Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Koła dyliżansów

  To proszę podać jakie to stacje były noclegowymi a jakie służące do wymiany koni. Tak z podaniem ich nazw...
 3. Fragment z książki "Tożsamość Europy": "... podróże na Wschód panien z najlepszych domów, które uczyły się arabskiego". /M. Dobroczyński, J. Stefanowicz "Tożsamość...". Warszawa 1979, s. 24/ Zna ktoś przykłady tych panien?
 4. To ja zmartwię euklidesa - ta kapituła zbierała się wcześniej i przed tym zatwierdzeniem, co do reszty też myli się euklides - skąd informacja, iż w 1116 roku zebrali się jedynie mnisi z Cîteaux. Możemy poznać źródło tych informacji?
 5. Yesterday
 6. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Podejrzewam, że ów tekst nie został przywołany celem: "zbudowania" euklidesa. A za fake news co uważa euklides? Bo chyba wie, że sam tekst papieski przywołany jest w tym artykule z całkiem szacownej serii wydawniczej... francuskiej. To co przeważa: współczesna francuskojęzyczna Wikipedia czy wydawcy serii Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome? To proszę podać w którym to z dwóch przywoływanych tu papieskich dokumentów jest mowa o wykopywaniu zwłok i ich paleniu.
 7. Dzieła Lenina

  Jakoś mnie te 300 milionów nie rusza, jeśli pamiętam to jedna książka Harolda Robbinsa została wydana w 2,5 razy większym nakładzie. Liczymy też wszystkie biblioteki zakładowe, biblioteki kołchozowe, biblioteki organizacji partyjnych gdzie te książki w zasadzie musiały się znaleźć? A może ktoś nam przypomnieć czy objaśnić na czym ta zabawność polegała? I tak z ciekawości, jaki to mógł być podręcznik akademicki? Mnie razi, równie dobrze można powiedzieć, że Idi Amin to był taki ciepły i rubaszny gość: uśmiechał się i spontanicznie potrafił włączyć się do tańca. Lenin stworzył ustrój w którym zabijano ludzi bo mieli inne poglądy, potem z większymi sukcesami kontynuował to Stalin. No to nie bardzo wiem skąd te wcześniejsze pozytywne opinie o jego publikacjach? To i tak Narya z kolegą się pomylili i nie zgarnęli pełen leninowskiej "puli", nie było 40-tomowego wydania dzieł Lenina w naszym kraju. To wielotomowe wydanie zapoczątkowane uchwałą KC PZPR z 1949 r. do 1966 wydano 40 tomów i jeden tom zawierający Skorowidz, a w kolejnych latach przewidziano wydanie kolejnych kilku tomów (bodajże: trzech). Wydawane w Polsce różne dzieła Lenina zawierają kilka ciekawostek... oto w 1919 r. wydano jego opracowanie: "Państwo i rewolucja" ze wstępem i posłowiem autorstwa Ludwika Kulczyckiego. Posłowie było datowane na koniec lipca 1918 roku, a w jego treści odnajdujemy opis wydarzeń z grudnia 1918 roku.
 8. Dzieła Lenina

