Jump to content

romas11

Użytkownicy
 • Content count

  3
 • Joined

 • Last visited

About romas11

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Informacje o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 1. Bardzo dziękuję za wklejenie tekstu. Problem polega jednak na tym, iż nie mogę go wykorzystać, ponieważ w swojej pracy semestralnej muszę podać przypis, za każdym razem jak cytuję źródło, lub tekst innego autora, a w tym przypadku mogę podać tylko: Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, ale jakie tłumaczenie? Jaka strona? Jakie wydawnictwo? I tutaj zaczyna się problem Jak podam, bez dokładnej strony, to profesor nie przyjmie pracy. Wertując po internecie, dowiedziałem się, iż w tej Kronice konfliktu, nie ma opisanego pokoju toruńskiego, tylko sama bitwa pod grunwaldem, czyli nie jest on mi potrzebny. Ja potrzebuję źródło do pokoju toruńskiego. W internecie znalazłem świetny fragment: „Po wielu naradach w sprawie wieczystego pokoju prowadzonych tymczasem na wyspie toruńskiej przez doradców obydwu ze stron, dzięki staraniom wielkiego księcia Aleksandra [tj. Witolda —przyp. aut.] pragnącego jedynie bardzo gorąco zjednoczenia swego księstwa litewskiego i odzyskania swej ziemi Żmudzi, której go pozbawili Krzyżacy, zawarto i zatwierdzono na piśmie pokój na warunkach niesprawiedliwych i niekorzystnych dla Królestwa Polskiego. Treść zaś głównych warunków była następująca: żeby król polski zwrócił mistrzowi i Zakonowi zdobyte na ziemiach pruskich prawem wojennym zamki i żeby z nich ustąpił oraz zwolnił i przywrócił całkowicie swobodę wszystkim jeńcom mistrza i Zakonu wziętym w jakiejkolwiek walce. Nadto, że mistrz i Zakon wypłacą królowi polskiemu Władysławowi i jego królestwu w trzech terminach [...] 100 tysięcy kóp szerokich groszy praskich, gdy król Władysław mógłby żądać za samych jeńców milion. Również, że ziemia żmudzka ma pozostać przy Wielkim Księstwie Litewskim, a po śmierci króla polskiego Władysława i wielkiego księcia Litwy Aleksandra (Witolda) ma wrócić do mistrza pruskiego i Zakonu Krzyżackiego, jak o tym wszystkim mówi szerzej dokument dotyczący zawartego wówczas wieczystego układu. Sądzimy, że w czasie zawierania wówczas wspomnianego wieczystego pokoju, ani król Polski Władysław, ani wielki książę Litwy Witold, ani nikt inny nie odczuł krzywdy, jakiej doznało wówczas Królestwo Polskie przez oderwanie jego ziem, kiedy mogło nastąpić ich odzyskanie. Jedynie wspomniane królestwo bolało, że zostaje pozbawione należących do niego tytułem prawa naturalnego ziem, których sposobność odzyskania nadarzała się w czasie oblężenia zamku Malborka. Król zaś polski Władysław nie troszczył się zupełnie o odzyskanie ziem swojego Królestwa Polskiego, a mianowicie Pomorza, ziemi chełmińskiej i michałowskiej. Zaniedbał ich odzyskania, kiedy się po temu nadarzyła dogodna okazja w czasie oblegania zamku Malborka, a w obecnym układzie pokojowym pominął to, uznawszy razem z wielkim księciem Litwy Aleksandrem za rzecz wystarczającą, jeżeli Wielkie Księstwo Litewskie zostanie scalone, nawet z okrojeniem Królestwa Polskiego, 0 które przede wszystkim winien był mieć staranie. Chociaż doradcy polscy zdawali sobie sprawę z ogromnego okrojenia Królestwa Polskiego, nie mieli jednak odwagi wysuwać przeciw niemu sprzeciwów, by nie urazić króla i księcia. A zatem wskutek nie mających żadnych podstaw decyzji zarówno króla, jak księcia i doradców, owo wspaniałe 1 godne pamięci zwycięstwo pod Grunwaldem nie przyniosło Królestwu Polskiemu żadnej korzyści, obracając się w niwecz i stając się przedmiotem drwin, było natomiast wielce pożyteczne dla Księstwa Litewskiego" Doskonały fragment, o to właśnie mi chodziło, ale sytuacja analogiczna do poprzedniej, nie wiem jaka to księga Kroniki Jana Długosza, która strona, więc nie mogę jej wykorzystać do swojej pracy. Mam kilka ksiąg na dysku twardym, ale w żadnej nie ma tego fragmentu, więc skąd ludzie go biorą?
 2. Witam drogich forumowiczów. Potrzebne mi są źródła dotyczące I pokoju Toruńskiego, oraz literatura, oceniająca I pokój Toruński pozytywnie, oraz ta, która ocenia go negatywnie. Jak narazie z literatury udało mi się dotrzeć do: - Witold Mikołajczak, Wojna Polsko-Krzyżacka, Replika 2009. - Edward Potkowski, Grunwald 1410, Krajowa Agencja Wydawnicza 1994. - Marian Biskup, Gerard Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986. - Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław: Ossolineum 2006. Potrzebowałbym jednak więcej pozycji znanych historyków i ich opinię, co do "korzystności" owego pokoju. Jednak największy problem mam ze źródłami, ponieważ nie mam żadnego. Zawsze mi się wydawało, iż bitwę pod grunwaldem opisuję Jan Długosz w swojej kronice: "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza". Jednak udało mi się dotrzeć do X księgi, która kończy się na 1399 roku, a z niego od razu przeskok na 1413 rok, więc gdzie opis bitwy pod grunwaldem, oraz pokoju toruńskiego? Tutaj ta księga, sami zobaczcie przeskok - strona 19-20 http://www.historycy.org/index.php?act=Attach&type=post&id=15747 Do Kroniki konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410 w ogólę nie mogę dotrzeć, nie mogę tego, ani nigdzie wypożyczyć w bibliotece, ani znaleźć w internecie. Są tylko podane fragmenty, oczywiście one są wystarczające, ale jak w przypisach wtedy podać stronę źródła? Potrzebuję tego wszystkiego do napisania pracy semestralnej z historii Polski średniowiecza. Bardzo proszę o pomoc, będę wdzięczny.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.