Jump to content

Estera

Przyjaciel
 • Content count

  3,759
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Estera

 1. 21 10 1805 r. admirał Nelson koło przylądka Trafalgar odniósł zwycięstwo nad francuską flotą, sam padł podczas bitwy. Zabiła go kula francuskiego strzelca. Jak wyglądała ta bitwa? Jakie miała znaczenie? Czy Francuzi mogli wygrać?
 2. Jak wyglądała podroż dookoła świata Ferdynanda Magellana? Jak do niej doszło? Jak przebiegała? Jak się zakończyła i jakie miała konsekwencje? Zapraszam do dyskusji!
 3. Życie w okopach

  Jak wyglądało życie żołnierzy w okopach?
 4. Dzieła Lenina

  Czy czytaliście kiedyś jakieś prace Lenina. Jeśli tak to jakie? Ciekawa jestem Waszych opinii.
 5. Bardzo ciekawy temat. Jak układały się stosunki między Francją a USA? Mówmy o okresie od 1799 (ale oczywiście można uwzględnić kontekst historyczny)
 6. Jean-Jacques Rousseau

  „O Rousseau, dlaczegóż żyłeś tylko 60 lat! Dla triumfu cnoty powinieneś żyć wiecznie!”- tak o Jeanie Jakubie Rousseau, powiedział zafascynowany filozofem oraz jego sposobem pojmowania świata Napoleon Bonaparte. Nie wszyscy podzielali zdanie tego wybitnego Korsykanina. Rousseau ściągnął na siebie prześladowania polityczne. Wielu jak np. Palissot ośmieszali go ( ale warto zaznaczyć, ze taka tendencja pojawiła się swego czasu w stosunku do wielu encyklopedystów). Polemiki z poglądami Rousseau podjął się inny filozof doby oświecenia- Wolter. Warto zapoznać się bliżej z postacią Rousseau i poznać najważniejsze założenia tego myśliciela by móc potem odnaleźć konteksty filozoficzne w dziele Woltera „Kandyd czyli optymizm”. Jean Jacques Roussseau żył w latach 1712-1778. Był Szwajcarem. Pochodził z ludu, został przeznaczony do pracy rzemieślniczej, ale uciekł by szukać innego sposobu na życie. Z nędzy i życia włóczęgi wyrwała go pani de Warens, z którą w górach sabaudzkich spędził miłe lata. W 1741 ruszył do Paryża. Był pełen wątpliwości i nie umiał przekazać sowich myśli. Dopiero ogłoszony przez Akademią Dijon konkurs w 1749 dał mu możliwość sformułowania tez. Zyskał dzięki temu nagrodę i sławę. To jednak nie dało mu satysfakcji. W 1754 powrócił do Genewy by być bliżej natury. Przyjaciele wysilali się by stworzyć dla niego jak najlepsze warunki życia. Ale on był niezwykle uparty, podejrzliwy (wręcz maniakalnie). Zerwał z encyklopedystami i umarł rozgoryczony i osamotniony. Rousseau był marzycielem, nie stąpał twardo po ziemi. Dzieła jego były odbiciem jego osobowości. Był samoukiem niezwykle zdolnym. Potrafił ująć sowimi dziełami. Warto wymienić najważniejsze i najciekawsze, cechujące się pięknym stylem. „o umowie społecznej” Du contract social- gdzie zaprezentował swoje poglądy społeczne powieść „Julia czyli Nowa Heloiza”. „List o muzyce francuskiej”- Rousseau pisał w nim, że opera fr. Jest nienaturalna a język francuski nie nadaję się do śpiewania. Głosił w nim wyższość melodii nad harmonią- zatem był to utwór mówiący o nowej estetyce. Rousseau skomponował nawet komedię muzyczną. „Uwagi o rządzie polskim” gdzie utożsamił lud z narodem a demokratyzm z patriotyzmem. Dużo pisał w tym traktacie o edukacji. „Emil czyli o wychowaniu”- tu autor wykłada poglądy pedagogiczne oraz religijne. Tatarkiewicz znawca historii filozofii podkreśla iż Rousseau nie miał poprzedników. Jego filozofia była czymś zupełnie nowym. Wyzwolił pewne teorie, burzył światopogląd oświeceniowy. Niektórzy widzą w nim prekursora romantyzmu. Poza tym, filozof zapoczątkował reformy wychowania. Dziś Genewa jest ośrodkiem badań poglądów Rousseau i jak mówi Tatarkiewicz jego kultu. Inni zaś nazywają go ze względu na prezentowane poglądy ojcem demokracji. Wielu ludzi widziało w nim swojego prawodawcę. Mieszkańcy Korsyki poprosili go o napisanie konstytucji dla tej wyspy. Rousseau widział w tym sposobność do stworzenia idealnego państwa, miejsce realizacji swoich poglądów. Wybitny znawca XVIII wieku historyk Rostworowski mówi o Rousseau jako Freudzie osiemnastego wieku. Najważniejsze poglądy Rousseau wypunktuje: 1) przyczyną zła jest porzucenie natury, cywilizacja, nauka i sztuka pozbawione są wartości, rodzą się ze zła i podtrzymują je. Najważniejsza jest moralność i etyka. 2) Dobro można znaleźć tylko w naturze, którą Rousseau pojmował jako stan pierwotny 3) Potępienie wszelkich ustrojów społecznych. Każdy powinien żyć indywidualnie. Ustrój społeczny to wytwór sztuczny, wprowadzający podział i nierówność, a według Rousseau równość to najwyższe prawo. Krytykował własność. Poza tym, przeczył wierze pokładanej w rozwoju i cywilizacji widocznej w oświeceniu. 4) Nie rozum jest najważniejszy, ale uczucie. Nim się należy kierować. Rousseau krytykował intelektualistów. Sumienie jest niezwykle ważne. 5) Wychowanie powinno rozwijać psychikę, powinno być indywidualne. 6) Poszukiwanie ustroju idealnego, który przybliży ludzkość do natury. Suwerenem powinien być lud. Wszyscy powinni podporządkowywać się woli powszechnej. Te teorie stały się natchnieniem m.in. dla uczestników Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Co myślicie o poglądach tego filozofa? Czy w ogóle są one Wam bliżej znane? Jaki wpływ wywarły na dzieje ludzkości?
 7. Voltaire