  Czy ten pociąg był zaplombowany to może przesada ale całą tą eskapadę która odegrała tak ogromną rolę w historii francuski biograf Lenina, Gerard Walter opisuje tak. (dowolone tłumaczenie): 10.IV.1917r (daty wdł. kalendarza gregoriańskiego, czyli współczesne) o 2,30 rano na dworcu w Bernie ustawił się obarczony bagażami orszak z Plattenem, Radkiem i Zinowiewem na czele. Był tam również Lenin, a także Ines Armand, Olga Rawicz, były doker Safarow, Gruzin Czhkaia, także żony Lenina, Zinowiewa i Safarowa. Chciał do nich dołączyć również Oskar Blum ale nie zgodzono się bo podejrzewano go o kontakty z niemiecką policją. Jednak nazwiska pozostałych niczego nie mówią. W każdym razie wszystkich było 32 osoby: 20 mężczyzn, 10 kobiet i 2 dzieci. Żegnała ich tam ponura, wrogo do nich nastawiona grupa emigrantów, mieńszewików i socjalrewolucjonistów którzy przyszli protestować przeciwko temu wyjazdowi. Padały okrzyki „Zdrajcy! Sprzedawczycy! Niemieccy szpiedzy!”. O godz. 3,10 pociąg ruszył. Na granicy w Hottmandingen podróżni przesiedli się do niemieckiego pociągu. Nie było żadnej kontroli paszportów czy innych takich formalności. Ograniczono się tylko do przeliczenia pasażerów. Dołączyło do nich 2 niemieckich oficerów którzy mieli dalej prowadzić wagon i pociąg wjechał na terytorium Niemiec. 13.IV.1917r wagon z Leninem i jego towarzyszami dotarł do cieśnin duńskich. Tam podróżni przesiedli się na parowiec którym dopłynęli do Szwecji. W Trolleborgu oczekiwał na nich Ganecki. Czekał tam na nich również specjalny pociąg którym ruszyli w dalszą podróż w towarzystwie Ganeckiego. W Sztokholmie Lenin zapoznał się z numerami Prawdy. Był z nich bardzo niezadowolony. Doszedł do wniosku że w jej redakcji wzięły górę elementy oportunistyczne i ugodowe. Nie wiedział jednak do jakiego stopnia ten nurt się rozprzestrzenił w partyjnych sferach kierowniczych. 16.IV.1917r wieczorem Lenin przybył do Petersburga. Szliapnikow, który przybył do Rosji wcześniej i został członkiem Rady Delegatów Robotniczych oraz Aleksandra Kołłontaj przygotowali Leninowi gorące powitanie. Była na nim również delegacja sowietu. Czheidze wygłosił przemówienie powitalne w imieniu Rady Delegatów Robotniczych, czyli sowietu. Odegrano Marsyliankę. Po powitaniu Lenin wsiadł do samochodu i z ogromnym orszakiem udał się do pałacu tancerki Krzesińskiej który stał się kwaterą główną partii bolszewickiej. itd. Tak na marginesie: Lubię historyczne sensacje ale udziału Jankesów w tym przedsięwzięciu jakoś nie potrafię dostrzec. Nie wiem co to są te wiadomości komisariatu. Komisariatem nazywano wówczas ministerstwo, czy był to zatem jakiś biuletyn informacyjny ministerstwa? A wracając do daty 2 listopada 1917 roku w stylu juliańskim, bo taką chyba tu ustaliliśmy, to wówczas Rada Komisarzy Ludowej była mocno podzielona bowiem niektórzy uważali że do rządu należy dopuścić przedstawicieli prartii opozycyjnych. Spór był bardzo ostry a nawet dramatyczny i trudno uwierzyć żeby tego dnia Rada Komisarzy Ludowych była w stanie wyemitować jakiś istotny dokument nie dotyczący tego sporu.
 9. Dzieła Lenina

  Nie napiszę, Tomaszu, bo nic o żadnym pociągu nie wiem. Po prostu ten okres, poza sztuką, mało mnie interesuje. Stąd też napisałem że wtrącę się tylko na krótko. I właściwie z jedną uwagą, opartą na doświadczeniu i obserwacji, że publiczne ogłoszenie jakiejś formuły nie oznacza automatycznie autorstwa idei. Reszta mojego postu to tylko pytania. Pierwsze, bazujące na fakcie istnienia eseju Wilsona z 1887 roku, jak dla mnie świadczącym m.in. o jego wczesnym już zainteresowaniu socjalizmem, odnosi się do możliwości, iż idea rodzić może się równolegle w wielu głowach, czasami trzeba bodźca i sprzyjających okoliczności, by ją sformułować, bez "rąbania" czegoś komuś. Drugie, do nie podważanego dziś chyba faktu, iż część amerykańskiego świata biznesu skupiła swą uwagę i aktywność w bolszewickiej rewolucji, nawet, jeśli Anthony Sutton, na swój sposób te fakty zinterpretował i zbudował na nich teorie spiskowe przez historyków podważone. Pozwoliłem więc sobie zadać pytania, bo nic w tym temacie nie wiem i interesuje mnie jedynie, czy sformułowania o przywłaszczeniu idei można tak jednoznacznie stawiać, czy też istnieją przesłanki, nad którymi warto się zastanowić.
 10. Last week
 11. Leonardo da Vinci

