Jump to content

Hevroth

Użytkownicy
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

About Hevroth

  1. Okres o którym mówisz, szara sowo, to czas powolnego jednoczenia ziem polskich po rozbiciu statutem Krzywoustego. Od początku-Kiedy władzę objął Łokietek, nasze Państwo było bardzo słabe i rozbite. Wykorzystali to Brandenburczycy, najeżdżając na Pomorze. Nie mając wyjścia, władca zwrócił się o pomoc do krzyżaków, którzy wprawdzie wygnali Brandenburczyków, ale jednocześnie zajęli w 1308 Gdańsk, a w ciągu następnego roku panowali już nad całym Pomorzem Gdańskim. Sprawę próbował rozwiązać Kazimierz Wielki, który próbował wykorzystać przyjacielskie stosunki z Andegawenami-Karol Robert, oraz ówczesny król Czech nakazali Krzyżakom zwrot Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, ale Polacy mieli zrzec się pretensji do Pomorza Gdańskiego. Niezadowolony Kazimierz odwołał się do sądu papieskiego na Mazowszu i w końcu w 1343 roku doszło do pokoju w Kaliszu-odzyskaliśmy Kujawy i ziemię dobrzyńską, a reszta Krzyżacy zatrzymali jako "wieczystą jałmużnę" od naszego króla. Po dojściu do władzy Jogaiły, docieramy do końca omawianego etapu. Litewska Żmudź buntuje się przeciwko Krzyżakom ,a ci atakują, co Jagiełło odbiera jako "casus belli"-przyczynę wojny, która trwała w latach1409-1411. Na mocy pokoju toruńskiego odzyskujemy utraconą niedawno ziemię dobrzyńską i Żmudź, a dodatkowo zakon musi wypłacić olbrzymi okup za jeńców. dokładniejszeinformacje w kronikach, np. Długosza:)
  2. Najpierw trzeba by się zastanowić, czy Karol Wielki faktycznie miał w planach zjednoczenie Europy i stworzenie czegoś na wzór dzisiejszej UE. Wydaje mi się że nie. Czym innym jest bowiem ZJEDNOCZONA Europa, a czym innym Europa pod rządami jednego władcy, innymi słowami-jedno państwo to jedna rzecz, federacja państw to rzecz inna. Wprawdzie Otton III również chciał stworzyć jedno państwo, ale pozostawiał w swych planach możliwość współistnienia wielu kultur i narodowości, chciał pozostawić ludziom własną tożsamość narodową. Stawiałbym raczej na Ottona, jeśli chodzi o zjednoczoną Europę, ale zmienię zdanie jeśli mówimy o stworzeniu z Europy jednego, zunifikowanego państwa, bez odrębności narodowej.
  3. Wzrost Karola Wielkiego

    Z tego co czytałem Karol Wielki faktycznie był wysokim człowiekiem, jednak nie to nadało mu taki przydomek. Skłaniałbym się za kronikarzami germańskimi, którzy oceniali jego wzrost na około 1,8m. Wprawdzie można też spotkać opinie że miał jakoby nawet 190 cm, ale raczej bym temu nie wierzył-w tamtych czasach byłby po prostu olbrzymem(poza tym z pewnością o takim wzroście wspomniałoby więcej kronikarzy).czyli wychodzi na to, że masz rację. Pamiętaj jedna, że to tylko zapiski z kronik-większość informacji z tamtych czasów jest subiektywną oceną kronikarza. Jeżeli chcesz poczytać więcej, sprawdź-"Karol Wielki" Thomas Mielke(2 tomy), lub http://www.historycy.org/index.php?showtopic=373&st=15
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.