  Voltaire czyli Wolter mówiąc po polsku to obok Rousseau jeden z najbardziej znanych myślicieli XVIII w. Ten filozof o dziełach Rousseau powiedział: „mieszanina fanfaronady z wulgarnością”. W słynnej powiastce filozoficznej „Kandyd” z 1759 roku szydził z poglądów Rousseau. Szydził przede wszystkim z optymizmu, ale nie tylko. Rousseau skierował do Woltera list- ten poprzysiągł odpowiedź- tą odpowiedzią stał się właśnie "Kandyd". Konteksty filozoficzne w „Kandydzie” Woltera odnoszące się do poglądów Rousseau krytyka optymizmu krytyka kierowania się uczuciami nawiąznaie do poglądów Rousseau dotyczących wolności, wolnej woli nawiązanie do poglądów Rousseau dotyczących społeczeństwa, organizacji państwa nawiązania do łańcucha przyczynowo-skutkowego.* nawiązanie do sielanki, natury uwielbianej przez Rousseau nawiązanie do krytyki intelektualistów przez Rousseau pewne przesłanki wskazujące na nawiązywanie do życia Roussau *Rousseau wyprowadzał pewien wywód dotyczący genezy zła. Najważniejsze poglądy autora "Kandyda" wypunktuje: 1) Racjonalizm- rozum jest źródłem poznania, to na nim powinny opierać się wiedza i moralność 2) Zwalczanie podziału świata na przyrodzony i nadprzyrodzony. Bóg istnieje, ale istnienie duszy i świata nadprzyrodzonego to szkodliwy wymysł. Nie należy myśleć o wieczności, ale szukać szczęścia w życiu doczesnym. 3) Celem ludzkiego działania jest naprawa zła, zmniejszanie cierpień i zabieganie o sprawiedliwość. 4) Bardzo ważna jest tolerancja. 5) Podjęcie walki z religią, z zwłaszcza chrześcijaństwem. Co myślicie o poglądach Woltera?
 8. Tak jak w temacie- kto fascynował/fascynuje się Napoleonem (przykłady znanych osób czy postaci historycznych lub literackich). Kto go naśladował? Kto chciał powtórzyć jego sukcesy?
 9. Karol V Habsburg

  W jego monarchii "nigdy nie zachodizło słońce". Panował w Niemczech, Hiszpanii, króleswtie Neapolu, księstwie Mediolanu, Niderlandach, posiadłościach kolonialnych. Jakim był władcą? Jaką sytuację w zastał wstępując na tron? Jak wyglądała ta sytuacja po zakończonym w 1556 r. panowaniu? Jak wypada na tle innych Habsburgów?
 10. Jakie znacie pseudonimy, przezwiska czy też schlebiające "nazwy" określające Napoleona?
 11. Broń

  Jaka była broń epoki napoleońskiej? Która armia dysponowała najlepszą?
 12. Joachim Murat - ocena

  Porozmawiajmy i o tym marszałku. Jak go oceniacie?
 13. Anna Boleyn - ocena

  Anna Boleyn- myślę, że tej pani nie trzeba na forum przedstawiać. Jedni uważają ją za zdrajczynię, inni zaś, za ofiarę Henryka VIII. Była to niewątpliwie ciekawa kobieta- jej cel był jasny; zostać królową, co jej się udało. Jaką była królową? Jak ją oceniacie? Czy to była zdrajczyni czy ofiara? Zapraszam także do dzielenia się ciekawostkami na jej temat.
 14. Czy znacie jakieś postacie historyczne, polityków, pisarzy, którzy byli bonapartystami? Jak wyrażali swoje poglądy? W tym temacie mówimy o bonapartystach jako zwolennikach bonapartyzmu, a nie pasjonatach Epoki i osobach podziwiających Napoleona.
 15. Napoleon III