  Chodzi o tą książkę: https://books.google.pl/books/about/Leonardo_Da_Vinci_Life_and_Work_Painting.html?id=9LPQnQAACAAJ&redir_esc=y
 12. Dzieła Lenina

  ...z Wikipedii. A co do podwójnej daty - już o tym pisałem: Natomiast data 15 grudnia 1917 roku prawdopodobnie jest datą publikacji Deklaracji w "Wiadomościach Komisariatu".
 13. Dzieła Lenina

  Coś tu się nie zgadza bowiem pod podanym linkiem jest data 15.XII.1917r. Skąd Ci się zatem wzięło 2 listopada 1917r.
 14. Dzieła Lenina

  Czy w Stanach przypadkiem nie angażowania się w rewolucję bolszewicką jeszcze przed jej wybuchem? Jeszcze za chwilę napiszesz, że ten zaplombowany pociąg był amerykański.
 15. Dzieła Lenina

  Jeśli mogę się na chwilę wtrącić: Sam fakt ogłoszenia nie dowodzi autorstwa. Czy możliwym jest, by w tym przypadku nikt niczego nie "rąbnął"? Czy w Stanach przypadkiem nie angażowania się w rewolucję bolszewicką jeszcze przed jej wybuchem?
 16. Dzieła Lenina

  A z jakiego tłumacza trzeba korzystać, żeby przetłumaczyć z polskiego na nasze? Na stronie Instytutu Brzozowskiego jest podany tekst Deklaracji w języku polskim i - cytując ten tekst - czuję się zwolniony z obowiązku przeprowadzenia analizy lingwistycznej. Możemy oczywiście podjąć dyskusję o tym, jak ZSRR stosował się do zasady samostanowienia narodów, a w jaki sposób zasadę samostanowienia narodów - umieszczoną przez prezydenta Wilsona wśród jego 14 punktów - respektowali kolejni prezydenci USA, następcy prezydenta Wilsona. Ale obawiam się, że wtedy wypłynęlibyśmy na burzliwy ocean niekończących się polemik. Kwestia zasady samostanowienia narodów jest tu wątkiem ubocznym. A wypłynęła dlatego, że w 2007 roku użytkownik Gnome stwierdził, że Lenin ukradł (Gnome dosłownie napisał: "rąbną", co chyba miało oznaczać: "rąbnął") zasadę samostanowienia narodów z 14 punktów Wilsona. Ja tylko zwróciłem uwagę, że najpierw powstała bolszewicka Deklaracja praw narodów Rosji, a dopiero potem Wilson ogłosił swoje 14 punktów. Tak że chyba mamy jasność, kto od kogo "rąbnął" tę koncepcję.
 17. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Radziłbym przed analizowaniem tekstu przeczytanie go, jak widać euklides tekstu nie czytał ale potrafi go omawiać z pomocą francuskojęzycznej Wikipedii. To proszę wskazać w tym tekście kwestie do których odniósł się euklides, tak z cytatami....
 18. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Czytałem ów tekst ale nie byłem nim zbudowany bo w świetle tego co ja wiem na ten temat to ów tekst wyglądał mi na fake news. A poza tym to wydawało mi się że ktoś ma problemy z podstawową wiedzą historyczną pisząc coś takiego: Przecież w 1299 roku wyprawy krzyżowe należały do przeszłości a ostatecznie krzyżowców wyparto z Ziemi Świętej w już w 1291 roku (upadek Akki). Radziłbym jednak zastanowić się nad tym co ja napisałem i przyjrzeć się temu co napisała owa francuska Wiki.
 19. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  To proponuję go poznać zanim się go będzie omawiać. Potrafi euklides zrecenzować książkę, której w ogóle nie czytał? Potrafi euklides zrelacjonować film, którego nie obejrzał? To o czym nam tu opowiada euklides skoro jedyne co wie to notka z Wiki? A czyta euklides wpisy poprzedników? Bo jakby czytał to nie miałby problemu z poznaniem tego tekstu.
 20. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Tego tekstu nie znam ale kiedy się trochę interesowałem tymi czasami to zapamiętałem że problemem było wykopywanie zwłok z opisanych przeze mnie wyżej powodów. Teraz znalazłem na to potwierdzenie gdy wystukałem "Detestande feritatis" i mnie to wystarcza, to znaczy nie mam zamiaru bardziej się w to wgłębiać. Pod wskazanym linkiem nie ma treści dekretu ale pisze jasno że Bonifacy VIII nakazywał grzebanie zwłok w miejscu zgonu a ewentualną ekshumację dopuszczał dopiero po tym jak zwłoki obrócą się w proch. Zwracam uwagę że temat jest o regulacjach Bonifacego VIII dotyczących grzebania zwłok i napisałem na czym polegały problemy z tym związane. Posłużyłem się m.in przykładem kiedy to domagano się wykopania zwłok Bonifacego VIII. By nie gmatwać sprawy używałem określenia "papież" zamiast Benedykt XI czy Klemens V. Tak na marginesie to Benedykt XI miał problemy z tymi którzy domagali się wykopania zwłok Bonifacego VIII a Klemens V miał problemy z tymi którzy chcieli skazywania templariuszy (zresztą obydwaj bronili ich za wszelką cenę) i w końcu musiał im ulec. Ale to jest chyba już inny temat związany z prześladowaniami templariuszy którego nie można skwitować kilkoma zdaniami.
 21. Bitwa na Drodze Duńskiej

