Jump to content

bielskob

Użytkownicy
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by bielskob

  1. Bitwa pod Wizną 6-10 1939 r.

    W najnowszym numerze magazynu "Odkrywca" (11/2017) ukazał się trzeci artykuł z serii "Fortyfikacyjne zagadki i odkrycia nad Narwią i Biebrzą" pt.: Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Mityczna wizja Wizny kontra fakty. Artykuł oparty na badaniach terenowych i archiwalnych, opisuje nowe ustalenia nt. fortyfikacji pod Wizną, a także weryfikuje dotychczasowe, istniejące od kilkudziesięciu lat, mity co do liczby budowanych umocnień. Udało się ustalić, że łącznie na odcinku „Wizna” prace nad wznoszeniem żelbetowych schronów rozpoczęto w 17 punktach – przy 10 obiektach zakończono prace betoniarskie, przy 2 prowadzono prace fundamentowe, przy 2 widoczne są dziś wykopy fundamentowe (prawd. bez wylewek), przy kolejnym prace przerwano nie wcześniej niż przed wykopaniem dołu fundamentowego, a ostatnie dwa wojna zastała w początkowej fazie prac – jedynie po zwiezieniu materiału pod ich budowę.
  2. W grudniu 2013 na rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka autorstwa Dominika Kasprzaka i Marcina Kasprzaka - Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń. Opis książki: Latem 1944 roku, w obawie przed dalszym postępem Armii Czerwonej, niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych przystąpiło do budowy ogromnego systemu fortyfikacji na zapleczu frontu wschodniego. Najwięcej linii obronnych zbudowano na obszarze zawartym pomiędzy Morzem Bałtyckim a pasmem Karpat Zachodnich oraz pomiędzy Wisłą a Odrą. Jedną z nich była tytułowa linia b2. Książka opisuje około 100-kilometrowy jej fragment, rozciągający się w pasie od Imielina przez Bielsko-Białą, Żywiec, aż do polsko-słowackiego pogranicza w pobliżu Zwardonia. Fortyfikacje b2-Stellung na tym obszarze dotychczas nie zostały poznane i opisane przez badaczy. Tę lukę wypełnia niniejsza książka, która powstała na podstawie wieloletnich badań terenowych przeprowadzonych przez autorów, dodatkowo wspartych materiałami archiwalnymi i relacjami świadków. Do dziś zachowało się wiele śladów tej linii – oprócz około 500 betonowych kochbunkrów, będących najlepiej zachowanymi elementami tych fortyfikacji, wciąż widoczne są kilometry okopów i rowów przeciwpancernych. Linię b2 wzmocniono także unikatowym schronem dla wieży czołgowej Bauform 251, przewoźnym stalowym stanowiskiem MG-Panzernest oraz przeszkodami przeciwpancernymi typu „zęby smoka”. Książka szczegółowo prezentuje: historię powstania linii b2, charakterystykę i przebieg pozycji, zagadnienia taktyczno-techniczne, budowle obronne oraz losy powojenne. W pracy nie zabrakło także miejsca na opis walk, jakie toczyły się w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej b2-Stellung w pierwszych miesiącach 1945 roku. Autorzy: Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak – badacze i miłośnicy fortyfikacji, autorzy książki „Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej” oraz opracowań poświęconych historii umocnień, publikowanych w specjalistycznych czasopismach. Zakres ich zainteresowań koncentruje się na okresie międzywojennym i latach II wojny światowej, w szczególności na polskich fortyfikacjach z 1939 roku oraz niemieckich umocnieniach polowych z lat 1944-45. Informacje wydawnicze: Format B-5 (165x235 mm), 224 strony, okładka miękka-kartonowa, papier wewnątrz: kreda ok. 180 ilustracji czarno-białych i kolorowych: fotografie archiwalne i współczesne, archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy, plany i widoki perspektywiczne Wydawnictwo INFORT Więcej informacji o książce na stronie: http://pozycjab2.fortyfikacje.pl/ksiazka.htm
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.