  Jak oceniacie tą postać? Tu porozmawiajmy generalnie o nim, bo myślę, że tej osobie i Francji w jego czasch poświęcić warto więcej niż jeden temat.
 16. Napoleon przeżył ponad 30 zamachów! Postarajmy się, aby ten temat był źródłem wiedzy o tych zamachach. Wymieńmy te najbardziej znane i spektakularne oraz te mniej znane. Zapraszam!
 17. Pytanie może wydawać się proste, ale warto podyskutować o tej kwestii: dlaczego to najpierw we Włoszech nastały czasy renesansu? Temat o ramach chronologicznych renesansu: https://forum.historia.org.pl/viewtopic.php?t=5580
 18. Selim I

  Sułtan Selim I panował w latach 1512-1520. Jak go oceniacie? Jakim był sułtanem? Jaką Turcję budował?
 19. "Słowo stało się ciałem a Wallenrod Belwederem"- te słowa po wybuchu powstania listopadowego wypowiedział Ignacy Chodźko. Jakie były okoliczności powstania "Konrada Wallenroda"? Jaką ideologię w tym dziele przekazał Mickiewicz? I pytanie wiążące się z zacytowaną myślą: jaki wpływ na Powstanie listopadowe miała ta powieść poetycka (typu byronistycznego)?
 20. Jak wyglądał pobyt Napoleona na Elbie? Jak zarządzał wyspą? Co próbował na wyspie wprowadzić? I ważne pytanie- dlaczego? Czy z nudów, czy dla przykrywki zainteresowania sytauacją w Europie? O czym to świadczy?
 21. Hej! Zastanawiam się co by było gdyby Napoelonowi udała się kampania, którą rozpoczął w 1812 r.? Uważam, że po zdobyciu Rosji, Napoleon ruszyłby dalej na Wschód, śladami Aleksandra Wielkiego, Europa byłaby już dla niego za mała i walczyłby na Wschodzie. Ale najpierw musiałby zorganizować potężną armię. Kto wie, czy najpierw jednak nie rozprawił by się z Anglią... ale raczej jestem za pierwszą opcją. Przecież w oczach Napoelona Europa była "kretowiskiem". To na Wschodzie można osiągać wielkie rzeczy...Tak myślał, marzył o takich podbojach, więc po zdobyciu Rosji ruszyłby spełniać sowje marzenia i wizje. A jak wyglądałaby kwestia Polska? To też ciekawa sprawa...
 22. 14 03 44 r. p.n.e. Cezarowi zadano pytanie jaką śmierć uważa za najlepszą. Odpowiedział krótko: "niespodziewaną!". 15 03 44 r. p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar otrzymał 23 ciosy sztyletem (jeden tylko był śmiertelny). Cezar padając pod pomnikiem Pompejusza zdążył zasłonić twarz i wyrzec słynne słowa: "I ty Brutusie przeciwko mnie?" Jak oceniacie spiskowców? Dlaczego zabili Cezara? Cóż mieli przeciw niemu? Czy Cezar wyczuwał jakieś psiski? Czy mieli jakiś pomysł na dalsze funkcjonowanie Rzymu? Jakie konsekwencje miało to wydarzenie?
 23. Napoleon Bonaparte miał na swojej głowie wielkie sprawy. Panował nad ogromną liczbą ludzi. Mimo tego, zajmował się również małymi wobec prowadzonych wojen, ale bardzo ważnymi kwestiami. Wiedza i życie, maj 1996 r., Jacek Kunicki: "Małe wielkie sprawy". Znacie inne takie przykłady? A może słyszeliście bądź czytaliście o przypadkach gdy Napoleon podejmował się rozwiązywania problemów zwykłych ludzi?
 24. Rewolucja przemysłowa

  Pytanie dość przewrotne- czy rewolucja przmeysłowa była rewolucją? Termin rewolucja był dizełem francuskich emigrantów, którzy zauważyli, że to zjawisko kształtuje świat na nowo podobnie jak rewolucja w ich kraju. Jednak niektórzy historycy kwestionują ten termin. Jakie rewolucyjne zmiany przyniósł ten proces? Czy ci niektórzy historycy słusznie kwestionują nazewnictwo?
 25. Napoleon i Goethe spotkali się w 1808 r., w Erfurcie. Jak wyglądało to spotkanie? O czym rozmawiali? Jak odnosili się do siebie ci dwaj rozmówcy- podczas spotkania, jak i w ogóle?
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.