  Przeciez takich arkuszy tez nie robiono ani w Hamburgu ani w Wilhelmshafen. Trzeba bylo je tam dowiesc. Co za roznica dokad? Odbudowa rurociagow to juz drobiazg. Take rzeczy na starych statkach robi sie poza dokiem, czesto podczas normalnej eksploatacji. Na okrecie jest to trudniejsze z uwagi na ich umiejscowienie ale mimo to nie jest to jakas kosmiczna robota.
 22. Bitwa na Drodze Duńskiej

  Nieco sobie zaprzecza george, raz: wystarczyło wybrzeże, dwa: potrzebny był port niemiecki. Albo jedno albo drugie.
 23. Dzieła Lenina

  I uczono jak praktykowano, choćby co do Zakaukazia czy Gruzji? Prezes?? Z jakie tłumacza korzystał Komar?
 24. Bitwa na Drodze Duńskiej

  Trzeba pamiętać, ze "Bismarck" po bitwie w Cieśninie Duńskiej był znacznie poważniej uszkodzony niż to sugerują autorzy wielu publikacji, zwłaszcza w Polsce. Dlatego pierwszym co powinno nastąpić, to znaleźć się w miejscu bezpiecznym od przeciwników i nie musiał być to port. Wystarczyło by, aby był pod parasolem lotniczym przy wybrzeżach Norwegii a również pod opieką okrętów i nawodnych i podwodnych. Właściwie nawet doraźne naprawy nie mogły być wykonane w portach norweskich, ze względu na ogrom jednostki. Należałoby doprowadzić "Bismarcka" do portu niemieckiego, który posiadał dok na taką wielką jednostkę. Co do prędkości "Bismarcka" w czasie rejsu czy to do Norwegii czy do Brestu to ona systematycznie byłaby redukowana. Nawet przed trafieniem torpedą w stery występowała konieczność cyklicznego zatrzymywania okrętu w celu poprawy zabezpieczeń uszczelnień przedziałów po trafieniu pociskami z "Prince of Wales". Z kolei w Breście nie było możliwości umieścić "Bismarcka" do napraw i dlatego musiałby żeglować do Saint Nazaire. Dość łakomy i niezwykle wielki oraz powolny cel dla lotnictwa bombowego z baz Wielkiej Brytanii. Nawet nie wyobrażam sobie takiej naprawy w doku w Saint Nazaire. Należałoby mieć plany budowy "Bismarcka" (mały problem), odpowiedniej wielkości i twardości arkusze blach ze stali konstrukcyjnej, stali pancernej odpowiedniej grubości na wymianę fragmentu zniszczonej na całej wysokości grodzi przeciwtorpedowej 45mm z lewej burty (tylko tutaj pocisk 356mm eksplodował i rozerwał się na grodzi) , wymianę blach oddzielających przedziały na dziobie i bliżej śródokręcia, który nie mogły być przypadkowej grubości i odporności. Prawdopodobnie zbudowanie i założenie nowych kotłów w kotłowni nr 2, montaż w całości nowej elektrowni nr 4. Poszycie burtowe z obu stron na dziobie, poszycie burtowe w miejscu przedziałów XIII i XIV. Żmudna naprawa całych magistrali do przetłaczania ropy naftowej w dziobowych zbiornikach paliwa. Taka sama czynność dla zbiorników burtowych w sekcji XII i XIV, gdzie chyba lokowano więcej ropy niż w dziobowych. No a przed wypuszczeniem w rejs zamontowanie nowego radaru do obserwacji przed dziobem. Jakoś tez nie wyobrażam sobie wypuszczenie "Bismarcka" w rejs korsarski po wykonaniu tylko prowizorycznych napraw a nie kompleksowym zlikwidowanie uszkodzeń i zniszczeń.
