemieckiego do panowania nad innymi narodami (Herrenvolk). Trzeba jednak zaznaczyć, że sam Nietzsche był przeciwny rasizmowi[potrzebne źródło]. Naziści wyznawali pogląd, że mieszanie się ras (Rassenschande) powoduje ich degenerację, dlatego wprowadzili ustawodawstwo zakazujące małżeństw i stosunków seksualnych Niemców z osobami innej rasy (ustawy norymberskie). "Poprawianiu" rasy miał także służyć program eutanazji i sterylizacji osób "niepełnowartościowych" biologicznie. Realizowano też dalsze projekty w duchu eugeniki, w tym kradzież dzieci, wspieranie rozrodczości według kryteriów rasowych (ośrodki Lebensborn), rozważano wprowadzenie wielożeństwa. Poglądy rasowe determinowały w dużym stopniu politykę okupacyjną i doprowadziły do holocaustu. Powstało wiele definicji faszyzmu. Jedna z nich mówi, że faszyzm jest formą dyktatury nacjonalistycznej, która opiera się na kilku zasadach. Najważniejszym dobrem w państwie faszystowskim jest wspólnota, to znaczy naród (rozumiany jako ogół obywateli państwa) lub grupa etniczna rozumiana jako tożsama z narodem[potrzebne źródło]. Prawa jednostki są podporządkowane prawom narodu, który zyskuje tym samym realną osobowość, nie tylko jako pojęcie abstrakcyjne. Każde działanie dla jej dobra i na jej korzyść jest działaniem moralnie usprawiedliwionym. W faszyzmie włoskim kwestie dotyczące rasy są pomijane, natomiast w nazizmie stanowią ważną składową ideologii, zwłaszcza w postaci obsesyjnego antysemityzmu. Nazizm także próbował się osadzić w tradycji ludowej, co się nie udawało faszyzmowi. Różne także było podejście do przemocy i terroru - we Włoszech nie wprowadzono obozów zagłady, a sama liczba aresztowań na tle politycznym była o wiele mniejsza. Nazizm był antyreligijny, natomiast faszyzm szukał oparcia w Kościele. Faszyści podbijali kraje w imieniu agresywnego imperializmu, natomiast naziści pod hasłami obsesyjnego rasizmu.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.