 25. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Czyli, pisał euklides o Bonifacym a myślał o Benedykcie, to który z nich zgodził się na skazywanie templariuszy? A wtedy papieżem był nie - Bonifacy, nie - Benedykt, a - Klemens. Czy w ogóle wie euklides o kim napisał? Nie trzeba być informatykiem by wiedzieć skąd czerpie się informacje. A ten link to prowadził do jakiej strony? Ma jakiś problem euklides z ujawnieniem co to za strona, choć przecież i tak wiemy, że jest to francuskojęzyczna Wikipedia. To proszę przeczytać mój wpis uważniej, i zastanowić o jakich dwóch dokumentach napisałem. O czym plecie euklides? To może poda nam euklides tekst tego dekretu z uwypukleniem kwestii wykopywania zwłok.
 26. Dzieła Lenina

  Ja wiem o tym. Napisałem te dwie daty by uniknąć ewentualnego nieporozumienia bo jedni podają daty według kalendarza juliańskiego, inni georgiańskiego. Jednak wówczas w Rosji obowiązywał jeszcze kalendarz juliański. Gregoriańsi przyjęto tam w lutym 1918 roku. 2 listopada 1917 to miałeś chyba na myśli kalendarz juliański. W gregoriańskim to byłoby 15 listopada. Ale Radę Komisarzy Ludowych zaczęto tworzyć tuż po zdobyciu Pałacu Zimowego, czyli 26 października 1917 roku. To wówczas postanowiono że ten nowy rząd będzie się nazywał Rada Komisarzy Ludowych a ministrowie ludowymi komisarzami. Oczywiście ustalenie listy ministrów trochę potrwało. Coś takiego uczono, tyle że ja na przykład nie mogłem znaleźć czegoś bliższego o tym.
 27. Zakaz Bonifacego VIII - czego dotyczył?

  Nie znam się na informatyce to trudno mi coś poradzić. U mnie po wypisaniu frazy "Detestande Feritatis" i wciśnięciu ENTER od razu, na pierwszym miejscu, pokazał się link o takiej nazwie. Szanowny Secesjonist nazwał to w poprzednim poście dekretem. Chodzi oczywiście o następcę Bonifacego VIII, Benedykta XI.
 28. Dzieła Lenina

  2 listopada 1917 roku i 15 listopada 1917 roku - tu chodzi o ten sam dzień. 2 listopada według kalendarza juliańskiego / 15 listopada według kalendarza gregoriańskiego. 8 dni po przejęciu władzy przez bolszewików i po utworzeniu Rady Komisarzy Ludowych. W dniu 2 listopada 1917 roku (według kalendarza gregoriańskiego) Rada Komisarzy Ludowych jeszcze nie istniała. A jeśli chodzi o samą Deklarację praw narodów Rosji - to o tym dokumencie uczono mnie w szkole średniej na lekcji historii.
 1. Load more activity
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.